Carspect | Besiktigade sina HR-processer

Ur ett GDPR-perspektiv ville Carspect samla de flesta känsliga personuppgifter på ett och samma säkra ställe. För Tina Areskoug, HR-chef, är lönerevisionen en av de absolut viktigaste delarna.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Med 320 anställda och 108 stationer behövde Carspect ett lagom stort system för att hantera sina HR-processer. Lagom till att pandemin slog till med all sin kraft i början av 2020, valde de att implementera Sympa.

Schysst pris och bra support

Carspects verksamhet är inte så komplex och därför blev många av de gigantiska systemleverantörerna onödigt dyra och invecklade. Carspect gjorde ett gediget arbete med att utvärdera olika system där de testade flera olika leverantörer. Caspects HR-chef Tina Areskoug berättar mer.

”Sympa har många små och medelstora kunder vilket gör att vi inte bara blir en liten kund i mängden. Funktionaliteten passar våra behov och det är en stor fördel att man enkelt kan ändra saker själv. Behöver man support, får man det snabbt. Jag upplever också att vi betalar ett rimligt pris för det vi får.”

Sympa ur ett säkerhetsperspektiv

Tidigare hade Carspect arbetat mycket manuellt med information i Excel-ark och dokument som mailades fram och tillbaka. Känslig information såsom lönerevisioner skulle av misstag kunna mailas till fel personer vilket inte är bra.

”Ur ett GDPR-perspektiv ville vi samla de flesta känsliga personuppgifter på ett och samma säkra ställe. För mig som HR-chef är lönerevisionen en av de absolut viktigaste delarna. Nu kan jag och chefer lägga in nya löner och uppdatera online. Löneökningarna per avdelning och på hela Carspect räknas ut automatiskt vilket gör att jag lätt kan se till att vi följer löneavtalet.  Jag tar fram en hel del rapporter som antal anställda, föräldralediga och löner i olika regioner. Med all data i samma system minskar risken för fel och jag sparar massor med tid.”

Bra för både chefer och medarbetare

Sympa har medfört en tydlighet i många processer, för både chefer och medarbetare. Utvecklingssamtal planeras och dokumenteras, uppföljningssamtal kan signeras, exit-samtal loggas och semesterförfrågningar registreras och hanteras. Det blir tydligt med ett formellt OK på ledighet.

”I vår bransch är det viktigt med en gedigen inskolningsplan för nyanställda. Nu har vi verktyg för både onboarding och offboarding i Sympa.”

Dedikerad projektledare vid implementering

Tina fick en dedikerad projektledare från Sympa som hon hade täta dialoger med från start till finish. Tack vare en tydlig projektplan blev implementeringen både smidig och strukturerad. Tina anser att en digitaliseringsresa innebär ett gyllene tillfälle att se över de befintliga processerna, definiera nya och tänka om.

”Systemet är skalbart så det känns skönt att vi kan koppla på flera moduler om behovet uppstår. Mitt tips till andra som vill göra samma förändringsresa är att ta tillfället i akt att se över verksamhetens faktiska behov. Det är ingen idé att betala för funktionalitet man inte behöver”.