Blik op de toekomst – Inzicht in de nieuwste trends binnen HR

We kennen het allemaal: we leven in tijden van constante vernieuwing en verandering; voor HR is dat niet anders. Toch kan het naast het uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden vermoeiend zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Komt u dit bekend voor? Geen nood – in deze gids hebben wij de nieuwste HR-trends alvast op een rijtje gezet, zodat u straks nog sneller kunt schakelen.

Het moderne bedrijfsleven draait natuurlijk allemaal om mensen, wat betekent dat er een enorme diversiteit aan processen en trends te vinden is. Bepaalde HR-trends komen echter vaak voor in jaarlijkse trendrapporten en krantenkoppen en komen ook tijdens conferenties uitgebreid aan bod. In deze gids hebben we onze kennis en bevindingen over vier verschillende hot topics binnen de HR samengevat: HR Analytics, opkomende technologieën, het nieuwe werken en millennials en de focus op werknemers.

Sommige trends kent u waarschijnlijk al, maar we hopen vooral inzicht te bieden in hoe deze trends uw werk kunnen ondersteunen. We geven een overzicht van de laatste HR ontwikkelingen en praktische voorbeelden van de manier waarop trends invloed hebben op u als HR-professional.

Deze gids is zo opgezet dat u de onderwerpen die voor u relevant zijn, snel kunt selecteren. Meer kennis over sectorspecifieke trends betekent beter zicht op waar u en uw organisatie zich op dit moment bevinden. Op die manier kunt u sneller bepalen welke trends het waard zijn om nader te onderzoeken. Bij elke trend introduceren wij toonaangevende pioniers uit de sector en geven we tips over hoe u hun voorbeeld kunt volgen. Genoeg gepraat, we gaan aan de slag!

De toekomst van ‘Human Resources’

Nieuwe HR trends en ontwikkelingen hebben invloed op de term HR. Nu HR zich verder ontwikkelt, zou de terminologie beter moeten aansluiten bij de huidige werkzaamheden. De term Human Resources kan betekenen dat mensen een bron zijn die gebruikt kan worden als een machine.

Misschien kent u nieuwe termen als People Operations en People & Culture. Deze veranderingen moeten worden toegejuicht, omdat ze de nieuwe en toekomstige aard van HR weerspiegelen. Maar gebruik trendy termen niet alleen omdat ze mooi klinken! De titel die u plakt op HR in uw bedrijf moet een weerspiegeling blijven van uw werkzaamheden.

In deze gids gebruiken we voorlopig de term HR, maar dat zou in de toekomst nog weleens kunnen veranderen.

 

Hoofdstuk 1:
HR analytics: Maak gebruik van uw data

Laten we beginnen met HR analytics. HR analytics is natuurlijk geen onbekend concept of nieuwe trend; de meeste mensen weten wat het inhoudt. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij HR analytics optimaal gebruiken. Eigenlijk maakt maar een klein deel van de HR-afdelingen optimaal gebruik van hun data of analytics tools. De reden dat mensen nauwelijks gebruik maken van hun data is dat ze vaak niet overweg kunnen met ingewikkelde tools of simpelweg verstrikt raken in de wirwar van data.

HR-afdelingen verzamelen al tientallen jaren data, maar de meesten zetten deze gegevens niet op de juiste manier in. Hopelijk komt hier snel verandering in. Totdat HR-professionals hun data optimaal gaan gebruiken en de kloof tussen theorie en praktijk wordt gedicht, zal HR analytics op trendlijstjes blijven voorkomen.

De meeste mensen gebruiken data zoals dronkaards een lantarenpaal gebruiken: als steun in plaats van inspiratie.

Alexis Fink
General Manager, Talent Intelligence and Analytics, Intel

Wat is HR analytics eigenlijk?

Kort gezegd is HR analytics een data-gedreven aanpak om mens-gerelateerde problemen te identificeren en te analyseren. Met HR analytics kunnen HR-professionals data die zij verzamelen, analyseren en combineren om vervolgens tot nieuwe, bruikbare inzichten te komen. Zulke informatie leidt tot betere besluitvorming omdat zij vaak gebaseerd is op objectieve data in plaats van op intuïtie of onderbuikgevoel.

Over het algemeen zorgt het gebruik van HR analytics voor een betere werkomgeving voor werknemers en meer winst voor de organisatie. Het biedt HR zelfs het bewijsmateriaal dat nodig is om bij het management besluiten te kunnen onderbouwen. Een recente studie van LinkedIn laat een verdrievoudiging zien van het aantal HR-professionals in Noord-Amerika, die in de afgelopen vijf jaar vaardigheden in analytics en keywords benoemen op hun profiel.

Wat heeft analytics HR te bieden?

Hoe kan analytics HR ondersteunen? Met de juiste combinatie van beschikbare data zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos.

Zo weet een organisatie met een hoog werknemersverloop waarschijnlijk wel hoe hoog dit verloop is, maar niet de exacte reden daarvan. Door gebruik te maken van de juiste data kan een organisatie erachter komen waarom werknemers vertrekken – of zelfs voorspellen wanneer dit zal gebeuren – en een actieplan opstellen om het verloop terug te dringen.

Om dit te doen, moet HR eerst relevante standaarden vaststellen. Alhoewel de situatie rondom vertrekkende werknemers binnen elke organisatie uniek is, is onderzoek naar de achterliggende oorzaken een goed begin. Daarna kan er worden gekeken naar verbanden, door middel van metrieken zoals salarisverhogingen, prestaties en de wachttijd tussen promoties. Dit kan inzicht bieden in wie er vertrekt en waarom, zodat u een passend plan kunt opstellen voor werknemersbehoud en kunt voorkomen dat uw beste werknemers wegglippen.

Test: Terug naar de basis

Hoeveel tijd kost het u om de volgende data te verzamelen en deze voorbeeldvragen over uw organisatie te beantwoorden?

Als dit een onmogelijke taak blijkt, is het verstandig om te bedenken op welke manier u uw HR-data kunt verzamelen om analytics-projecten te versoepelen, of überhaupt mogelijk te maken.

BASIS (het beantwoorden van deze vragen zou maximaal 30 seconden in beslag moeten nemen)

  • Hoeveel werknemers heeft uw organisatie?
  • Wat is de gemiddelde leeftijd, het gemiddelde geslacht en de gemiddelde salarisdistributie?

GEVORDERD

  • Hoe lang zijn uw werknemers gemiddeld bij uw organisatie in dienst?
  • Zijn er bepaalde segmenten waarbinnen werknemers de organisatie sneller zullen verlaten? Zo ja, waar?
  • Wanneer is de jaarlijkse piek in ziekteverzuim en welke mogelijke factoren zijn daarop van invloed?
Top HR Trends 2020

 

Wat is de volgende stap?

HR analytics is een interessant onderwerp dat veel te bieden heeft. Allereerst is het belangrijk om uit te zoeken welke vragen u moet stellen. De beste vragen leiden tot inzichten waarop actie kan worden ondernomen. Daarna onderzoekt u welke metrieken u kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden. Door deze simpele stappen te nemen bent u al aardig op weg naar een meer data-gedreven organisatie.

Om meteen goed van start te gaan, hebben wij een aantal handige artikelen verzameld die kunnen helpen bepalen welke vragen en metrieken het best van pas komen. Een deel van deze artikelen is Engelstalig.

Leestips

Hoofdstuk 2:
Opkomende technologieën

De meeste ontwikkelingsinitiatieven die binnen moderne organisaties voor waardecreatie zorgen, hebben een solide basis nodig die vaak bestaat uit technologie. Het technologische landschap verandert sneller dan ooit, wat inhoudt dat er steeds nieuwe tools, systemen en infrastructuren beschikbaar zijn. Laten we een snelle blik werpen op drie technologieën waarvan we vinden dat niet alleen HR-professionals, maar iedereen ze zou moeten kennen: RPA (Robotic Process Automation), AI (Artificial Intelligence) en VR (Virtual Reality).

