Hei hankintaanko HR-järjestelmä?

Yritysten ja organisaatioiden HR-yksiköissä mietitään usein mihin työaika kuluu? Miten toimintaa voisi tehostaa ja löytää enemmän aikaa kehittämiseen?

Duken yliopiston tutkimuksen mukaan vain noin neljännes HR-yksikön työajasta menee kehittämiseen ja liiketoiminnan strategisena kumppanina toimimiseen, kun suurin osa työajasta kuluu erilaisiin hallinnollisiin rutiineihin, kuten tiedon ylläpitoon ja raportointiin. Ideaalitilanteessa henkilöstöyksikön käytössä on liiketoiminnan tarpeita vastaava HR-järjestelmä, joka tukee toimintaa, auttaa rutiinien automatisoinnissa sekä tiedon raportoinnissa ja vapauttaa näin aikaa toimia liiketoimintajohdon strategisena kumppanina.

Henkilöstötyön haasteet tulevat kasvamaan ja muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Sympan asiakkaat hakevat HR-järjestelmästä apua mm. seuraaviin haasteisiin: henkilöstön osaamisen kehittäminen, rekrytoinnin automatisointi, LEAN ja tehokkuuden kasvattaminen, henkilöstötyön rutiinien helpottaminen ja nopeuttaminen, tiedon keskitetty hallinnointi (masterdata), esimiesten työn tukeminen, selfservice (itsepalvelu) tiedon ylläpidossa ja hakemisessa, läpinäkyvyys koko organisaatiossa, entistä parempi HR-raportointi ja -analytiikka sekä taloudellisten faktojen saaminen päätöksen teon tueksi.

Minulta kysytään usein millaiset organisaatiot hyötyvät eniten HR-järjestelmästä? Tähän ei luonnollisesti ole yhtä oikeaa vastausta. Esimerkiksi kuluneen vuoden aikana Sympa HR -järjestelmän ovat hankkineet jo kymmenet organisaatiot, joista suurin osa on valinnut kokonaisvaltaisen HR-järjestelmän ja muutamat heille tällä hetkellä tärkeimpiä osakokonaisuuksia, esimerkiksi osaamisen kehittämisen tai rekrytoinnin. Toimialat vaihtelevat laidasta laitaan, kuten myös henkilöstömäärät. Yhteisiä tekijöitä hankinnassa ovat kriteerit, joiden perusteella valinta päätyy juuri Sympa HR -järjestelmään. Näistä yksi arvostetuimmista on pääkäyttäjyys, joka tarkoittaa sitä, että asiakasorganisaatio pystyy muokkaamaan järjestelmää helposti itse. Ylipäänsä järjestelmän muokattavuus on valtti – Sympa HR mukautuu prosesseihin, prosesseja ei tarvitse mukauttaa Sympa HR:ään.

Yrityskäyttöön tarkoitettujen järjestelmien on yleensä totuttu näyttävän harmailta. Tästä Sympa HR on iloinen poikkeus, mikä yhdistettynä helppokäyttöisyyteen on usein yksi tärkeä valintakriteeri, sillä mukavannäköistä softaa käyttävät mielellään kaikki. Yksityiskohtaisempiin ominaisuuksiin mentäessä tiedon raportoivuus on avainasemassa, kuten myös jatkuva tuotekehitys ja asiakkaiden toiveiden kuunteleminen. Tänä päivänä ostoprosessissa on myös erittäin tärkeässä asemassa suosittelu. Sympalaisille onkin sydämen asia, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja kertovat sen mielellään myös muille.

Miten henkilöstöhallinto voisi sitten saada itselleen enemmän aikaa, toisin sanoen nykyaikaisen HR-järjestelmän? Usein haasteeksi tulee vakuuttaa johto(ryhmä) siitä, että hankinta todellakin maksaa itsensä takaisin hyvin nopeasti. Järjestelmän hyötyjä ovat kiistatta työajan ja sitä kautta kustannusten säästyminen, HR-järjestelmä maksaa itsensä takaisin jo 10 kuukaudessa! Esimerkiksi 250 henkilön organisaatiossa, jossa on 25 esimiestä ja henkilöstön vaihtuvuus 8 %, HR-järjestelmä säästää vuodessa 396 htp eli 75 000 euroa, esimiesten työn tuottavuuden kasvaessa 6,8 %.
Tilaa organisaatiosi henkilöstömäärään perustuva tarjous ja ROI-arvio.