6 vanliga sätt att mäta motivation

Motivationen kommer när du får en känsla av mening, tillsammans med tillräckligt mycket stöd och trygghet, för göra att det dagliga arbetet känns meningsfullt.

Som min kollega Martta skrev i sitt senaste blogginlägg, tenderar de mest framgångsrika företagen att ha de mest motiverade medarbetarna. Motivationen kommer när du får en känsla av mening, tillsammans med tillräckligt mycket stöd och trygghet, för göra att det dagliga arbetet känns meningsfullt. Men hur kan du avgöra om du har målat upp en tillräckligt stark vision och om dina anställda är motiverade att göra sitt bästa?

Ibland kan det vara svårt att utvärdera hur motiverad din personal är, speciellt om chefer inte har kontakt med sina underordnade varje dag eller ens varje vecka. Det kan också vara svårt att utläsa den sanna motivationsnivån inom din organisation, eftersom människors inställning förändras från dag till dag. Detta är också anledningen till att exempelvis frågeformulär måste tas med en nypa salt. Däremot har vi kommit fram till att genom att övervaka sex grundläggande siffror kan du få en ganska bra indikation på pulsen i din organisation.

1. Antal arbetsdagar hemifrån

Det är inget fel med att anställda ibland arbetar hemifrån, eftersom det finns otaliga exempel på när det är bra för både företaget och den anställda. Vad du dock ska leta efter är förändringar i mönstret. Har antalet arbetande dagar hemifrån ökat kraftigt utan en tydlig orsak?

För att kunna se förändringar i mönstret behöver du naturligtvis historiska data. Ökningar i antalet arbetande dagar hemifrån kan tyda på problem i lagandan, i relationen mellan enskilda medarbetare eller helt enkelt på kontoret/arbetsplatsen.

2. Antal frånvarodagar

Ett annat tecken på en krasslig atmosfär i organisationen är en ökning av frånvaro. Återigen lönar det sig att jämka antalet frånvarodagar efter säsongsmässiga trender (ett typiskt exempel är ökningen under höstinfluensan) för att fastställa sätt att lösa problemet (om du helt enkelt behöver ordna influensavaccinationer eller behöver göra ett djupdyk i diskussioner och analyser med dina anställda). 

3. Antal kortare arbetsdagar

Arbetar anställda regelbundet färre timmar än vad deras anställningskontrakt dikterar? Om ja, kan det vara en anledning att oroa sig, särskilt om de kommande tre mätvärdena också börjar indikera en nedåtgående spiral.

4. Slarv

När du är mycket motiverad är det mer sannolikt att du går igenom varenda detalj och bara levererar förstklassigt arbete. Men det motsatta är också sant, och särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt bedömningen av anställdas slarv (eller noggrannhet). Det bästa scenariot skulle naturligtvis vara att förverkliga detta regelbundet, på ett sätt som möjliggör analys och jämförelse över hela företaget, för att kunna ta itu med dåliga resultat.

5. Osocialt beteende

Även om det finns en tydlig vision och långsiktiga mål som ger riktlinjer är människor mindre motiverade att prestera sitt bästa i en dålig atmosfär på jobbet. Tyvärr kan ett osocialt beteende hos en individ ha en dramatiskt, mer än proportionell, påverkan på atmosfären. Därför bör osocialt beteende – när det inte är ett ofarligt personlighetsdrag – följas upp av ledare och av någon utomstående. Ibland kan en anställd, som har en negativ inverkan på atmosfären på en plats, förvandlas till en positiv resurs på en annan avdelning eller arbetsplats.

6. Ovilja att ta ansvar eller acceptera nya projekt

Högmotiverade medarbetare hoppar in i nya uppdrag och tar eget ansvar för att projekt levereras och att kunder får utmärkt service. Det kan finnas många anledningar till att enskilda individer undviker ansvar (såsom bristande erfarenhet eller utbildning), men att undvika ansvar och nya roller indikerar ofta att en anställd redan har en fot utanför jobbet.

Dessa sex grundläggande mätvärden ger dig en utgångspunkt och en allmän uppfattning om hur din personal och din organisation mår. De första tre mätvärdena kan vanligtvis bli tydliga med hjälp av HR-lösningar och/eller ett bra tidsspårningssystem. De tre sistnämnda mätvärdena kräver ett omfattande HR-system som också samlar feedback från ledare och liknande.

Om du vill få en tydlig och objektiv bild av din personal bör du oavsett hur stor din organisation är använda dig av verkliga HR-data (både aktuella och historiska) och ett tillförlitligt verktyg för att samla in och mäta den, och inte bara lita på din egen egen åsikt eller känsla.

Under de närmaste veckorna kommer vi att dela med oss av mer information om vilka specifika mått du ska använda för att hålla reda på motivation och tips på hur du kan höja motivationen i din organisation.