Robotic Process Automation

CIO Magazine schrijft: ‘‘RPA is een technologische applicatie, bestuurd door business logica en gestructureerde input, en gericht op het automatiseren van bedrijfsprocessen.’’ In de praktijk zijn RPA-tools een fantastische manier om datagedreven processen te ondersteunen. Bedrijven kunnen software, of een ‘‘robot’’, configureren om applicaties die gericht zijn op het verwerken van transacties, manipuleren van data, veroorzaken van reacties en communiceren met andere digitale systemen, automatisch te interpreteren.

RPA in combinatie met HR

Tijdsbesparing en efficiëntieverhoging worden in elke organisatie of een sector zeer gewaardeerd, maar wat kan RPA voor HR betekenen? Kortgezegd biedt automatiserings-RPA HR-professionals de mogelijkheid om zich te focussen op de belangrijkste aspecten van hun werk.

Laten we een voorbeeld nemen uit recruitment: in plaats van een sollicitanten-volgsysteem handmatig te updaten nadat iemand wordt aangenomen, maakt u een nieuw werknemersbestand aan in de werknemersdatabase om daarin werknemersgegevens te verzamelen. Dit kan RPA allemaal doen. Doordat verschillende softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren, kan RPA ook de HR-compliance verifiëren.

Artificial Intelligence

Momenteel is AI een terugkerend onderwerp, en met een reden. AI wordt door experts gezien als de drijvende kracht achter de vierde industriële revolutie. Maar wat is AI nu precies? Simpel gezegd is AI een algoritme dat beschikbare data gebruikt om taken uit te voeren waarvoor het in eerste instantie niet is ontwikkeld. Dit betekent dat het iets kan leren zonder menselijk ingrijpen.

Het betekent gelukkig niet dat robots onze werkzaamheden zullen overnemen. Een recent rapport van PWC legt het als volgt uit: “De beslissingen van menselijke experts zullen, nu en in de toekomst, altijd de doorslag geven in people management.Maar AI zal meer tijd, capaciteit en budget vrijmaken en betere informatie bieden om dit voor elkaar te krijgen.

Ik zie het als iets dat ingrijpender is dan elektriciteit of vuur.

Sundar Pichai, CEO, Google
Tijdens de World Economic Forum Annual Conference in 2018

AI in combinatie met HR

De meeste AI-applicaties die tegenwoordig beschikbaar zijn, zijn gericht op recruitment processen. Ze verkorten de wervingstijdslijn en helpen bij het screenen van kandidaten. Een van Sympa´s klanten kan bijvoorbeeld al voorspellen wanneer men voor bepaalde afdelingen nieuwe mensen moet werven. Zo kan worden voorkomen dat er in cruciale periodes bepaalde functie niet zijn vervuld.

AI kan HR-processen zelfs soepeler laten verlopen, zodat mensen meer werk gedaan krijgen in plaats van om te komen in administratieve klussen. En AI kan werkzaamheden monitoren zodat HR op de hoogte te blijft. Tenslotte kan het op basis van data, waardevolle inzichten en strategieën bieden. Het is dus niet gek dat bedrijven overal ter wereld AI-applicaties beginnen te gebruiken.

Bij het overwegen van AI, is het belangrijk om te snappen dat automatisering en analytics niet binnen AI vallen. Wij zien dat veel processen binnen HR tegenwoordig AI worden genoemd, terwijl het eigenlijk geautomatiseerde processen zijn. Probeer deze dingen niet door elkaar te halen of processen interessanter te laten klinken door de term AI te gebruiken. Werkelijke AI betekent dat het iets kan doen waar het in eerste instantie niet voor was ontwikkeld. Dat maakt de meest geavanceerde AI-applicaties kostbaar, waardoor ze nog weinig gebruikt worden. Maar door technologische ontwikkelingen zullen ze in de toekomst makkelijker beschikbaar worden en volledig deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven.

