Coachning som ett HR-verktyg

  • Ledarskapsutveckling – för att inspirera, motivera, svetsa samman ditt team och få alla att sträva åt samma håll.
  • Låta dina kollegor hitta sina egna svar – precis som en bra psykolog hjälper sina patienter att hitta sina egna lösningar, uppstår goda resultat om dina kollegor får mandat att hitta sina egna lösningar.
  • Släpp lös potentialen – uppmuntra kollegor att sätta upp sina egna mål; det kommer göra att de presterar ännu bättre.
  • Var den som möjliggör – när hinder uppstår, hjälp kollegor att övervinna dem så att de kan växa och få större självförtroende.

Hämta rapporten

Fyll i formuläret så skickas rapporten direkt till din inkorg. Trevlig läsning!