Varma

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Sympa hör till vardagen på Varma

Varma sköter pensionsskyddet för anställda inom privata sektorn och företagare. Organisationen har omkring 70 000 företagar- och arbertsgivarkunder, och ansvar för cirka 870 000 personers arbetspensionsskydd.

Det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har använt Sympa sedan hösten 2008. ”Varma hade ett HR-system från förut, men för några år sedan blev det angeläget med ett modernt och användarvänligt system. Vi behövde ett system som är tillgängligt för alla Varmas anställda”, säger Raija Lehto, som är personalchef på Varma.

”Dessutom ville vi införa våra HR-processer i elektroniskt format och effektivisera dem, så att cheferna får ett fungerande verktyg för hanteringen av personalresurserna”, förklarar hon.

HR-utvecklare Pauliina Heiskanen säger att sedan systemet togs i bruk har dess innehåll utökats till den mycket mångsidiga helhet som bolaget använder i dag. Sympa innehåller verktyg för hantering av anställningsinformation, performance management och stöd i kompetensutvecklingen.

Man förde genast in blanketterna för medarbetarsamtal och befattningsbeskrivningar i Sympa. Senast lade man till bland annat målsättningsformulären och kompetensprofilerna. Redan i ett års tid har de anställda på Varma använt Sympa för att anmäla sig till olika utbildningar.

Sympa står i de anställdas, chefernas och HR-avdelningens tjänst under hela anställningstiden.

Pauliina Heiskanen, HR-utvecklare
Varma

”Sympa hör till vardagen på Varma, och på många punkter är det numera de anställda själva som ska se till att uppgifterna hålls uppdaterade,” tillägger Pauliina.

“Vi upplever Sympa som ett väldigt användarvänligt system där alla aktuella uppgifter om de anställda är samlade på ett och samma ställe. Informationen flyttas också med den anställda, till exempel om avdelningen eller chefen byts. Sympa står i de anställdas, chefernas och HR-avdelningens tjänst under hela anställningstiden”, fortsätter hon.

Enligt Raija Lehto har man som mål att i framtiden vidareutveckla Sympa till ett centraliserat HR-system varifrån information också kan användas i affärssystemen. ”Systemet har uppfyllt våra förväntningar mycket väl. Med det snabba och kunniga stöd som Sympa tillhandahåller är vi på den säkra sidan också inom HR.”

Är du nyfiken på att prova systemet själv?

Att testa är det bästa. Beställ en inloggning till vår demo-miljö så återkommer vi med inloggningsuppgifter så snart vi kan.