Et blikk inn i fremtiden – En rapport om de siste HR-trendene

Vi kan vel alle være enige om at vi lever i en tid med stadige endringer, noe som også gjelder for HR. Iblant kan det være krevende å skulle holde seg oppdatert når du er nedlesset med arbeid fra før. Høres det kjent ut? Slapp av! I denne rapporten har vi samlet all tilgjengelig kunnskap om de siste HR-trendene, slik at du lettere får oversikt.

I næringslivet i dag handler alt om mennesker, noe som betyr at det er enorme variasjoner i prosesser og trender – og slik skal det være. Noen HR-trender dukker likevel oftere opp i trendrapporter, i overskrifter og på bransjemesser. I denne rapporten oppsummerer vi det vi vet om fire hete HR-temaer i dag: HR-analyse, kommende teknologier, det nye arbeidet og millenniumsgenerasjonen, samt medarbeideren i fokus.

Noen trender har du kanskje hørt om allerede, men vi vil prøve å forklare hvordan du kan forholde deg til dem og få nytte av dem i det daglige arbeidet. Vi gir deg en oversikt over aktuell utvikling, og praktiske eksempler på hva de innebærer for deg som HR-ansvarlig.

Rapporten er utformet på en slik måte at du enkelt kan velge de emnene som er relevante for deg. Når du vet mer om bransjetrender, får du bedre oversikt over hvor du og organisasjonen står i dag. Da blir det lettere å vite hvilke trender du bør se nærmere på. Vi presenterer bransjepionerer innen hver trend, og gir deg tips til hvordan du kan følge i deres fotspor. Så la oss sette i gang!

Brain icon

RASKE FAKTA

Fremtidens HR

Nye trender og utvikling på området har påvirket bruken av selve begrepet HR. Etter hvert som HR utvikler seg, bør begrepet være mer i tråd med arbeidet som faktisk utføres: begrepet «HR» – menneskelige ressurser – kan tolkes som at mennesker er en ressurs som kan brukes, akkurat som maskiner.

Du kjenner kanskje allerede begreper som People Operations eller People & Culture. Disse nye begrepene kan vi gjerne benytte, siden de gjenspeiler det som er på gang innen HR. Men ikke bruk trendy uttrykk bare fordi det høres bra ut! Uansett hva du velger å kalle HR i din bedrift, bør det gjenspeile arbeidet som utføres.

I denne rapporten bruker vi det innarbeidede begrepet HR, men vi tror det kan bli noe helt annet i nær fremtid.

Del 1: HR-analyse
– Få mest mulig ut av dine HR-data

La oss begynne med HR-analyse. HR-analyse er verken et ukjent konsept eller en ny trend – de fleste vet hva det betyr, men de utnytter det ikke nødvendigvis effektivt av den grunn. Faktum er at svært få HR-avdelinger utnytter dataene eller analyseverktøyene sine fullt ut.

Som Intels General Manager av Talent Intelligence and Analytics, uttrykte Alexis Fink det slik: «De fleste bruker data på samme måte som en fyllik bruker en lyktestolpe: som støtte snarere enn belysning.» Ofte kan dette skyldes at verktøyet er for vanskelig å bruke, eller at man drukner i et hav av data.

HR-avdelinger har samlet inn data i flere tiår, men de færreste har utnyttet dem på en effektiv måte. Forhåpentlig er dette i ferd med å endre seg. HR-analyse vil nok likevel fortsette å dukke opp på trendlistene frem til dataene virkelig blir utnyttet fullt ut og gapet mellom teori og praksis lukkes.

De fleste bruker data på samme måte som en fyllik bruker en lyktestolpe: som støtte snarere enn belysning.

Alexis Fink
General Manager, Talent Intelligence and Analytics, Intel

Hva er egentlig HR-analyse?

