Ha koll på vad dina medarbetare är bra på och gör det möjligt för dem att bli ännu bättre

Låt personalen glänsa

Företag lyckas när personalen är motiverad och kompetent. Sympa HR innehåller alla nödvändiga verktyg och processer för att rekrytera och utveckla talangfulla medarbetare. Det innebär att du enkelt kan hålla dig uppdaterad gällande kunskap och motivation inom enskilda team och företaget i stort. Vi närmar oss målsättning för individer och arbetslag på ett strukturerat sätt som säkerställer att målen nås genom noggrann uppföljning. Att alltid ha en administrativ syn på de här faktorerna gynnar din organisation.

Individuell utveckling och utvärdering av prestation

Med Sympa HR är det enkelt att genomföra standardiserade och konsekventa utvärderingar och motiverade diskussioner. Detta blir möjligt tack vare mallar som skräddarsys för dina behov. Du får rätt verktyg för att jämföra färdigheter och prestationer hos individer med deras arbetsbeskrivning.

Prestationsmål kan enkelt sättas, mätas och följas upp. All nyckelinformation kan ses på en och samma plats. Informationen kan även användas för att räkna ut bonusar, med direkt integration till lönesystemet.

sympa_ipad_career_development
hr_analytics_ipad_with_report

Kompetensanalys för hela företaget

När Sympa HR låter dig följa och stärka kompetensen hos alla anställda blir det enkelt att välja rätt personer för rätt uppgifter. Det blir även lättare att garantera individuella prestationer som ligger i linje med organisationens övergripande vision och mål.

Systemet kan också användas för att identifiera kompetensbehov och därmed underlätta vid beslut kring rekrytering och utbildning. När din personal utbildar sig eller får nya certifikat lagras dokumentationen i deras kompetensprofil för framtida planering och analys. Även specialkunskaper kan preciseras.

Sympa HR möjliggör olika sorters personliga enkäter och kartläggningar. Bland annat rörande personalnöjdhet och arbetsmiljöfrågor.

 

Rekrytera rätt person till rätt jobb

Med Sympa HR sparar företaget både tid och pengar genom att snabba på rekryteringsprocessen. HR-systemet automatiserar flera av de tidskrävande aspekterna. Färdiga mallar och formulär hjälper dig hitta rätt kandidat snabbare och minimerar tiden du lägger på rutinarbete. När du väl hittat en ny medarbetare ser systemet till att HR-avdelningen enkelt kan sköta alla moment av anställningen i rätt ordning. Delegering av inlärning och spårning av utveckling kan skötas direkt i Sympa HR.

sympa_ipad_recruitment

Vad vinner GAME på att använda Sympa HR?

"Nu kan vi söka i en databas med våra anställdas samlade färdigheter. På så sätt kan vi alltid välja rätt personer för kommande projekt."

Simon Prahm
VD, GAME

Vill du veta mer om funktionerna för talent management i Sympa HR?

Vi diskuterar gärna hur Sympa HR kan hjälpa dig förbättra processer för talent management och kompetensutveckling.

Hör av dig till oss

Vad kan Sympa HR göra för ditt företag?

Human resources management (HRM)

Human resources management (HRM)

Hantera all personalinformation genom hela anställningscykeln i ett enhetligt HR-system.

Läs mer
HR-analytics

HR-analytics

Få metrics och rapporter för att stödja strategiska beslut. Du kan utgå från vilken information som helst, när som helst.

Läs mer
Smidiga integreringar

Smidiga integreringar

Vi har genomfört över 200 integreringar till olika lönesystem och annan mjukvara. Nya lösningar kan snabbt skapas för att möta dina behov.

Läs mer
Mobil HR

Mobil HR

Våra enastående mobila verktyg ger dig en tydlig överblick över viktig HR-information i både mobil och surfplatta. Allt för att hjälpa dig hantera rutinuppgifter med enkelhet.

Läs mer
Lösningsorienterade HR-konsulter

Lösningsorienterade HR-konsulter

När du väljer Sympa HR sköter vi implementeringen av systemet och specialanpassar mjukvaran för att passa din verksamhet.

Läs mer
iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver