Används av 800+ organisationer i över 100 länder

Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

Fokusera på din värdefullaste tillgång

KOMPETENSUTVECKLING

Skapa, genomför och förbättra strategin för kompetensutveckling

Ta fram en strategi och skapa en plan för att stötta dina medarbetare. Lyft deras kompetenser och motivation med en heltäckande plattform för kompetensutveckling som samlar utbildningar, kompetenser, medarbetarsamtal och all annan relevant information på ett och samma ställe. Resultatet? Motiverade och glada medarbetare som trivs på jobbet.

Training history view Sympa

MÅL- OCH PRESTATIONSSTYRNING

Klara, färdiga, mät!

Led medarbetarna till framgång med ett enkelt och transparent verktyg för mål- och prestationsstyrning. Genom att sätta upp strukturerade mål på person- eller teamnivå kan du säkerställa att teamen har de kunskaper som krävs för att uppfylla målsättningarna, och du kan följa upp att målen verkligen uppfylls. Med en bra strategi för prestationsuppföljning får du en tydlig översikt över medarbetarnas förmågor och motivation.

 

Lägg en ny stabil grund för kompetensutveckling och HRM

Låt oss visa dig hur Sympa HR kan hjälpa dig att få ordning på HR-processerna.

Priser
"Jag kan utan överdrift säga att vi inte klarar oss utan vårt HR-system. Det ligger till grund för all annan utveckling. Att ha en smidig och anpassningsbar HR-lösning som fungerar tvärs över flera länder och är tillräckligt flexibel för att inrymma nya arbetssätt har varit helt avgörande för oss."

Morten Jakobi
Executive Vice President, People and Culture, Dustin

Capterra-rating