I korte trekk er HR-analyse en datastyrt metode for å identifisere og analysere personrelaterte problemer. Ved hjelp av HR-analyse kan HR-avdelingen kombinere og analysere innsamlede data for å tilegne seg ny og verdifull kunnskap. Dette gir relevant informasjon for å ta bedre beslutninger, som er basert på objektive data snarere enn intuisjon og magefølelse. 

Analyse fører med andre ord til bedre arbeidsmiljø for de ansatte og økt lønnsomhet for bedriften. Det kan også gi HR-avdelingen den dokumentasjonen den trenger for å overbevise ledelsen om at en beslutning er riktig. Dette er utvilsomt årsaken til at en nylig undersøkelse fra LinkedIn rapporterte om en tredobling de siste fem årene av HR-medarbeidere i Nord-Amerika som fremhever sine analytiske evner i profilene sine.

 

Hva kan analyse gjøre for HR?

Så hvordan kan analyse hjelpe HR? Med den rette kombinasjonen av data er mulighetene nesten uendelige.

En bedrift med høy gjennomtrekk av ansatte vet trolig allerede hvor stor gjennomtrekken er, men ikke hvorfor. Ved å utnytte dataene effektivt kan bedriften for eksempel finne ut hvorfor de ansatte slutter – eller til og med forutse når det er størst risiko for at de slutter – og finne løsninger for å beholde dem.

For å gjøre dette må HR først fastsette relevante måleverdier. Hver organisasjon er unik, men det er et godt utgangspunkt å se på oppsigelsesfrekvens, drivkrefter og segmenter. Se deretter etter sammenhenger med faktorer som lønnsøkning, prestasjoner og ventetid for forfremmelse. Dette kan gi innsikt i hvem som slutter og hvorfor, slik at du kan lage en skreddersydd plan for å beholde ansatte og unngå å miste de beste medarbeiderne.

Brain icon

RASKE FAKTA

Modenhetstest: Tilbake til det grunnleggende

Hvor lang tid bruker du på å samle inn følgende data og svare på eksempelspørsmålene om organisasjonen? Hvis du klarer det på noen få minutter, er det flott! Hvis ikke, bør du kanskje begynne å vurdere hvordan og hvor du skal samle inn HR-data på ett sted for å gjøre analyseprosjektene enklere, eller i det hele tatt mulige.

GRUNNLEGGENDE (det bør ta under 30 sekunder å svare på disse spørsmålene)

  • Hvor mange ansatte er det i organisasjonen?
  • Hva er gjennomsnittsalder, kjønnsfordeling og lønnsfordeling?

AVANSERT

  • Hvor lenge har de ansatte i gjennomsnitt jobbet i organisasjonen?
  • Står noen segmenter i fare for å forlate organisasjonen? I så fall, hvorfor?
  • Når på året er sykefraværet høyest, og hvilke faktorer har sammenheng med det økte sykefraværet?

Hva er neste steg?

HR-analyse er et spennende område som har mye å tilby. Først må du finne ut hvilke spørsmål du skal stille. De beste spørsmålene er de som kan føre til praktiske tiltak. Så må du finne ut hvilke måleverdier som kan gi deg svar på spørsmålene. Med disse enkle stegene er du allerede på god vei mot å få en mer datastyrt organisasjon.

For å gjøre det lettere å komme i gang har vi samlet noen artikler som kan hjelpe deg å begrense fokuset ditt og avgjøre hvilke spørsmål og måleverdier som er mest nyttige for deg.

 

Report page icon

Lesetips

Del 2: Kommende teknologier og HR

Ny verdiskaping i moderne bedrifter krever som regel en solid plattform – en plattform som består av teknologi. Det teknologiske landskapet endrer seg raskere enn noensinne, noe som betyr at nye verktøy, systemer og infrastrukturer blir tilgjengelige hele tiden. La oss ta en titt på noen av de nyeste teknologiene som vi mener at alle, ikke bare HR-avdelingen, bør ha kjennskap til: RPA (robotisert prosessautomatisering), AI (kunstig intelligens) og VR (virtuell virkelighet).

