HR:s roll i en nedstängd värld – och vad framtiden kan föra med sig

Med allt som händer i världen just nu arbetar HR-personalen under enorm press. Men hur utmanande situationen än kan vara finns det ändå en guldkant. När företag nu omstrukturerar verksamheten för att klara av en osäker framtid och förändrade verksamhetskrav har HR ett gyllene tillfälle att bli en betydande vägledare.

När förändringens vindar blåser finns det de som söker lä i en trygg hamn – och de som sätter segel. COVID-19-pandemin har redan satt sin prägel på den globala ekonomin och ingen vet riktigt vart vi är på väg. Den tilltagande osäkerheten är en ständig utmaning.

Mitt budskap till HR är detta: den bästa åtgärden just nu – är att vidta åtgärder. Ja, tiderna är osäkra, men genom att granska och analysera de omedelbara, kortsiktiga och långsiktiga behoven hos företagen kan HR-proffsen göra verklig skillnad och vara den drivande kraft som leder organisationen genom de svåra tiderna. Genom att närma sig beslutsprocessen idag kommer HR att få en allt viktigare roll för utformning av affärsstrategin i framtiden.

Mitt budskap till HR är detta: den bästa åtgärden just nu – är att vidta åtgärder.

Tillbaka till grunderna

Just nu fokuserar HR-avdelningar över hela världen på nya sätt att arbeta som direkt stöder verksamheten på kort sikt. Alla företag står inför samma utmaning: beslut måste fattas, och de måste fattas snabbt. Att trappa ner verksamheten under ”normala” omständigheter tar månader av förberedelser, men just nu är det viktigare att det går snabbt. Här är takten viktigare än finlir.

Skär bort eventuellt överflöd – men orsaka inte onödiga skador som hämmar förmågan att växa i framtiden. Företagen måste fokusera på att vara mer flexibla när det gäller skalbarhet. Kan vi skala ner under de kommande 6 månaderna – och snabbt skala upp när tillfälle ges?

HR kan enkelt stödja dessa viktiga beslut genom att verkligen utnyttja organisationens personaldata på ett verkningsfullt sätt. Genom att bygga upp en relevant uppsättning HR-masterdata, följa rätt rapporteringspraxis och hålla viktiga HR-nyckeltal lätt tillgängliga kan HR stödja beslutsfattandet genom att tillhandahålla korrekta sifferunderlag och arbeta aktivt för att identifiera nya möjligheter.

Orsaka inte onödiga skador som hämmar förmågan att växa i framtiden.

Om fokus i stället ligger på att permanent minska antalet anställda visar det att ni inte har för avsikt att skala upp igen längre fram. Det kan visa sig vara både kortsynt och ge fel budskap till teamet. Medarbetarna kan vara på väg att bygga upp färdigheter och erfarenheter som i hög grad bidrar till teamets kapacitet. Det är viktigt att behålla de medarbetare som hjälper företaget att växa på lång sikt.

Våra arbetssätt kommer att förändras – och HR kan stödja övergången

HR-experter som under de närmaste månaderna förser ledningen med tillförlitlig och korrekt information har möjlighet att omvandla nya och uppdaterade HR-processer till affärsmöjligheter.

Exempelvis ser distansarbete ut att bli kvar ett tag, vilket öppnar upp för att rekrytera och arbeta med talanger från hela världen. En HR-avdelning som kan tillhandahålla gränsöverskridande information kommer att bli oumbärlig för företag som satsar på distansarbete framöver. Möjligheterna och fördelarna med distansarbete testas nu på global nivå, och vinnarna blir de som lyckas förvandla nuvarande utmaningar som rekrytering och ledning på distans till framtida möjligheter.

På en mer övergripande nivå fokuserar nu många organisationer på förändringsberedskap, det vill säga att stärka förmågan att anpassa sig till förändrade förhållanden i framtiden. Nedstängningen kommer så småningom att börja lätta och företagen kommer så sakteliga att börja skala upp verksamheten igen. Det avgörande att kunna bygga HR-processer som säkerställer att anställda behandlas väl i samband med framtida nedskärningar och uppsägningar i arbetskraften – oavsett underliggande orsak.

Nu är det dags att lära sig att bygga HR-processer som gör att verksamheten både kan skalas upp och skalas ner.

En engagerade vision är nyckeln till långsiktig framgång

En tydlig vision är potentiellt ett vinnande argument för HR-avdelningarna, eftersom organisationerna kan bygga en stark företagskultur kring den.

HR kan bidra till att säkerställa att företagen handlar på ett sätt som personalen har förståelse för. Vi kommer alla att minnas åtgärderna av de företag som gjorde sitt bästa för att behandla sina anställda på ett respektfullt och humant sätt under krisen.

Yttre tryck och stämningen bland medarbetarna kommer att tvinga företagen att vidta åtgärder.  En tydlig vision som man kan känna engagemang för hjälper medarbetarna att agera på ett mer flexibelt sätt och gör det möjligt för företagen att snabbt ta fram nya sätt att arbeta.  De företag som anammar övergången till ”det nya normala” är de som sannolikt kommer att lyckas.

HR har en central roll när det gäller att bygga kultur och engagemang. Genom att ta ansvar och visa hur HR kan stödja viktiga affärsbeslut kommer HR att arbeta precis där de hör hemma; centralt i organisationen. Och väl där – se till att besluten baseras på rätt HR-KPIer.

HR har nu chansen att arbeta precis där de hör hemma; centralt i organisationen. Och väl där - se till att besluten baseras på rätt HR-KPIer.

Slutligen …

Vägen till framgång är fortfarande behäftad med osäkerhet, som den alltid kommer att vara – men genom att fokusera på att bygga upp skalbara och flexibla HR-funktioner, genom att skapa en gedigen uppsättning HR-masterdata som bidrar till mer välgrundat beslutsfattande och genom att förenhetliga HR-processerna tvärs över gränser och teknik kan HR visa riktningen mot en ljusare framtid.

Behöver du hjälp?

Hör av dig så hjälper vi dig med både nuvarande och framtida utmaningar.