AddSecure växte snabbt och växlade upp därefter

Efter en period av hög tillväxt i Norden och Europa, insåg AddSecure att de behövde få mer och bättre kontroll över sina HR-processer. Då kom de i kontakt med Sympa. 

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

“Vi började titta på olika HR-system, eftersom vi inte hade något fungerande system. Vi arbetade då i Excel men insåg att det inte fungerade. Vi kände att i förhållande till vår företagsstorlek och våra behov var Sympa rätt matchning för oss.” säger Charlotte Brasch, Director of People & Culture på AddSecure, och en del av projektgruppen som tog beslutet och skötte implementeringen när företaget började arbeta med Sympa.

Snabb tillväxt ställde högre krav

AddSecure har vuxit från 300 anställda till idag drygt 1000 anställda på bara ett par år. Charlotte tycker att Sympa har gett dem en bättre insikt i och översikt av samarbetet mellan de olika länderna i Europa. 

“Vi har medarbetare i 16 olika länder. Innan Sympa hade vi ingen bra översikt eller kontroll på alla länderna men nu har vi en starkare koppling och 100 % koll på vilka som arbetar hos oss globalt, både anställda och konsulter.” 

All data på samma plats 

AddSecure använder sig av Sympa för bland annat lönerevision, utvecklingssamtal och måluppföljning. Att samla all information i ett och samma system där varje chef har tillgång till sina medarbetares data är väldigt effektivt. Det ger cheferna möjlighet att enkelt kunna söka på en anställd i systemet om de behöver ta fram information såsom lön, antal arbetade år eller kontaktuppgifter. Istället för att hela tiden behöva vända sig till HR-avdelningen för information, menar Charlotte. 

“Efter implementeringen av Sympa upplevde både medarbetare och chefer att de fick bättre kontroll. Det är tacksamt att kunna samla alla medarbetares mål och utvecklingsplaner på ett och samma ställe, det underlättar för alla parter och ger ökad kontroll till rätt personer.” 

Vi utvecklas med varandra

Under arbetets gång med upplärning och implementering, upplevde Charlotte att det var ett lätt och problemfritt samarbete med kontaktpersonen på Sympa. Efter att nu ha använt Sympa i ett par års tid är Charlotte positiv inför framtiden och framförallt den nya versionen av Sympa som lanseras under hösten 2022. 

“Vi är flexibla på AddSecure och söker alltid efter nya vägar till förbättring. Vi ser fram emot att få en ny version av Sympa i höst, där vi kan få se nya funktioner och även att befintliga funktioner uppdateras. Kanske får vi användning av funktioner som tidigare funnits som vi inte använt än. Vi har ett mycket bra samarbete med Sympa – vi utvecklas med varandra.”, avslutar Charlotte.