Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti omistettu kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan sairaaloissa.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Tukea työntekijöiden ja esimiesten arkeen

Sirpa Saarni työskentelee VSSHP:lla osaamisen hallinnan parissa koulutussuunnittelijana, ja toimii myös organisaation yhtenä Sympa pääkäyttäjänä. VSSHP työllistää n. 8.500 työntekijää, joista esimiesten osuus on noin 500. Sympa on ollut organisaation käytössä vuodesta 2015 alkaen, pääasiassa osaamisen hallinnan ja työhyvinvoinnin edistämisen ratkaisuna.

Ennen Sympan käyttöönottoa VSSHP:n työntekijöillä ei ollut selkeää näkymää omiin tietoihinsa. “Sympan avulla henkilöistä tallennetut tiedot tulivat läpinäkyviksi, ja työntekijät pääsevät helposti katsomaan ja tarkistamaan omia tietojaan, esimerkiksi täydennyskoulutusten ja tutkintojen osalta”, Sirpa kertoo.

“Sympassa hallinnoidaan muun muassa tutkinto-, perehdytys- ja koulutustietoja, sekä lupia ja kortteja. Nämä ovat varsin tyypillisiä tarpeita sairaalamaailmassa”, Sirpa jatkaa. “Työntekijöiden arkea helpottava ominaisuus on myös automaattiset hälytykset, jotka tulevat kolme kuukautta ennen työntekijän lupien vanhenemista. Tämä helpottaa samalla esimiesten arkea, kun alaisten tärkeät tiedot eivät ole ainoastaan oman muistin varassa”, Sirpa jatkaa.

Sympan avulla henkilöistä tallennetut tiedot tulivat läpinäkyviksi, ja työntekijät pääsevät helposti katsomaan ja tarkistamaan omia tietojaan.

Sirpa Saarni
Koulutussuunnittelija, VSSHP

Tärkeitä raportteja esimiesten tarpeisiin

Sympan raportointityökalun avulla esimiehet voivat helposti seurata alaistensa lupien voimassaoloa tai verkkokurssien suorittamisia. Raportointityökalu on toiminut esimiehille oivallisena apuvälineenä myös koulutustietojen seurannassa: esimiehet saavat helposti raportoitua tietoa omien alaistensa käymien koulutusten määristä, sekä kustannuksista. “Sympan pääkäyttäjänä teen paljon raporttipohjia pitkälti esimiesten tarpeiden mukaan. Esimiehet voivat esimerksi tarkistaa raportointityökalun avulla, keiden alaisten kanssa kehityskeskustelut on jo käyty, ja kenen kanssa ne on käymättä”, Sirpa kertoo.

Seuraavina kehitysaskelina VSSHP:lla on sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto: “Sähköisen allekirjoituksen jälkeen tulosteita ei juurikaan tarvita, kun kaikki tarvittavat lomakkeet tallennetaan sähköisesti suoraan Sympaan”, Sirpa kertoo.

Haluatko nähdä, miten VSSHP tukee työntekijöidensä arkea?

Klikkaa alta ja katso tallenne webinaarista, jonka järjestimme yhdessä VSSHP:n Sirpa Saarnin kanssa!

Katso tallenne