Vilka kompetenser kommer att behövas inom HR?

Det internationella HR-landskapet i förändring

Under en inspirerande 20-minuters paneldiskussion förra året på ämnet ”The changing landscape of international HR” delade fyra HR-ledare från olika delar av Norden med sig av sina tankar om framtida trender och hur HR-personal bör förhålla sig till dem.

Panelen utgjordes av danska Morten Jakobi från Dustin – en ledande IT-partner online från Norden, norska Marte Alvfalk från The North Alliance – ett nordiskt nätverk för design, kommunikation och teknik, nederländska Wouter Hofstede från Matrix Fitness – en global ledare inom kommersiella fitnessprodukter, och slutligen svenska Björn Lorentzon, en tankeledare inom HR-trender i Norden.

Vår panel:

Säkerställa rätt kompetens

För att kunna leva upp till dagens krav på HR-avdelningar krävs att företag skaffar sig rätt sorts HR-kompetens. Vi frågade våra paneldeltagare: vilka personer ska vi egentligen leta efter när vi ska tillsätta HR-tjänster i framtiden?

”Jag tror att det är de modiga”, svarade Lorentzon genast. ”För att få till stånd förändring krävs det helt enkelt modiga människor som håller fast vid sina idéer.” Han tror också att HR kommer att samarbeta mer med säljteamen i framtiden. ”Inom försäljning handlar det om din förmåga att presentera en idé och att övertyga någon att tro på den idén. Det är precis vad HR måste kunna göra. Detta är särskilt viktigt i en situation där man behöver balansera den mer teoretiska sidan av jobbet med den mjukare delen av HR”, tillade han.

Jakobi höll med om behovet av människor som är modiga och kan stå för sina idéer. ”På HR-befattningar hamnar ofta mycket skickliga specialister och personer som har djupgående kunskaper och kan ge tillförlitliga insikter. Ibland känner jag att det är minst lika viktigt att kunna kommunicera med gott självförtroende, oavsett graden av ämneskunskaper. Det kräver att folk tar risker, eller som Lorentzon uttryckte det, att de är modiga.”

På frågan från publiken om HR skulle kunna leverera bättre resultat om de skulle ha mer affärsbakgrund snarare än en ren HR-bakgrund, svarade Jakobi: ”Jag tycker inte att det ska vara ’antingen eller’, utan ’både och’. Vi behöver personer med affärsperspektiv, med ett holistiskt tänk, men också personer som har öga för detaljer.”

Driva förändring och hantera nya krav

Hur kan HR visa företagsägare eller direktörer att de behöver investera i HR?

Jakobis svar på denna fråga var kort och koncist. ”Business cases”, svarade han helt enkelt. Hofstede tillade att det är viktigt att visa HR-avdelningens värde. ”Det är avgörande att inte bara synliggöra mervärdet HR tillför i det man gör, utan också vad HR erbjuder organisationen. Det kan man göra genom att presentera konkreta siffror.”

Enligt Alvfalk är förbättringar av medarbetarupplevelsen ett fantastiskt verktyg för att se till att HR får vara med och driva agendan. ”Det finns många olika initiativ som man kan lägga till. Det är svårt för en vd idag att neka en investering som syftar till att utveckla medarbetarupplevelsen.” Utöver det tror hon starkt på att skapa samarbeten, och kundrekommendationer.

Alla paneldeltagarna var överens om att HR-system spelar en stor roll i alla dessa utvecklingsscenarier och att de i framtiden kommer att bidra till att driva förändring. ”Om vi kan få in mer data blir HR en strategisk partner, och då får vi vara med när besluten fattas”, menade Jakobi.

För HR-chefer blir det allt viktigare att förstå verksamheten fullt ut. Hofstede sa: ”Jag tror att vi måste hitta människor som har förmåga att se sammanhanget. Att kunna förstå våra handlingar och deras konsekvenser i ett större perspektiv.”

Slutsatsen är att rekrytering av rätt person spelar en avgörande roll för att framgångsrikt hantera de föränderliga kraven på HR, men en sådan person behöver inte nödvändigtvis hämtas utanför organisationen – det kan lika gärna vara någon som har en annan roll inom företaget. I takt med att HR fortsätter att utvecklas bör man vara öppen för vilka kompetenser man faktiskt letar efter och fokusera på att hitta rätt personer som hjälper HR-avdelningen att blomstra och företaget att växa.