Robotisert prosessautomatisering

Ifølge CIO magazine er RPA «bruk av teknologi styrt av forretningslogikk og strukturert input med sikte på å automatisere forretningsprosesser». I praksis er RPA et fantastisk hjelpemiddel for datastyrte prosesser. Bedrifter kan konfigurere programvare, eller en «robot», til å tolke programmer og data for så å bearbeide transaksjoner, behandle data, utløse svar og kommunisere med andre digitale systemer – helt automatisk.

RPA møter HR

Tidsbesparelser og effektivitet er høyt verdsatt i alle organisasjoner og bransjer, men hva kan RPA gjøre for HR rent konkret? I korte trekk gjør RPA det mulig for HR-avdelingen å fokusere på den viktigste delen av arbeidet.

La oss ta et eksempel fra rekrutteringsverdenen: I stedet for å oppdatere rekrutteringssystemet manuelt etter en ny ansettelse, opprette en ny post i HR-databasen og samle inn ansattdokumentasjon kan du la RPA gjøre hele jobben. Ettersom ulike programvaresystemer kan kommunisere med hverandre, kan RPA for eksempel dobbeltsjekke at arbeidsmiljøloven følges.

Kunstig intelligens

AI er et hett samtaleemne for tiden, og det er ikke uten grunn. Mange eksperter mener at AI er en pådriver for den fjerde industrielle revolusjon. Eller som Sundar Pichai, adm.dir. i Google, sa på det årlige World Economic Forum i 2018: «Jeg ser på det som noe mer dyptgripende enn elektrisitet og ild.»

Men hva er egentlig AI? Sagt på en enkel måte er AI en algoritme som bearbeider data, og kan som et resultat av dette gjøre noe mer enn hva dataene opprinnelig ble programmert for. Det betyr at AI kan lære noe uten menneskelig hjelp. Det betyr heldigvis ikke at roboter kommer til å overta jobben din. En fersk rapport fra PWC uttrykte det slik: «Menneskelig vurdering er avgjørende ved personalledelse, og vil alltid være det. Men AI vil gi oss mer tid, mer kapasitet, bedre økonomi og bedre informasjon til å fatte riktige beslutninger.»

Jeg ser AI som større enn både elektrisitet og ild.

Sundar Pichai, vd, Google
under World Economic Forums årlige konferanse 2018

AI møter HR

De fleste rene AI-programmer i dag er beregnet på rekrutterings- og ansettelsesprosesser. De gjør rekrutteringen raskere og bidrar til å sile ut kandidater. En av Sympas kunder kan for eksempel forutse når de skal begynne å ansette folk i en bestemt avdeling, for å unngå å ha ubesatte stillinger i kritiske perioder.

AI kan dessuten effektivisere HR-arbeidet, så HR-avdelingen får gjort mer og slipper å drukne i papirarbeid. AI kan følge med på diverse funksjoner og dermed hjelpe HR å få full kontroll over situasjonen. I tillegg kan AI gi nyttig innsikt ved å foreslå praktisk gjennomførbare strategier basert på data. Det er av slike grunner at store og små bedrifter rundt om i verden begynner å ta i bruk AI-programmer.

Når du skal vurdere AI, er det viktig å forstå at automatisering og analyse ikke er det samme som AI. Vår erfaring er at mange HR-prosesser som kalles AI, egentlig bare er automatiserte prosesser, så unngå å blande begrepene eller prøve å imponere ved å kalle alt mulig for AI. Husk at ekte AI innebærer intelligens som kan gjøre noe den ikke er programmert til å gjøre. Det betyr til sjuende og sist at de fleste avanserte AI-programmer er dyre og ikke så vanlige ennå. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil de imidlertid bli mer tilgjengelige og en del av hverdagen.

