Lag en vellykket prosess for dine medarbeidersamtaler

Bedrifter lykkes eller mislykkes på grunn av mennesker – bedriftens viktigste ressurs. Gjennom medarbeidersamtaler kan du finne ut om dine ansatte trives i deres arbeid og hvordan de jobber på best mulig måte.

Denne malen hjelper deg å holde bedre medarbeidersamtaler, samt å utvikle prosessene i din organisasjon. Du kan bruke skjemaet som det er, eller skreddersy det etter behovene til organisasjon din eller teamet ditt.

Hver eneste utviklingssamtale er unik, men vi håper at du får nytte av malen!

Last ned malenMan and woman talking next to the window and smiling

Samle inn nyttige data for beslutningstaking

Ved å bruke malen vår kan du hjelpe dine ansatte med å føle at de utvikler seg i en positiv retning, vite hvilke områder de trenger å utvikle, og gi dem en oversikt over hvilke steg de må ta for å komme seg videre i karrieren.

I malen kan du også finne strukturerte spørsmål som er nyttig for organisasjonen din, ettersom de gir nødvendige data som støtter beslutninger om strategi, opplæring, rekruttering og investeringer.

Har du lest vår håndbok for medarbeidersamtaler?

Vi har skrevet en håndbok som gir deg praktiske tips om hvordan du kan forbedre medarbeidersamtalene i din organisasjon, motivere dine ansatte og skape trivsel på jobben.