Samle inn nyttige data for beslutningstaking

Ved å bruke malen vår kan du hjelpe dine ansatte med å føle at de utvikler seg i en positiv retning, vite hvilke områder de trenger å utvikle, og gi dem en oversikt over hvilke steg de må ta for å komme seg videre i karrieren.

I malen kan du også finne strukturerte spørsmål som er nyttig for organisasjonen din, ettersom de gir nødvendige data som støtter beslutninger om strategi, opplæring, rekruttering og investeringer.