Virtuell verklighet

Sagt på en enkel måte forsøker VR å skape et realistisk bilde eller miljø i 3D som vi kan oppfatte som virkelig og interagere med på en realistisk måte. Naturlig nok gjør dette VR perfekt for spillverdenen. Men VR kan også forbedre HR-funksjoner på mange spennende måter, særlig i forbindelse med rekruttering, ansettelse, introduksjon, opplæring og utvikling.

VR møter HR

Et kjent eksempel på vellykket bruk av VR-teknologi er den britiske hæren, som allerede bruker VR til å løse rekrutteringsproblemer. De skapte nylig fire VR-opplevelser basert på kamptrening, eventyropplevelser, stridsvognkjøring og fallskjermhopping. Dette ble deretter lagt ut på YouTube 360 som en del av rekrutteringsstrategien. Resultatene var helt utmerkede, med en økning av søknader på 65 % den første måneden kampanjen pågikk, og en økning på 41 % den andre måneden.

VR kan også brukes som del av en utsilingsprosess for andre praktiske oppgaver. Ved hjelp av skreddersydde VR-opplevelser kan du dessuten plukke ut de beste kandidatene før intervjuet. I selve intervjufasen kan kandidatene vise sine praktiske ferdigheter ved hjelp av VR. Det betyr at VR kan være en fantastisk investering hvis stillingen krever en del opplæring.

 

Hva er neste steg?

Nye teknologier dukker opp raskere enn noensinne. Noen teknologier vil gå fra å være «en dyr risiko» til å bli «et livsviktig verktøy», noen vil revolusjonere hverdagen og arbeidsmåten vår fullstendig og noen vil forsvinne – eller få andre teknologier til å forsvinne.

Du behøver ikke å mestre alle de nye teknologiene, men du må følge med på dem og forstå hvordan de vil påvirke din bransje, og hvordan de kan støtte din HR-virksomhet. Ingen kan spå om fremtiden, men en ting er sikkert: teknologi vil fortsette å endre spillereglene, så forbered deg på en spennende reise videre!

Fra informasjonsjungelen der ute har vi samlet noen nyttige artikler som kan gi deg bedre innsikt i teknologiene vi har nevnt over.

 

Report page icon

Lesetips

Del 3: Det nye arbeidet og millenniumsgenerasjonen

Som vi nevnte tidligere, vil ikke de nye teknologiene gjøre oss arbeidsledige (takk og lov!), men snarere frigjøre tid til andre arbeidsoppgaver. Men hvordanser da fremtidens arbeid ut? Det kan være vrient å følge med på den stadige utviklingen i arbeidslivet, så la oss ta for oss noen eksempler på hvordan det endrer seg.

Kanskje har du allerede kjennskap til begrepet new work, som ikke bare beskriver et frittstående fenomen, men flere sammenhengende trender og utviklinger i samfunnet. Vi er allerede inne i det nye arbeidets tidsalder, siden vår oppfatning av arbeid endrer seg kraftig.

I dag er stadig flere enige om at det ikke spiller noen rolle hvilken utdanning du har. Det som teller mest, er sluttresultatet, verdiene og engasjementet ditt, på både individ- og organisasjonsnivå. For de fleste bedrifter er endring nødvendig. Derfor er medarbeidere som har evne til å inspirere til endringer, både innad i organisasjonen og i seg selv, helt uunnværlige. Heldigvis passer denne beskrivelsen i grove trekk på en hel generasjon: millenniumsgenerasjonen.

Millenniumsgenerasjonen på fremmarsj

Før elsket folk å klage over millenniumsgenerasjonen, men sannheten er at de faktisk er en av de viktigste drivkreftene for positive endringer. Millenniumsgenerasjonen er født i den digitale tidsalderen; de er flinke med teknologi og elsker alle former for digitalisering. På sitt beste tilfører millenniumsgenerasjonen bedriftene nye ideer og ny arbeidsflyt, og den liker nye arbeidsmåter.

