Sympa tar den svenska modellen för lönerevision till Europa

 

Sympa, den snabbast växande leverantören av HR-lösningar i Norden, har meddelat att man lanserar ett verktyg för lönerevision som hjälper företag att rättvist simulera, justera och uppdatera medarbetarnas löner. Lanseringen av verktyget markerar slutfasen av ett omfattande projekt där Sympa haft ett nära samarbete med svenska kunder för att identifiera och hantera utmaningarna med den årliga lönerevisionen.

9 av 10 svenska arbetstagare omfattas av kollektivavtal och några av världens strängaste lagar om jämställda löner. De årliga lönesamtalen innebär därför en hel del merarbete för svenska företag som inte har de rätta verktygen för att säkerställa en smidig process. Nu kan HR-chefer runt om i Europa använda sig av Sympas verktyg för att digitalt föreslå fasta eller procentuella löneökningar i ett säkert och centraliserat HR-system och på så sätt få en rättvisare lönesättning.

”På Sympa är vår främsta prioritering att bygga HR-lösningar som verkligen passar våra kunder och deras behov”, säger Sympas vd Keijo Karjalainen. ”Det är viktigt för oss att veta hur folk uppfattar vårt system när de använder det. Därför upprätthåller vi hela tiden en aktiv dialog med våra kunder och andra intressenter. Samarbetsprojektet som föregick lanseringen av vårt nya verktyg var inget undantag och vi tror därför att vi har lyckats skapa exakt det verktyg som våra kunder behöver för att kunna genomföra effektiva lönegranskningar”, fortsätter Keijo.

Johanna Löfgren, Customer Success Manager på Sympa, möter HR-proffs i olika typer av organisationer på daglig basis. ”Det är uppenbart att det årliga lönesamtalet ställer till med besvär för HR. Att behöva uppdatera mängder av data och samtidigt se till att uppdateringsflödet går från HR till ledning och vidare till andra intressenter är varken särskilt säkert, effektivt eller transparent. I själva verket kan det påverka hela organisationen negativt om processen inte utförs på ett effektivt sätt”, poängterar Johanna.

”Vi ville hjälpa våra kunder genom att lösa problemet åt dem. Verktyget utvecklades i samarbete med våra kunder och ger uttryck för våra värderingar: utöver att lönehöjningarna blir mer transparenta och jämställda kan det ha en övergripande inverkan på lönefördelningen i det längre perspektivet, till exempel mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Det här är ett utmärkt exempel på varför dialogen med våra kunder är så givande”, fortsätter hon.

Om Sympa

Sympa är Nordens snabbast växande leverantör av HR-lösningar. Sympa HR är ett integrerbart system som underlättar din vardag och samlar all information om din personal på ett och samma ställe. Med vår lösning får du en tydlig översikt över dina medarbetare och kan enkelt automatisera rutinmässiga uppgifter. sympa.se