Kuinka teet henkilöstö-
johtamisesta strategisesti älykästä?

Järjestimme yhteistyökumppanimme StatBunin kanssa webinaarin, jossa StatBunin Jani Mård kertoo, kuinka älykäs henkilöstöjohtaminen lähtee relevantista ja luotettavasta datasta sekä oikeista tunnuslukumittareista.

Yhdistämällä HR- ja talousdatan saat käyttöösi uusia, edistyneitä mittareita johtamisen tueksi. Monipuolisesti datalähteitä yhdistävän tiedon pohjalta arvioit helposti HR:n nykytilaa sekä erilaisten toimenpiteiden tarvetta ja vaikuttavuutta. Millainen on työntekijää kohti tuotettu käyttökate ja mitä se kertoo yrityksen tuloskyvystä? Miten työtyytyväisyysindeksin muutokset heijastuvat liikevaihtoon ja kassavirtaan?

Keskustelua vauhdittaa Sympan Jaakko Mattila.

StatBun

Kenelle?

Webinaari sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietoon pohjautuvasta henkilöstöjohtamisesta. Webinaarista saat vinkkejä siihen, kuinka yhdistelet ja vertailet HR:n kannalta tärkeimpiä tunnuslukuja sekä hyödynnät luotettavaa tietoa paremman päätöksenteon ja johtamisen tukena.

Miten StatBun HR-analytiikka palvelee menestyvää henkilöstöjohtamista?

Miten StatBun HR-analytiikka palvelee menestyvää henkilöstöjohtamista?

Relevantin datan ja tunnuslukumittarien puute vaikeuttavat usein tietoon pohjautuvaa henkilöstöjohtamista. StatBunin Jani Mård kertoo webinaarissa, kuinka StatBun HR-analytiikka palvelee menestyvää henkilöstöjohtamista ja kytkee sen liiketoimintaan vahvasti myös strategisella tasolla.

Saat vinkkejä siihen, miten StatBunin monipuoliset mittarit sekä tilastoaineisto mahdollistavat tunnuslukujen vertailun esimerkiksi toimialoittain ja ammattiryhmittäin. Kuulet myös, miten benchmarking syventää ymmärrystäsi HR:n tilasta ja tukee tavoitteiden asettamista.

StatBunin Jani Mård käsittelee webinaarissa muun muassa seuraavia aiheita::

✔️ Mikä on StatBun ja miten hyödynnät StatBun HR-analytiikkaa?
✔️ Millaisia tunnuslukuja HR- ja talousdatan yhdistely mahdollistaa?
✔️ Miten benchmarking palvelee menestyvää henkilöstöjohtamista?

Jani Mård - Statbun

Jani Mård

Jani Mård on StatBunin datakehitysjohtaja ja vastaa ohjelmistointegraatioista sekä niiden kautta tuotavan tiedon hyödynnettävyydestä. Janilla on laaja kokemus yritysanalytiikasta, johtamisesta, ohjelmistoarkkitehtuurista sekä tekoälystä.

StatBun on Business Intelligence -alusta, joka yhdistää helppokäyttöiset johtamisen työkalut sekä kumppani- ja palveluverkoston liiketoiminnan tiedollajohtamisen tueksi. StatBunista löydät ratkaisut liiketoiminnan strategiatyöhön, suunnitteluun, seurantaan, analysointiin ja ennustamiseen. Markkinapaikalta löydät myös tarvitsemasi ohjelmistot, yrityksesi tarpeisiin sopivat palveluntarjoajat sekä kattavat itsepalvelut. StatBun on vuorovaikutteinen ja helppokäyttöinen alusta, joka skaalautuu aina tarpeisiisi ja mahdollistaa älykkäämmän, suorituskykyisemmän liiketoiminnan.

Jaakko Mattila

Jaakko Mattila on Sympan Service Solutions Director ja vastaa Sympalla projektien ulkopuolisista palveluliiketoiminnasta ja tuotteistetuista asiakasratkaisuista.

Jaakko Mattila - Sympa