Virtual Reality

Kort gezegd probeert VR een realistische 3D-omgeving te creëren die mensen als echt ervaren waardoor zij op een realistische manier reageren. Het is dan ook logisch dat VR-technologie ideaal is voor gaming. Er zijn verschillende innovatieve manieren waarop het HR-processen kan verbeteren; vooral binnen recruitment, onboarding en ontwikkeling.

VR in combinatie met HR

Een bekend voorbeeld van succesvol gebruik van VR-technologie is het Britse leger dat VR gebruikt om recruitmentvraagstukken te beantwoorden. Onlangs heeft het leger vier VR-ervaringen ontwikkeld gebaseerd op gevechtstraining, avontuurtraining, tanktraining en parachutetraining. Deze werden vervolgens gepost op YouTube 360, als onderdeel van de recruitmentstrategie. De resultaten waren verbluffend: 65% meer aanmeldingen in de eerste maand van de campagne en 41% meer in de tweede maand.

VR kan ook worden gebuikt als onderdeel van een screeningsproces voor andere ‘hands-on’ functies. Slimme VR-ervaringen kunnen nog voor de sollicitatiegesprekken helpen om de meest geschikte kandidaten aan te wijzen. En tijdens de gesprekken kan VR worden ingezet om kandidaten hun praktische vaardigheden te laten demonstreren. Wanneer een functie veel interne training vereist, is VR een geweldige investering.

Wat is de volgende stap?

Nieuwe technologieën worden steeds sneller geïntroduceerd. Sommige technologieën zullen van ‘kostbaar risico’ naar ‘essentiële tool’ opschuiven, sommige zullen onze levens en de manier waarop we werken verbeteren, en sommige zullen verdwijnen – of andere technologieën doen verdwijnen.

Het is niet nodig om de meest recente technologieën te beheersen. Maar het is wel belangrijk om ze in de gaten te houden en te begrijpen hoe zij onze sector beïnvloeden en hoe ze uw HR-werkzaamheden kunnen ondersteunen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar één ding staat vast: technologie zal altijd revolutionair blijven, dus bereidt u voor op spannende tijden!

Uit de schat aan online-informatie hebben we enkele artikelen geselecteerd die u kunnen helpen om een helder beeld te krijgen van bovengenoemde technologieën. Daarnaast vindt u extra informatie over data-integriteit en risico’s, wat van belang is om deze technologieën doeltreffend in te zetten in uw organisatie. Deze artikelen zijn Engelstalig.

Leestips

Hoofdstuk 3:
Het nieuwe werken & Millennials

Zoals we eerder vertelden zullen nieuwe technologieën niet leiden tot massale werkeloosheid (phew!) maar juist tijd vrijmaken om andere taken te vervullen. Hoe ziet de toekomst er dan uit? Het is soms lastig om de voortdurende veranderingen in ons werk bij te houden. Laten we een paar voorbeelden bekijken van de veranderende wereld.

Misschien kent u de term het nieuwe werken al. Het beschrijft niet zozeer een enkel fenomeen, maar een heel web van trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Het tijdperk van ‘het nieuwe werken’ is al ingegaan, omdat onze visie op werken enorm verandert.

Tegenwoordig zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat het niet uitmaakt welk diploma je wel of niet hebt behaald. Vooral het eindresultaat is belangrijk en de juiste waarden en toewijding; zowel op een individueel als organisatorisch niveau. Daarom zijn werknemers die belangrijke veranderingen in gang kunnen zetten, zowel binnen de organisatie als bij henzelf, echt onmisbaar. Gelukkig is deze omschrijving zo ongeveer van toepassing op een hele generatie: de millennials.

Millennials in opmars

Voorheen klaagde men graag over millennials. De waarheid is echter dat zij een van de belangrijkste drijfveren zijn van positieve verandering. Geboren in een digitale wereld, zijn ze technisch goed onderlegd en weten ze verschillende vormen van digitalisering op waarde te schatten. Millennials komen met frisse ideeën en nieuwe workflows en ze zijn voorstander van het nieuwe werken.

