3-i-topp: varför din organisation behöver ett HR-system

Skriven av Johnny Lehtinen
30.03.2017
Agil HR, HR-system,

Dela

Vilka fördelar får din affärsverksamhet av att investera i ett HR-system? En HR-lösning ska bidra till en bättre organiserad och effektiv HR-funktion, men det har varit svårt att beräkna vilka konkreta fördelar som HR-systemet efter implementeringen innebär för HR-teamet, teamleaders och företagsledningen – tills nu.

Gartner Finland har genomfört en enkät i syfte att kartlägga de positiva (och eventuella negativa) effekter som Sympas HR-system medförde för företag under det första året. Redovisningen som enkäten ledde till, ”Första året med Sympa”, fokuserar på medelstora finska företag vid tre olika tillfällen: före, 3 månader efter, samt 1 år efter implementeringen av Sympas HR-lösning. De viktigaste slutsatserna i undersökningen ger ett tydligt incitament till den som funderar på att investera i en HR-lösning. Redan första året gjorde införandet av ett HR-system att företagen fick:

  1. Enklare och mer fullständig rapportering
  2. Enklare datahantering gällande anställda, lönerapportering och frånvaroinformation
  3. Mer tid att lägga på viktiga arbetsuppgifter istället för manuella HR-rutiner.

Nedanstående tre sifferuppgifter från studiens sammanfattning visar positiva förändringar som ett HR-system medfört på så kort tid som 12 månader:

1. Nöjdhet inom rapportering ökade med över 300 %

Arbetet på en HR-avdelning handlar mycket om att skapa rapporter. Problemen med ad hoc-rapporter är att det ofta saknas uppdaterad HR-information eller att rapporterna håller en låg kvalitet. Ett bra HR-system löser detta genom att basera rapporterna på realtidsinformation och samtidigt erbjuda ett lättanvänt gränssnitt för tydliga rapporter. Lägg därtill automatisering så att användare kan spara återkommande rapporter i systemet. Dessa mallar kan sedan enkelt återanvändas av andra personer inom organisationen. Automatisering av det här slaget spar åtskilligt med tid inom HR-avdelningen. Tack vare dessa faktorer fyrdubblades antalet respondenter som var nöjda med HR-rapporteringen.  Och som bekant leder bättre rapporter till bättre underbyggda beslut.

2. Nöjdhet gällande personal, lönerapportering och frånvaroinformation ökade med 60 %

Arbetet med personal, lönerapportering och frånvaroinformation tar också mycket tid inom HR. Ofta handlar detta om att föra in identisk information i separata system. Ett bra HR-system gör det lätt att integrera information från befintliga källor och möjliggör för anställda att på egen hand lägga in information i systemet. Att använda Sympas HR-system förbättrar radikalt den generella nöjdheten när det gäller hantering av information: antalet respondenter som var nöjda med datahanteringen kring lönerapportering fördubblades, medan antalet nöjda med datahanteringen gällande semesterdagar nästan fördubblades.

3. Produktiviteten förbättrades genom att rutinmässiga arbetsuppgifter gick 3 timmar snabbare varje vecka

Principen är enkel: ju mindre tid du ägnar åt tidsödande och monoton informationshantering, desto mer tid kan du lägga på dina viktigaste HR-uppgifter. En smart HR-lösning spar tid genom att göra det enkelt att automatisera repetitiva uppgifter. Genom att införa Sympas HR-system sparade HR-chefer tre timmar per vecka eller upp till 140 timmar per år. Enkäten i sin helhet undersökte även andra viktiga ämnesområden, exempelvis rekrytering och kompetensutveckling. Säkert kommer du också tycka att de resultaten är intressanta och värda att ta till sig. Utvärderar du eller funderar på att skaffa mjukvara för HR-management? Vill du se mer detaljerade resultat? Välkommen att ladda ned den kompletta rapporten och ta reda på hur din affärsverksamhet kan dra nytta av Sympa HR!

Ladda ner rapporten och läs mer

 

Författare

Johnny Lehtinen
Försäljningschef

Skribenten är en van säljare av B2B-lösningar. Han har mest erfarenhet inom chefskap och försäljning av tjänster som stödjer HR-administration och kompetensutveckling.

Johnny Lehtinen
Dela

Vidare läsning

Borde vi skaffa ett HR-system?

Det är inte alls ovanligt att HR-enheterna i företag och organisationer funderar på hur de egentligen disponerar sin arbetstid. På vilket sätt kan de effektivisera verksamheten och hitta mer tid för utvecklingsarbete?

Läs mer

Ett bra HR-system låter dig fokusera på utveckling

När vi funderar kring fördelarna med ett HR-system ligger vårt fokus oftast på siffror. Betydande besparingar och bättre informationsflöde följer självklart med ett digitalt HR-system, men den verkliga potentialen ligger i hur systemet kan ge förändringar i det faktiska HR-arbetet.

Läs mer

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver