Vad är EVP, employee value proposition?

Hela 69 % av arbetsgivarna rapporterar att de har svårare att hitta och rekrytera kompetenta kandidater. Det är inte längre företagen som sitter med trumf på handen, det är arbetstagarna.

Covid-19 kan naturligtvis kan förklara en del av de svårigheter som arbetsgivare står inför, men data tyder på att trenden började långt före pandemin.

Forskning från Manpower (se nedan) visar att det har blivit allt svårare för arbetsgivare att tillsätta lediga jobb sedan (åtminstone) 2010.

Svårare anställningsklimat

Källa: ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3 2021

Vad kan man göra som organisation?

Svaret är enkelt: investera i EVP. För att göra en lång historia kort så är EVP avgörande för att attrahera och behålla topp-kandidater på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

I det här blogginlägget kommer vi att förklara mer i detalj varför Employee Value Proposition är en av era viktigaste tillgångar.

 

Vad betyder Employee Value Proposition (EVP)?

Arbetsvärlden har utvecklats mycket, och det har även konceptet EVP.

Förr omfattade EVP de förmåner som en organisation erbjuder sina anställda (monetära och icke-monetära) i utbyte mot deras arbete (kompetens, förmåga, erfarenhet osv.).

Det är numera en föråldrad definition.

Konceptet EVP är nu obalanserat till förmån för arbetstagarna eftersom det egentligen handlar om vad arbetsgivare kan göra för att tillfredsställa sina anställda.

En mer uppdaterad definition skulle kunna se ut så här: EVP är vad en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda för att säkerställa att de har allt de behöver för att leverera maximalt.

EVP är vad en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda för att säkerställa att de har allt de behöver för att leverera maximalt.

Varför är EVP så viktigt?

På många sätt kan EVP betraktas som det kitt som håller samman ett företag.
Vi utforskar varför alldeles strax.

EVP i centrum för arbetsgivarvarumärket

EVP fokuserar på medarbetarnas välbefinnande och därför hjälper ett starkt EVP organisationer och HR-personal att skapa ett starkt (starkare) arbetsgivarvarumärke.

Det är viktigt eftersom arbetsgivarvarumärket avgör hur attraktivt företaget är för arbetssökande, anställda och kunder.

Vad är EVP och varför är det viktigt?

Källa: Employee Value Proposition, Gagen MacDonald

Bland arbetssökande är det 86 % som läser recensioner innan de söker ett jobb, och därför borde anseende och arbetsgivarvarumärke vara en prioritet för de flesta företag, särskilt eftersom det blir allt svårare att locka talanger.

Attrahera topp-kandidaterna

Samtidigt som vi skriver framtidens arbetsmarknad genomgår även rekryteringsvärlden en betydande revolution och konkurrensen blir hårdare på arbetsgivarsidan. Faktum är att det nu är så komplicerat att anställa topptalanger att 86 % av HR-personalen säger att rekrytering mer och mer börjar bli som marknadsföring.

Arbetssökande väljer arbetsplatser med bra rykte

Eftersom vi – människor – tillbringar större delen av vår tid med att arbeta under veckan, är det bara naturligt att leta efter arbetsplatser där vi mår bra. Även här kan EVP ha en betydande inverkan på förmågan att attrahera topptalanger.

Låt mig illustrera denna punkt genom att vända på frågeställningen.

Att arbeta med din EVP kommer att göra det lättare för din organisation att attrahera starka kandidater som redan är anställda. HR Daily Advisor rapporterar att 92 % av anställda sannolikt skulle byta jobb om de fick ett erbjudande från ett företag med utmärkt anseende.

Med andra ord: ju bättre EVP och arbetsgivarvarumärke, desto fler ansökningar från toppkandidater.

Behålla topp-kandidaterna

Att attrahera topp-kandidater är nödvändigt för att företag ska kunna växa. Men det är ännu viktigare att behålla medarbetarna.
Vi brukar säga att ett företag inte är bättre än dess anställda. Därför är det viktigt att anstränga sig för att hålla medarbetarna nöjda.

Anledningen är enkel; nöjda medarbetare stannar längre i organisationen och är mer produktiva.

Öka retentionen: Nöjda medarbetare stannar längre

Normaliseringen av distansarbete och ökat fokus på medarbetarnas välbefinnande – med tonvikt på en sund balans mellan arbete och privatliv – gör EVP ännu viktigare.

