Nytt i Sympa – automatisk databorttagning och dataminimering

Vi har utvecklat funktionerna i vår HR-lösning för att göra det enklare och så automatiserat som möjligt för våra kunder att följa EU:s dataskyddsförordning.

Enligt GDPR har alla individer rätt att få sina personuppgifter borttagna från systemet när behandlingen av uppgifterna inte längre är nödvändig. Sympa erbjuder nu en ny funktion som möjliggör automatisk borttagning av data.

Enligt GDPR är det inte tillåtet att spara personuppgifter som inte längre används för det ändamål som de ursprungligen samlades in för.

Databorttagning från Sympa

Manuell borttagning glöms lätt bort, så en automatiserad raderingsprocess förenklar GDPR-efterlevnaden. Borttagning av redundanta data är en grundläggande funktion hos Sympa och den kan automatiseras för att stödja våra kunders processer. Du kan definiera exakt vilka data som ska tas bort och när. Med Sympa HR är databorttagningen alltid säker, och vårt backup-system överensstämmer helt med GDPR.

Registerinnehavare och hanterare av personuppgifter bär ansvar vid skadeståndsanspråk till följd av att kraven i GDPR inte följts.

Sympa följer alla tekniska och organisatoriska GDPR-krav

Vi hjälper även din organisation genom att gå igenom viktiga frågor som bör funderas igenom innan personuppgifterna tas bort från systemet. Vi gör detta ur ett HR-perspektiv. I många organisationer kan det ligga kvar information om exempelvis jobbsökande eller avslutade anställningsavtal i åratal. Sympa HR gör det möjligt att ta bort specifika uppgifter efter en viss tid, till exempel efter att anställningsavtal har avslutats.