Hur det nya HR-systemet kan förändra din organisation på 1 år

Gartner Finland har gjort en undersökning där man har kartlagt vilka förändringar som både HR-avdelningen och chefer i företaget har upplevt efter att man implementerat Sympa HR. Resultaten var genomgående positiva:

  • Antalet användare som var nöjda med HR-rapporterna ökade med 334 %
  • Nöjdheten med rekryteringsprocesser ökade med 62 %
  • Nöjdheten med behandlingen av personaldata ökade med 63 %
  • Varje chef sparade 3 timmar per vecka genom att använda Sympa HR

Här kan du ladda ner rapporten