Dat is goed nieuws voor bedrijven. Wanneer u zich bedenkt dat het merendeel van de beroepsbevolking nu uit millennials bestaat, is het duidelijk dat zij geen theoretisch concept of trend zijn. Ze veranderen onze wereld en de manier waarop we momenteel werken. Deze veranderingen zullen verder versnellen wanneer generatie Z – die gewend is aan directe toegang tot zo ongeveer alles – tot de beroepsbevolking gaat behoren.

Wat willen millennials?

Vergeleken met vorige generaties waarderen millennials heel andere dingen in hun werk. Dit betekent dat u zich moet verdiepen in wat hen interesseert om zo op één lijn te komen.

Flexibiliteit: Flexibele arbeidsvoorwaarden zoals werken op locatie, staan gelijk aan een betere balans tussen werk en privé.

Communicatie: Samenwerken, transparantie en feedback zijn belangrijk voor jongere generaties, Vooral wanneer het de ontwikkeling stimuleert. Millennials kiezen voor communicatie die gebruik maakt van technologie zoals mobiele apparaten, apps en sociale media.

Sterke normen en waarden: Onderzoek door Deloitte geeft aan dat 75% van de ondervraagde millennials vindt dat bedrijven te veel bezig zijn met hun eigen zaken, terwijl ze meer aandacht zouden kunnen schenken aan het grote geheel en hun maatschappelijke impact.

Top HR Trends 2020

 

Het nieuwe werken vraagt om nieuw leiderschap

Gelukkig richten modern leiderschap en nieuwe HR-trends zich op een meer mensgerichte aanpak. Dit sluit niet alleen aan bij de verwachtingen van millennials, maar biedt werknemers van alle generaties de kans om zich te ontplooien. Wie wil er nu niet werken in een organisatie die het welzijn en de ontwikkeling van haar werknemers hoog op de agenda heeft staan? Nieuwe vormen van leiderschap bevorderen vaak zelfmanagement, emancipatie, teamwork, flexibele processen en emotionele intelligentie. Deze lijst is in feite eindeloos.

Wij geven een aantal bekende voorbeelden, gericht op het nieuwe werken en het structureren van organisaties:

Holacratie

Holacratie is een gedecentraliseerde tegenhanger van traditionele werkmethoden. In een holacratie werkt macht niet top-down, maar wordt het gelijk verdeeld over de hele organisatie. Werknemers krijgen de ruimte voor zelfmanagement zonder het doel van de organisatie uit het oog te verliezen. Een gestructureerde lijst met regels maakt deze vrijheid mogelijk en verwijdert problemen zoals ongelijke machtsverhoudingen en nattevingerwerk

Gig- of platformeconomie

De Gig-economie is een economie die werkt op basis van kortstondige projecten. Op dit type arbeidsmarkt voeren kortlopende contracten en freelance afspraken de boventoon, in plaats van permanente contracten. Dit geeft werknemers de flexibiliteit en vrijheid om zelf projecten te kiezen of de hoeveelheid werk te bepalen.

Tegenwoordig is de gig-economie meer dan een kleine bewegingMeer dan 57 miljoen werknemers in de Verenigde Staten – een derde van alle werknemers – maken hier deel van uit.

Voor veel mensen maakt de gig-economie een levensstijl mogelijk die in een traditioneel werkverband moeilijker haalbaar is. Denk aan meer flexibiliteit en de kans om eigen baas te zijn.

Teal organisatie

Een teal organisatie – gebaseerd op het werk van professor Clare W. Graves – is het verwachte volgende niveau in een reeks op kleur gecoördineerde ontwikkelingsniveaus in de menselijke geschiedenis. Graves geloofde dat de mensheid klaar was voor een “enorme sprong” voorwaarts, die volgens aanhangers een sprong is in het “groen-blauwe”, vertaald als “teal” in het Engels.

Teal-organisaties werken met drie specifieke waarden: zelfmanagement, eenheid en evolutionair doel. In de praktijk betekent dit dat hiërarchieën worden geschrapt en mensen worden aangespoord om vooral zichzelf te zijn, terwijl zij samen en zonder rivaliteit, toewerken naar een doel.

