Over 700 organisasjoner i mer enn 100 land bruker Sympa HR

Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere

Human Capital Management View

HCM

HCM i fugleperspektiv

Med alle prosesser og HR-data på ett sted får du en åpen og effektiv HCM-utvikling. Med vårt HR-system kan du administre alle dine ansattdata i ett globalt HR-system, fra rekruttering til pensjon.

HCM

Kompetanseutvikling

La dine ansatte blomstre

Gjenkjenn dine ansattes ferdigheter og styrker og forsikre deg om at du har en strategisk plan for å ta vare på dem. Med våre omfattende verktøy for kompetanseutvikling kan du fokusere på å skape et motiverende arbeidssted.

Kompetanseutvikling

Personnel view

Analytics and reporting

HR-analyse

Bruk innsikt fra HR-analyser

Vis effekten av HR-investeringer ved å bruke våre effektive verktøy for HR-analyse og rapportering. Med tilgang til alle nøkkeltallene du trenger har det aldri vært enklere å ta riktige avgjørelser om dine ansatte.

HR-analyse

Et HR-system som alle har nytte av

HR

HR

Myndiggjør HR og la dem bruke deres sanne superkrefter.

Ledelsen

Ledelsen

Introduser ledergruppen din for datadrevet HR.

Brukere

Brukere

Forbedre ansattopplevelsen ved å tilby dine ansatte de riktige verktøyene.

Integrasjoner

Utvid din løsning i Sympa HR og koble til andre HR-programvarer
ved å bruke våre ferdige integrasjoner.

Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere
Partnere