Ikano Bostad vinner Årets HR-systemprojekt 2019 tillsammans med Sympa

Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, fanns på plats för att ta emot priset. ”Jag känner mig stolt! Det är kul att få bekräftelse på den magkänsla vi hade från början när vi träffade Sympa. Det känns bra att veta att vårt sätt att arbeta med systemleverantörer fungerar”, säger Pirjo glatt.

Juryn lyfte fram att en stor del av projektets framgång berodde på det tighta partnerskapet och nära samarbetet mellan Ikano Bostad och Sympa.

 

Juryns motivering

För att med en otrolig glädje och ett starkt fokus i ett välstrukturerat projekt ha genomfört en lyckad implementering präglad av transparens, acceptans, hårt arbete och ett tight partnerskap mellan kund och leverantör.

Projektet har nått de uppsatta målen och även tagit tillfället i akt att utveckla processerna och på så sätt skapat en upplevelse av hög servicenivå och användarvänlighet för de anställda.”

Projektet som blev internt exempelprojekt

”Det är framförallt tre saker som vi gjorde väldigt bra och som bidrog starkt till att det blev ett så lyckat projekt”, säger Pirjo på Ikano Bostad.

”För det första tog vi med IT tidigt och vi hade ett nära samarbete med dem genom hela projektet. För det andra satte vi en realistiskt tidsplan och hade rätt förväntningar på resultatet. Det är jätteviktigt att hålla sig till både tidsplan och scope. För det tredje hade vi rätt personer med rätt roller i projektgruppen så vi kunde ta viktiga beslut snabbt när det behövdes”, sammanfattar Pirjo.

Projektet sträckte sig från maj 2017 till maj 2018 och används idag som ett internt exempelprojekt vid nya implementationsprojekt.

 

Arets HR-systemprojekt logo

Nu jobbar Ikano Bostad effektivt med Sympa HR

”Vi är väldigt nöjda med resultatet”, fortsätter Pirjo. ”För oss var det viktigt att få ett användarvänligt system, framförallt för sällananvändaren, och det har vi nu. Sympa HR är enkelt och pedagogiskt. Nu har vi all information i ett och samma system och stöd för alla våra HR-processer. Dessutom har cheferna ett bra verktyg att jobba i, något som förenklar både deras och vårt arbete”, avslutar Pirjo.

 

Villkoren för att få delta i tävlingen är:

  • Projektet ska ha skett hos ett företag i Sverige med go-live under 2018.
  • Projektet är en ny-implementation av ett kommersiellt HR-system.
  • Det implementerade HR-systemet täcker minst två HR-processer (Lön anses ej vara en HR-process i detta sammanhang)

Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är ett bostadsbolag med 480 medarbetare som ägs av familjen Kamprad. Företaget har ca 1500 bostäder i produktion, 300 vårdplatser och 5800 hyresrätter som bidrar till hållbara stadsdelar.

Om Sympa

Sympa är en av nordens ledande leverantörer av HR-system och har genomfört över 650 implementationer av Sympa HR. Sympa har över 100 medarbetare i Norden och Nederländerna.

eGuide: Grundstenarna för framgångsrik implementering av HR-system

Läs vår guide om hur du lyckas med din nästa systemimplementation med tips på saker att tänka på inför, under och efter ett projekts gång.