Används av 1000+ organisationer i över 100 länder

Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

Effektiv och systematisk mål- och prestationsstyrning

Desktop employment overview Sympa

PERFORMANCE MANAGEMENT

Stöd medarbetarnas kort- och långsiktiga mål

Se till att du har rätt personer på rätt plats med rätt gemensamma förväntningar. Sympa HR:s funktioner för mål- och prestationsstyrning hjälper dig att hålla motiverande, konsekventa och standardiserade medarbetarsamtal som bygger på genuin dialog. Att jämföra kompetens och prestationer med arbetsbeskrivningar och mål går snabbt och bekvämt och gör alla gemensamma mål transparenta och mätbara.

MÅLUPPFÖLJNING

Följ upp och rapportera utvecklingen i ett och samma system

Att stötta dina medarbetare med kompetensutvecklingsplaner är enkelt eftersom alla prestationsmål och stödjande processer kan visas i en enda vy. Samma data kan sedan till exempel användas för att hantera bonusberäkningar, med direkt integrering med lönesystemet. Smart och effektivt.

Laptop + mobile training history view

Sympa har ett av de högsta betygen i kundnöjdhet inom HR-teknologi i Europa

Priser