Vijf stappen voor een effectief beoordelings­gesprek

Effectieve beoordelingen doen wonderen voor de relatie tussen de manager en de werknemer. Op basis van research uitgevoerd door de 'Society for Human Resource Management' zijn werknemers die regelmatig gesprekken voeren met hun managers tot drie keer meer tevreden met hun baan dan werknemers die dit niet doen. Om werknemers en organisaties op weg te helpen bij het houden van effectieve beoordelingen hebben wij een vijf stappenplan voor u samengesteld.

Werknemers die regelmatig gesprekken voeren met hun managers zijn tot drie keer meer tevreden met hun baan.

1. Zorg voor feedback van twee kanten

Een beoordelingsgesprek is een unieke kans voor zowel managers als werknemers om werkprestaties, tevredenheid en doelstellingen vertrouwelijk te bespreken. In een effectief beoordelingsgesprek zorgen beide partijen voor het geven en in ontvangst nemen van feedback. Daarnaast sporen zij elkaar aan om betere resultaten te behalen. Positieve feedback is een ideaal startpunt, waarna het gemakkelijker is om verbeterpunten te bespreken.

2. Wees consistent

Door organisatiebreed een standaard beoordelingsformulier te hanteren kan er belangrijke HR data worden verzameld. Door middel van deze data kunt u gemakkelijk de vaardigheden in kaart brengen waarover de organisatie beschikt en is het makkelijk om vast te stellen welke vaardigheden er nog ontbreken. Het is echter niet de bedoeling dat een beoordelingsformulier te letterlijk wordt gevolgd; open vragen zullen het gesprek op een natuurlijke wijze in de juiste richting sturen.

Om u een vliegende start te geven bij het voeren van effectieve beoordelingsgesprekken hebben wij dit beoordelingssjabloon gecreëerd. Op basis van de behoeften van uw organisatie kunt u vragen toevoegen, verwijderen of aanpassen.

3. Geef doelstellingen meer betekenis

Werknemers zijn gemotiveerder als het voor hen duidelijk is op welke manier hun persoonlijke doelstellingen gerelateerd zijn aan de algemene organisatiestrategie. Doelstellingen dienen ambitieus, maar tegelijkertijd realistisch te zijn en het is van groot belang dat beide partijen aan het einde van het gesprek goed begrijpen hoe en wanneer de afgesproken doelstellingen behaald moeten worden.

4. Behandel werknemers op een gelijke manier

Het is de verantwoordelijkheid van de manager om alle werknemers in een beoordelingsgesprek op een eerlijke en gelijke manier te behandelen; zo moeten dezelfde eisen van toepassing zijn op mensen met dezelfde taken. Toch is het van belang om te onthouden dat elke manager beoordelingen op een eigen manier uitvoert en dat werknemers verschillende persoonlijke behoeften hebben.

5. Houd het systematisch

72 procent van de bedrijven voert slechts eens per jaar beoordelingsgesprekken, andere bedrijven houden op wekelijkse basis korte gesprekken. Jaarlijkse gesprekken kunnen nuttig zijn bij het maken van de lange-termijnplanning, terwijl kortere en frequentere gesprekken ervoor zorgen dat de manager en de werknemer dezelfde koers varen. Ongeacht de veelvuldigheid waarmee beoordelingsgesprekken plaatsvinden, het uitgangspunt moet altijd zijn dat deze gesprekken systematisch, eerlijk en constructief worden gevoerd.

De sleutel tot geluk en productiviteit

“Op mijn werk heb ik de kans om elke dag te doen waar ik goed in ben.” Onderzoek van Gallup wijst uit dat teams waarin werknemers het sterk eens zijn met bovenstaande uitspraak, hogere klantwaarderingen scoren, een lager verloop hebben en meer productiviteit laten zien. Een effectief beoordelingsgesprek zorgt ervoor dat werknemers het gevoel hebben dat hun werk betekenis heeft en dat zij kans zien om hun vaardigheden te benutten bij het behalen van gedeelde doelstellingen.

 

Two women sitting on a red couch looking at ipad

Download het beoordelingssjabloon en test het zelf uit. Op basis van de behoeften van uw organisatie kunt u vragen toevoegen, verwijderen of aanpassen. Door organisatiebreed hetzelfde beoordelingsformulier te gebruiken heeft u beschikking over een schat aan data om uw HR beslissingen mee te ondersteunen.

Heeft u ons beoordelingen handboek al gelezen?

Wij willen managers graag ondersteunen in het voeren van beoordelingsgesprekken. Dat doen wij door middel van handige tips die in dit boek zijn beschreven. Het boek bevat adviezen over het houden van beoordelingsgesprekken op zowel individueel als organisatieniveau.