En hoe nu verder?

Uiteindelijk gaat het niet om de processen en platformen die u in uw werk gebruikt, maar om de resultaten. Wanneer we kijken naar opkomende trends, worden de beste resultaten geboekt wanneer werknemers betrokken worden in het kiezen en meten van hun eigen doelen. Het is daarbij belangrijk om nieuwsgierigheid, diversiteit en ontwikkeling te stimuleren en werknemers vanaf dag één te betrekken. Naar een mensgerichte aanpak toewerken is voor iedereen van belang, ongeacht de sector of functie.

Hieronder vindt u een paar zorgvuldig gekozen Engelstalige artikelen. En dit is nog maar een klein deel van de interessante inzichten die er over dit onderwerp te vinden zijn. Onze tips voor meer inspiratie? Onderzoek onderwerpen die u waardevol vindt, blijf nieuwsgierig en ga actief de dialoog aan met anderen.

Leestips

Hoofdstuk 4:
De focus op werknemers

We hebben kunnen constateren dat er vanuit verschillende hoeken veel veranderingen op ons afkomen. Mensen overtuigen om mee te gaan in deze veranderingen en toe te werken naar een gezamenlijk doel kan, ondanks kennis van actuele leiderschapsconcepten, lastig zijn.

Werknemers worden van oudsher gezien als een kostenpost in plaats van belangrijkste bron van inkomsten. Tegenwoordig realiseren we ons dat werknemers waardevolle ervaring hebben met de structuren, systemen, producten en services van uw bedrijf. Zij kunnen niet alleen aangeven wat wel en niet werkt, maar bezitten ook de kracht om verandering in gang te zetten door zichzelf en anderen bij het proces te betrekken.

Ondanks al haar technologie is een organisatie slechts zo succesvol als haar mensen.

Christian Grönroos
Emeritus Professor of Marketing, Hanken School of Economics

Werknemerservaring

De waarnemingen en inzichten van werknemers wat hun werk betreft, kunnen worden omschreven als ‘werknemerservaring’. Oftewel, de route die een werknemer aflegt binnen uw organisatie. De cyclus van de werknemerservaring omvat alle fasen; vanaf het aantrekken en aannemen van kandidaten, de onboarding en het aannemen van werknemers, het stimuleren van prestaties en ontwikkeling tot de uitdiensttreding. Inzicht in deze werknemerservaring als geheel en haar ontwikkeling, zou bovenaan elk prioriteitenlijstje van HR moeten staan omdat het zowel de werknemer als organisatie veel voordeel kan opleveren.

Door werknemerservaring te stimuleren kan HR het welzijn van werknemers vergroten en zelfs ziekteverzuim verminderen. Deze kennis zal ook bijdragen aan het behouden van werknemers, omdat ze geen behoefte voelen om over te stappen naar een ander bedrijf. Het blijvend inspireren van werknemers zorgt voor meer betrokkenheid en duurzame groei. Ook zet het uw organisatie in een goed daglicht, waardoor het makkelijker wordt geschikte kandidaten te vinden en nieuw talenten aan te trekken.

Werknemersbetrokkenheid

Om de betrokkenheid van werknemers aan te moedigen, moeten zij weten wat de doelstellingen van de organisatie zijn. In het kader van verandermanagement is werknemersbetrokkenheid extra belangrijk. Wanneer de eigen werknemers niet in hun organisatie geloven, hoe kunnen we dan verwachten dat zij hun klanten wel zover krijgen?

Werknemers moeten het gevoel hebben dat de relatie met hun organisatie waardevol is. Zij brengen tenslotte meer dan 90000 uur van hun leven werkend door. Wanneer mensen deze uren ontevreden, gefrustreerd en gespannen doorbrengen zijn zij niet in staat om zich voor 100% in te zetten. Daarom is het belangrijk om werknemers te koesteren die niet alleen bij de organisatie betrokken zijn, maar ook helpen haar doelstellingen te behalen.

Om ervoor te zorgen dat werknemers betrokken blijven moeten zij eerst weten wat de doelstellingen van de organisatie zijn. Daarna moeten zij erin geloven en gemotiveerd zijn deze ook te halen. Tenslotte moeten zij het idee hebben dat er naar hen wordt geluisterd en toegang hebben tot de juiste middelen zoals trainingen, databases, informatie en netwerken.

Wat is de volgende stap?

Door alle benodigde data met behulp van betrouwbare tools op één plek te kunnen verzamelen, bent u al goed op weg. Vervolgens kan HR dankzij geavanceerde analytics en AI of “machine learning”, een grote hoeveelheid data over werknemerservaring analyseren. Door effectief gebruik van uw data, kunt u een grotere variëteit aan gedrags-, emotionele- en houdingsindicatoren integreren in uw proces. Dit zal uiteindelijk leiden tot beter inzicht in werknemerservaring en betrokkenheid, en kansen geven om deze gebieden binnen uw organisatie te ontwikkelen.

Leestips

Conclusie:
Welke route kiest u?

Terwijl HR zich steeds verder ontwikkelt, blijven trends komen en gaan. Sommige organisaties hebben deze trends al geïntegreerd, terwijl anderen ver achter liggen omdat zij moeilijk kunnen anticiperen op de toekomst, onvoldoende kennis in huis hebben of geen interesse tonen.

Goed kunnen omgaan met trends betekent niet klakkeloos overnemen wat toonaangevende leiders in uw sector zeggen. Verandering kost tijd en elke organisatie is anders. Belangrijk in het aanpassen aan en profiteren van trends is niet zozeer het integreren van elke afzonderlijke trend, maar vooral een weloverwogen, bewuste beslissing te maken over welke route u moet kiezen.

Het is onmogelijk om te voorspellen welke HR ontwikkelingen het beste aansluiten bij uw organisatie. Door trends een eerlijke kans te geven met adequate middelen, verandermanagement en voldoende ondersteuning, krijgt u beter inzicht.

Wij hopen dat deze gids u de juiste handvatten biedt om te kunnen navigeren tussen de actuele trends in HR. Wanneer u geïnspireerd bent om sommige trends in praktijk te brengen, hebben we een laatste waardevolle tip: begin met het bouwen van een solide fundering, ondersteund door HR-technologie en HR-data.

Grip op uw data biedt grip op trends

Zelfs in veranderende tijden is er één constante factor: de behoefte om data te verzamelen en gebruiken ter ondersteuning van uw activiteiten. Voor een effectieve implementatie is het belangrijk om vooral te handelen in plaats van enkel te spreken. Voordat u baanbrekende technologieën of workflows aankondigt, moet u al een solide basis hebben gecreëerd.

Wanneer uw masterdata ontoereikend is – en dan bedoelen we nauwkeurig, onder controle en toegankelijk – zal het onmogelijk zijn om de complexiteit van nieuwe technologieën of processen toe te passen. In plaats van direct in het diepe te springen, moet u eerst volledig op de hoogte zijn van wat er speelt binnen uw organisatie en onder uw werknemers. Zodra u dit punt heeft bereikt, opent zich een heel nieuwe wereld vol mogelijkheden.

Wanneer u de nieuwste innovaties overweegt, is het belangrijk om realistisch te blijven. Technologie is een fantastische aanvulling op HR, maar zal nooit alle processen overnemen. De meest succesvolle resultaten worden geboekt wanneer de balans tussen menselijkheid en technologie blijft bestaan en beide optimaal werken. Daarom zullen er net zoveel doeltreffende aanpakken zijn, als er mensen zijn. Geen enkele nieuwe trend – hoe succesvol of revolutionair dan ook – kan dit veranderen: You have to be in it, to win it!

Bent u er klaar voor om HR processen naar een hoger niveau te tillen?

Wij laten u graag zien hoe Sympa HR uw organisatie kan helpen uw HR naar het digitale tijdperk te brengen!