Skip to main content

Fullstending oversikt med fraværs-håndtering

Håndter permisjoner, fravær, ferie og sykdom effektivt og med god oversikt

Se planer

Oppretthold en sunn balanse mellom arbeid og fritid

En god prosess for fraværshåndtering er viktig for den enkelte og kollektive trivselen hos dine medarbeidere. Med vår løsning kan du enkelt håndtere medarbeidernes tid, fravær og ferie på tvers av alle avdelinger. Omfattende oppfølgingsstøtte og automatiske påminnelser om fraværsgrenser er også inkludert, slik at du har alt du trenger for å balansere produktivitet og restitusjon.

sympa-leave-absence

Fraværshåndtering

Med Sympas fraværshåndtering kan dine medarbeidere enkelt se fraværsstatistikk både på individuelt og organisatorisk nivå. Medarbeidere kan selv melde fravær og se deres fraværshistorikk, og ledere kan enkelt følge teamets fraværsstatistikk.

 • Klare og tydelige oversikter over fravær for både HR og ledere.
 • Opprett fraværsrapporter for ulike organisasjonsnivåer.
 • Hold øye med fremtidig fravær og iverksett tiltak når det er behov for det.
sympa-leave-recovery

Oppfølgingsstøtte

Håndter en omfattende prosess for oppfølgingsstøtte, inkludert fraværsgrenser, direkte i Sympa. Registrer enkelt sykefravær, hold øye med avtalte grenser med automatiske påminnelser, og sett i gang prosesser for oppfølgingsstøtte når det er behov for det.

 • Planlegg støttehandlinger proaktivt basert på foreliggende fraværsdata.
 • Motta automatiske påminnelser om nye fraværstrender.
 • Sørg for en smidig prosess for oppfølgingsstøtte.
sympa-leave-holiday

Kalender og ferie

Hjelp teamet ditt med å planlegge de beste tidene for å ta ferie. Få en fullstendig oversikt over alle teammedlemmenes feriesaldoer og organiser ferieforespørsler i teamets feriediagram. Opprett alle rapportene du trenger for ulike organisasjonsnivåer. 

 • Ikke noen misforståelser om feriesaldo.
 • Planlegg arbeidet i feriesesongen i et helhetlig bilde.
 • Opprett ferierapporter du ønsker etter behov.
sympa-leave-timeregistration

Timeregistrering

Enkel, sikker tidssporing – hold rapporteringen i samsvar med regelverket, hold arbeidsstyrken frisk. Vær i samsvar med EU-lovgivningen og overvåk arbeidsbelastninger ved å spore arbeidstimer, overtid, timesaldo og pauser. All nødvendig sporing av timeregistrering, nå i Sympa.

 • Rask og enkel registrering av arbeidstid.
 • Registrering av pauser.
 • Overvåk arbeidstid og timesaldo.

Snakk med en ekspert

Vi viser deg gjerne hvordan Sympas fraværsprosesser kan fremme trivselen til dine medarbeidere.

Macbook_UI2024