Dette er gode nyheter for bedriftene. Ettersom millenniumsgenerasjonen i dag utgjør den største delen av arbeidsstyrken, kan vi trygt slå fast at den ikke bare er en trend eller et teoretisk konsept. Den er her og nå, og forandrer vår verden og hvordan vi jobber i den. Når generasjon Z – som er vant til å få tilgang til omtrent alt med en gang – skal ut i arbeidslivet, vil disse endringene bare akselerere.

Brain icon

RASKE FAKTA

Hva ønsker millenniumsgenerasjonen seg?

Sammenlignet med tidligere generasjoner verdsetter millenniumsgenerasjonen ofte andre aspekter av arbeidslivet. Det betyr at du må finne ut mer om hva den liker, for å være sikker på at dere snakker samme språk.

Fleksibilitet
Fleksible ordninger som hjemmekontor og fleksitid gir bedre balanse mellom arbeid og fritid.

Kommunikasjon
Samarbeid, åpenhet og tilbakemeldinger er viktig for yngre generasjoner, særlig når det fører til læring. Foretrukne kommunikasjonsmåter er ofte teknologi som mobilenheter, apper og sosiale medier.

Sterke verdier
Ifølge en undersøkelse fra Deloitte, mener 75 % av de spurte fra millenniumsgenerasjonen at bedrifter er for selvopptatte og burde tenke mer på fellesskapet og samfunnsmessige konsekvenser.

Det nye arbeidet krever nytt lederskap

Heldigvis går moderne ledelses- og HR-trender i en mer menneskefokusert retning. Dette er ikke bare i tråd med millenniumsgenerasjonens forventninger, men også en trivselsfaktor for mennesker fra alle generasjoner og samfunnslag. Hvem vil vel ikke jobbe i en organisasjon som støtter trivsel og utvikling? Disse nye ledelseskonseptene legger vekt på selvledelse, myndiggjøring, teamarbeid, smidige prosesser og emosjonell intelligens. Listen over nye ledelses- og lederskapskonsepter er faktisk uendelig.

Under finner du noen kjente eksempler på slike konsepter knyttet til de nye måtene å arbeide og strukturere organisasjoner på.

Holakrati

Holakrati er en ny, desentralisert utfordrer til tradisjonelle arbeidsmåter. I et holakrati er ikke makten samlet på toppen, men jevnt fordelt i hele organisasjonen. Det gir de ansatte frihet til å selvlede, uten å miste organisasjonens målsetting av syne. Et strukturert sett med regler gir frihet og eliminerer problemer som ujevn maktbalanse og uklare ansvarsområder.

Gig-økonomi

Gig-økonomi er en økonomi som er basert på oppdrag. I denne typen arbeidsmarked er kortsiktige arbeidsavtaler og frilansarbeid mye vanligere enn fast ansettelse. Det gir arbeidstakere fleksibilitet og frihet til å velge de jobbene de vil ha, og hvor mye de vil jobbe. Gig-økonomi er ikke noe ubetydelig fenomen i dag. Faktum er at over 57 millioner arbeidstakere i USA – det vil si én tredjedel av hele arbeidsstyrken – er en del av gig-økonomien. For mange tilbyr gig-økonomien fordeler som kan være vanskelige å oppnå i det tradisjonelle arbeidslivet, blant annet stor fleksibilitet og muligheten til å være sin egen sjef.

Teal-organisasjon

En teal-organisasjon, som er basert på arbeidet til professor Clare W. Graves, er det foreslåtte neste nivået i en serie fargekodede utviklingsnivåer i menneskehetens historie. Graves mente at menneskeheten var klar for et «betydningsfullt sprang fremover» – som, ifølge tilhengerne, er et sprang opp til teal-nivået. Teal-organisasjoner dreier seg om tre spesifikke verdier: selvledelse, helhet og evolusjonært formål. I praksis betyr det at hierarkier er avskaffet, og at de ansatte får mulighet til å være sitt sanne jeg, samtidig som de uten konkurranse samarbeider mot et felles mål.