Investeringar i EVP visar de anställda att arbetsgivaren bryr sig om deras välbefinnande. Det tyder på uppskattning.

Det är viktigt eftersom anställda inte bara väljer ett jobb av ekonomiska skäl längre. De söker mening med det de gör och uppskattning från sin arbetsgivare. Faktum är att 79 % av alla som slutat sitt jobb nämner bristen på uppskattning som en viktig faktor.

Öka retentionen på kort sikt

Med tanke på den höga genomsnittskostnaden per rekrytering (4 500 euro), kan hög personalomsättning få förödande effekter, särskilt om det är en dålig matchning mellan den anställde och företaget.

3 av 10 arbetssökande säger att de lämnat sin tjänst inom de första tre månaderna, vilket tyder på en misslyckad matchning mellan jobbkandidatens förväntningar och det faktiska arbetsgivarvarumärket).

För att förhindra att detta händer bör organisationer öppet kommunicera sina värderingar och sin kultur och göra sin EVP tydlig för arbetssökande innan de anställs för att säkerställa en bra matchning.

Öka produktiviteten: Nöjda medarbetare är effektivare

Forskning från Saïd Business School vid Oxford University visar på en stark koppling mellan nöjdhet på jobbet och produktivitet. Man fann att nöjda medarbetare i genomsnitt är 13 % mer produktiva än andra.

 

Förvandla medarbetarna till varumärkesambassadörer

Dina anställda är dina bästa varumärkesambassadörer. Du kan spendera miljoner på annonser för att kommunicera hur fantastiskt företaget är, men resultatet blir aldrig lika bra som dina anställdas ryktesspridning från person till person. Forskning visar till och med att deras åsikter har upp till tre gånger större inverkan än deras vd:s när de pratar om företaget.

Erbjud medarbetarna perspektiv

Ett sätt att säkerställa att medarbetarna trivs på jobbet är att erbjuda dem möjligheter att växa och utvecklas.
Förutom regelbundna utvecklingssamtal så är kartläggning av organisationens kompetens ett av det mest effektiva sätten att stödja anställdas utveckling. Identifiera vad som saknas och vad som skulle kunna åtgärdas med riktade utbildningar.

Läs vår Talent Management-guide för att lära dig mer om hur man utvecklar befintliga färdigheter.

Minska rekryteringskostnaden

Den genomsnittliga kostnaden per rekrytering är närmare 4 500 euro. Även här kan EVP ha en betydande inverkan på verksamhetens ekonomi.

Med allt ovanstående i beaktande bör en stark EVP påverka arbetsgivarvarumärket och det allmänna ryktet positivt.

Ett utmärkt rykte:

  • Genererar fler ansökningar

  • Genererar fler ansökningar från topptalanger

  • Med en större pool av sökande att välja mellan kan man anställa personer som påverkar företaget i högre grad.

Ett dåligt rykte:

  • Du får lägga mer tid och pengar på ansökningar (rekryteringsbyråer, riktad annonsering etc.)

  • Du kommer med största sannolikhet att få färre ansökningar från toppkandidater.

  • Det kan bli en utmaning att rekrytera kandidater med kapacitet att genomföra betydande förändringar.

 

Om man tittar på data kommer ett dåligt rykte inte bara att kosta talang, det kommer bokstavligen att öka rekryteringskostnaderna eftersom organisationer med uselt rykte enligt uppgift får rekryteringskostnader som stiger med minst 10 %.

Å andra sidan kan organisationer med ett starkt arbetsgivarvarumärke minska sin kostnad per rekrytering med hälften.

Investera i personalen. Se hur organisationen växer

Där har vi det.

En tydlig och ärlig EVP ökar inte bara chanserna att attrahera den perfekta talangen utan bidrar också till att behålla och engagera befintliga medarbetare.

Ett sista råd: håll fast vid företagskulturen. Se till att er EVP visar varför ni är annorlunda än konkurrenterna, utan att överdriva. EVP handlar inte enbart om varumärkesbyggande – det fungerar bara om det avspeglar verkligheten.

 

Vill du läsa mer om att skapa och upprätthålla en välfungerande företagskultur? Då rekommenderar vi denna guide.