De rol van HR tijdens lockdown - en een blik op de toekomst

Door alles wat zich nu in de wereld afspeelt is de druk die op HR professionals ligt hoger dan normaal. Hoe lastig de situatie echter ook is, er is altijd een lichtpuntje te vinden. HR heeft een gouden kans in handen om zich als organisatieadviseur op te stellen en de organisatie te helpen zich voor te bereiden op de onzekere toekomst en veranderende eisen.

In onzekere tijden zijn er zowel mensen te vinden die veranderingen omarmen als mensen die verandering tegen willen gaan. De COVID-19 pandemie heeft nu al zijn stempel gedrukt op de globale economie en niemand weet welke kant dit in de nabije toekomst precies op zal gaan. Deze onzekerheid is een constante uitdaging.

Mijn boodschap richting HR is: Onderneem actie. Ja, dit zijn absoluut lastige tijden, maar door naar de korte- en langetermijnsbehoeften van de organisatie te kijken kunnen juist HR professionals echt het verschil maken. Zij beschikken over de mogelijkheid om de drijvende kracht te worden die de organisatie door deze tijden heen leidt. Door zich nu meer in de richting van het besluitvormingsproces te bewegen zal HR in de toekomst integraal onderdeel uit gaan maken van de organisatiestrategie.

Mijn boodschap richting HR is: Onderneem actie.

Terug naar de basis

Momenteel zijn veel HR afdelingen actief op zoek naar nieuwe manieren van werken. Zij leggen binnen de organisatie de focus op functies die de organisatie op korte termijn het beste ondersteunen. Bijna alle bedrijven lopen hier tegen dezelfde uitdaging aan: er moeten in rap tempo beslissingen worden genomen. Het terugschalen van de organisatie kan in normale omstandigheden al een proces zijn dat maanden duurt, maar juist nu is snelheid geboden.

Valt er iets weg te snijden? Maak daar dan gebruik van. Zorg er wel voor dat de organisatie geen onnodige schade oploopt die toekomstige groei in de weg zal staan. Bedrijven moeten zich flexibel kunnen opstellen als het gaat om schaalbaarheid. Kunnen we de komende zes maanden terugschalen – en snel weer opschalen als de gelegenheid zich voordoet?

HR kan bij dit soort cruciale besluiten slimme ondersteuning bieden door beschikbare werknemersdata op de juiste manier in te zetten. Creëer een duidelijke set HR master data, volg de juiste rapportagepraktijken en houdt de belangrijkste HR kpi’s bij de hand. Zo kan HR het besluitvormingsproces versnellen door de juiste informatie te bieden en proactief zijn in het herkennen van nieuwe kansen.

Zorg dat de organisatie geen onnodige schade oploopt die toekomstige groei in de weg zal staan.

Stel dat de focus wordt gelegd op het permanent verkleinen van het werknemersbestand zonder van plan te zijn in de toekomst weer op te schalen. Dit kan kortzichting zijn en uw team de verkeerde boodschap geven. Uw werknemers doen waarschijnlijk hun uiterste best om nieuwe vaardigheden te leren en ervaringen op te doen welke een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan uw team. Concentreer u daarom op het behouden van de mensen die uw organisatie ook op lange termijn helpen groeien.

De manier van werken zal veranderen – HR kan deze transitie ondersteunen

Door het delen van betrouwbare informatie krijgen HR professionals de  komende maanden de mogelijkheid om nieuwe- en geüpdatete HR processen om te zetten in zakelijk kansen.

Een voorbeeld: het lijkt erop dat werken op afstand nog een tijdje aan de orde blijft, wat mogelijkheden biedt om samen te werken met mensen over de hele wereld. Een HR afdeling die grensoverschreidende inzichten kan bieden zal essentieel zijn voor organisaties welke het werken op afstand ook in de toekomst blijven omarmen. Veel organisaties testen momenteel op internationale schaal uit hóe om te gaan met werken op afstand. Organisaties die de huidige uitdagingen (zoals recruitment en leiderschap op afstand) in kansen weten om te zetten, zullen als winnaars naar voren komen.

In een bredere context leggen veel organisaties nu de focus op een betere anticipatie op veranderende situaties in de nabije toekomst. De lockdown restricties zullen in veel landen geleidelijk worden opgeheven en organisaties zullen langzaamaan hun werkzaamheden voortzetten. Dit is een cruciale tijd om te leren hoe zowel HR processen als een flexibel werknemersbestand kunnen worden gecreëerd. Dergelijke processen zullen in de toekomst gemakkelijk schaalbaar zijn, wat de reden voor veranderingen ook zal zijn.

Dit is een cruciale tijd om te leren hoe zowel HR processen als een flexibel werknemersbestand gecreëerd kunnen worden die in de toekomst gemakkelijk op en terug te schalen zijn.

Een duidelijk doel is de sleutel tot succes

Een duidelijk doel voor ogen hebben is één van de belangrijkste peilers voor HR. Organisaties kunnen een sterke cultuur om deze peiler heen bouwen. HR kan er tevens voor zorgen dat organisaties een doel voor ogen hebben dat begrijpelijk is voor alle werknemers. Men zal altijd onthouden welke organisaties er alles aan hebben gedaan om hun werknemers tijdens de crisis op een respectvolle en menselijke manier te behandelen.

Externe druk en het sentiment van werknemers zorgen ervoor dat organisaties actie moeten ondernemen. Een sterk doel waar mensen in geloven helpt werknemers zich op een flexibele manier te gedragen, omdat dit organisaties in staat stelt snel nieuwe manieren van werken te implementeren. Bedrijven die de schuiving naar het nieuwe normaal omarmen zullen hoogstwaarschijnlijk succesvol zijn.

HR dient centraal te staan als het aankomt op het creëren van een cultuur en een doelstelling. Duidelijke zichtbaarheid binnen de organisatie en het laten zien van de toegevoegde waarde die HR kan bieden in het ondersteunen van zakelijke besluitvorming zullen ervoor zorgen dat HR intern op de juiste plek eindigt. Centraal in de organisatie, zorgende dat beslissingen worden genomen op basis van de juiste HR kpi’s.

HR moet de kans aangrijpen om centraal in de organisatie te komen staan en ervoor te zorgen dat beslissingen worden genomen op basis van de juiste HR kpi's. 

Tot slot…

Het pad naar succes is nog altijd niet geheel duidelijk, en dat zal het ook nooit zijn. Door te focussen op het creëren van flexibele en schaalbare HR functies, een goede HR master data set te creëren ter ondersteuning van besluitvorming  en HR processen ook grensoverschrijdend met elkaar in verbinding te stellen kan HR de organisatie naar een succesvolle toekomst leiden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem een kijkje in onze HR inzichten of neem direct contact met ons op. Wij helpen u graag met uw huidige en toekomstige HR uitdagingen.