HELSINGFORS OCH LONDON. 25 AUGUSTI 2020. HR tech-bolaget Sympa offentliggjorde idag att  Providence Strategic Growth (PSG), dotterbolag till investmentbolaget Providence Equity Partners (Providence), går in som ny majoritetsägare i bolaget. Det svenska investmentbolaget Alfvén & Didrikson är kvar som minoritetsägare tillsammans med grundarna. Inga finansiella detaljer har offentliggjorts.

– Vi tror på Sympa eftersom det är ett välskött och spännande företag med stor potential, som är i framkant för utvecklingen av europeiska HR-system, säger Edward Hughes, PSG:s vd. PSG:s investering gör det möjligt för Sympa att inleda nästa tillväxtfas, där fokus kommer att ligga på produktutveckling och förvärv i hela Europa. Medgrundaren och vd:n Keijo Karjalainen kommer fortsätta att driva den dagliga verksamheten tillsammans med Sympas 140 medarbetare.

Sympa grundades 2005 och är idag en av Nordens ledande och snabbast växande leverantörer av molnbaserade HR-system, med medarbetare på åtta kontor i fem länder. Företagets mest populära produkt, Sympa HR, är ett heltäckande system för digital HR-hantering som ger en tydlig översikt över samtliga personuppgifter och HR-processer.

Med PSG på vår sida tror vi att det finns väldigt bra förutsättningar att skaffa oss en marknadsledande position även utanför våra nordiska hemmamarknader.

Keijo Karjalainen
CEO

– Ända sedan vi grundade Sympa har vi varit övertygade om att det finns ett outforskat behov av HR-system som kan hantera alla HR-processer och möjliggör ett datadrivet HR-arbete. Vi har också identifierat en brist på HR-system för medelstora företag med verksamhet i flera olika länder och den komplexitet det medför. Genom att tillgodose båda dessa behov och samtidigt alltid sätta kunden först, har Sympa kunnat växa snabbt och med PSG på vår sida tror vi att det finns väldigt bra förutsättningar att skaffa oss en marknadsledande position även utanför våra nordiska hemmamarknader. Det ska bli väldigt spännande att se vad framtiden har att utvisa, säger Keijo Karjalainen, medgrundare och vd.

Alfvén & Didrikson, en aktiv och långsiktig partner till entreprenörer och bolag med internationella tillväxtambitioner, investerade i Sympa 2016 och forsätter att stötta bolaget. PSG-medarbetarna Edward Hughes, Aldo Mareuse och Tobias Richter från PSG:s team i London har gått in i Sympas styrelse, tillsammans med Ken Liebkind från Alfvén & Didrikson och vd Keijo Karjalainen.

 

Mediekontakt

Kati Tammisto
Head of CX, Sympa
+358 40 775 57162
[email protected] 

 

Om Sympa

Sympa HR är ett heltäckande HR-system för digitala och automatiserade HR-processer som låter användarna fokusera på medarbetarna och smart beslutsfattande. Systemet ger en tydlig och enkel översikt över samtliga personuppgifter och lagrar all känslig HR-data på en säker plats. Idag används Sympa HR i genomsnitt 650 000 gånger varje månad i 700+ organisationer i över 100 länder. 2019 vann Sympa ”Årets HR-systemprojekt” och under 2020 har företag som Oatly, Loomis, Doktor24, Byggmax och The North Alliance valt Sympa HR. Läs mer på sympa.se.

Om Providence Strategic Growth

Providence Strategic Growth (PSG), ett dotterbolag till Providence Equity Partners (Providence), grundades 2014 och fokuserar på kapitalinvesteringar i mellanstora tech-bolag med starkt tillväxt. Providence är ett globalt kapitalförvaltningsbolag som har en sektorfokuserad investeringsstrategi. Sedan företaget bildades 1989 har Providence investerat i mer än 200 företag och är idag ett ledande Private Equity-bolag med fokus på media, kommunikation, utbildning, programvara och tjänsteindustri. Företaget har kända svenska varumärken som Comhem, Song Networks och AcadeMedia i sin portfölj. Huvudkontoret ligger i Boston, USA, och företaget har även kontor i London och Kansas City. Läs mer på www.provequity.com

Om Alfvén & Didrikson

Alfvén & Didrikson är en aktiv och långsiktig partner till entreprenörer och bolag med internationella tillväxtambitioner. Sedan starten 2010 har teamet på Alfvén & Didrikson investerat i snabbväxande nordeuropeiska bolag så som Trustly, Quinyx, Acast, Transfer Galaxy, Joint Academy och Airmee. Läs mer på www.alfvendidrikson.com.