 

Hva er neste steg?

Når alt kommer til alt, er det ikke prosessene eller plattformene du bruker i arbeidet som teller – men resultatet. Når vi ser på de nye arbeidstrendene som dukker opp, ser vi at de beste resultatene ofte oppnås når de ansatte får være med på å velge sine egne mål og hvordan de skal måles. Det betyr at det er viktig å oppmuntre til nysgjerrighet, mangfold og læring, og involvere de ansatte fra første stund. Det er viktig for oss alle å sette mennesket i sentrum, uansett bransje eller rolle.

Under gir vi deg noen håndplukkede tips til interessant lesestoff. For å være ærlig er det ikke i nærheten av å dekke all den nyttige kunnskapen som finnes om emnet. Våre beste tips for å bli inspirert? Søk etter emner du synes er interessante og nyttige, vær nysgjerrig og delta aktivt i dialog med andre.

 

Report page icon

Lesetips

Del 4:  Medarbeideren i fokus

Så langt har vi kunnet fastslå at endringer hagler over oss fra alle kanter. Det kan være vanskelig å få folk til å engasjere seg i endringer og et felles mål, uansett hvor stor kunnskap man har om de siste lederskapskonseptene.

Tidligere ble ansatte sett på som en kostnad, i stedet for å verdsette dem som bedriftens viktigste inntektskilde. I dag innser de fleste av oss at det er de ansatte som har førstehåndskunnskap om bedriftens struktur, systemer, produkter og tjenester. Ikke bare kan de fortelle hva som fungerer og hva som ikke gjør det, de er også i stand til å fremskynde endringer ved å engasjere seg selv og andre i prosessen.

Til tross for all sin teknologi er en bedrift bare så god som sine ansatte.

Christian Grönroos
Professor emeritus i marknadsføring, Hanken Svenska handelshögskolan

Medarbeideropplevelse

Alle observasjoner og inntrykk de ansatte får mens de jobber i en organisasjon, kan beskrives som medarbeideropplevelsen – nemlig den ansattes reise i organisasjonen. Medarbeideropplevelsen omfatter alle faser, fra å tiltrekke nye ansatte til selve ansettelsesøyeblikket, onboarding av den nyansatte, engasjering av ansatte, performance management, utvikling av ansatte og avslutningen av arbeidsforholdet.  Å forstå og utvikle denne opplevelsen som helhet burde stå øverst på listen til enhver HR-avdeling; det kan nemlig gi både den ansatte og organisasjonen enorme fordeler.

Ved å fokusere på medarbeideropplevelsen kan HR blant annet bidra til å øke de ansattes velferd og til sjuende og sist redusere sykefraværet. Med denne innsikten kan organisasjonen også beholde flere ansatte, ettersom de ikke føler behov for å bytte jobb. Å sørge for engasjement blant de ansatte skaper dessuten en mer entusiastisk arbeidsstyrke, som er en drivkraft for bærekraftig vekst. Og sist, men ikke minst, kan det gjøre underverker for deg som arbeidsgiver, og gjøre det enklere å rekruttere de talentene du trenger.

Medarbeiderengasjement

Alle faser i medarbeideropplevelsen er viktige når du skal tiltrekke deg talenter og få dem til å bli i bedriften. Når det gjelder endringsstyring, er det ekstra viktig å engasjere dine ansatte. Hvis du ikke kan få dine egne ansatte til å tro på det bedriften gjør, hvordan kan du forvente at de skal få kundene til å tro på det?

Ansatte trenger å føle at de har et meningsfylt forhold til bedriften de jobber i. I gjennomsnitt bruker de tross alt over 90 000 timer av livet sitt på å jobbe. Hvis de i løpet av disse timene er misfornøyde, frustrerte og stresset, vil de neppe gjøre sitt beste for bedriften. Det ultimate målet må derfor være ansatte som ikke bare er engasjert i bedriften, men som også aktivt bidrar til at bedriften når målene sine ved å bygge styrker samt skape mål og mening.

For at de ansatte skal være engasjerte, må de først vite hva bedriftens mål er. Deretter må de ha tro på at de kan nå målet og være motivert til å nå det. Til slutt må de føle at de blir hørt, og få tilgang til relevante ressurser som opplæring, databaser, informasjon og nettverk.

Hva er neste steg?

Når du kan samle inn alle dataene du trenger på ett sted med pålitelige verktøy, er du allerede godt i gang. Ved hjelp av sofistikerte analyser og kunstig intelligens eller maskinlæring kan HR deretter analysere en stadig større datamengde om medarbeideropplevelser fra ulike kanaler, for eksempel undersøkelser om engasjement. Ut fra disse dataene kan du integrere flere og mer varierte indikatorer for atferd, følelser og holdninger når du utformer prosessene. Det gir i sin tur bedre innsikt i de ansattes opplevelse og engasjement – og gir deg den informasjonen du trenger for å utvikle disse delene av organisasjonen.

Report page icon

Lesetips

Del 5: Hvor går veien videre?

I takt med at HR utvikler seg videre, vil trender komme og gå. Noen organisasjoner har allerede tatt i bruk disse trendene, mens andre henger langt etter på grunn av manglende evne til å forutse fremtiden, manglende kunnskap eller uvitenhet.

Men selv om du er fullt oppdatert på de siste trendene, er det ikke bare å kaste seg over alt bransjelederne snakker om. Endring tar tid, og hver organisasjon er forskjellig. Nøkkelen til å tilpasse seg og dra nytte av trender er ikke å omfavne alt som dukker opp, men å ta en informert og bevisst beslutning om hvilken vei du skal følge.

Det er umulig å forutse hvilken utvikling innen HR som er mest gunstig for din organisasjon før du gir den en sjanse ved å sørge for tilstrekkelige ressurser, endringsstyring og støtteprosesser.

Vi håper denne rapporten har gitt deg den informasjonen du trenger for å orientere deg om aktuelle HR-temaer. Hvis du er ivrig etter å teste dem ut i praksis, har vi et godt råd til deg: begynn med å bygge et solid grunnlagstøttet av HR-teknologi og HR-data.

 

Mestre dine data hvis du vil mestre trendene

Også i tider med raske endringer er det én ting som ikke forandrer seg: behovet for å samle inn og bruke data for å støtte virksomheten. For å gjøre dette på en effektiv måte er handling viktigere enn ord. Før du introduserer banebrytende teknologi eller arbeidsflyt, må du ha skapt et solid grunnlag.

Hvis du ikke har masterdataene i orden – med det mener vi at de er nøyaktige, under kontroll og tilgjengelige – vil det bli umulig å implementere komplekse nye teknologier eller prosesser på en god måte. Så før du kaster deg blindt ut i noe, bør du først oppdatere deg grundig på det som skjeri din egen organisasjon og blant dine egne ansatte. Når du har gjort det, åpner det seg en helt ny verden av muligheter.

Når du skal begynne å vurdere de nyeste produktene, er det også viktig å ha bena godt plantet på bakken. Teknologi er et fantastisk hjelpemiddel for HR, men det vil aldri kunne ta over alt. De beste resultatene får du når den delikate balansen mellom menneskelighet og teknologi opprettholdes, og når du bruker det beste fra begge verdener.

Derfor vil det være like mange effektive fremgangsmåter som det er mennesker. Og ingen ny trend, uansett hvor populær eller revolusjonerende den er, kan endre på det faktum at du må våge for å vinne!

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta en titt på biblioteket vårt med mer HR-innsikt eller gi oss beskjed om hvordan vi kan hjelpe deg med dine HR-utfordringer, både nå og i fremtiden.

Mer HR-innsikt