Senaste HR-trenderna inom tillverkningsindustrin

Vilka faktorer påverkar HR inom tillverkningsindustrin just nu? 

Vi tar en titt på viktiga områden som påverkar HR, såsom:

  • Nuläget våren 2023: vad tror industrin om närmsta framtiden?

  • Den gröna omställningen och kompetensförsörjning

  • Mångfald och inkludering 

  • Arbetsplatsolyckor: så ser utvecklingen ut

  • Ny teknik och AI

Förändringens tid

Industrin är en enormt viktig kraft för vår ekonomi – inte minst i rådande världsläge.  

Visst har vägen kantats av många utmaningar och osäkerheter på senaste tiden med krig i vårt närområde, Brexit, skenande energipriser, komponentbrist, lockdown i Kina för att nämna några. Och så lågkonjunktur på det. Många tillväxtfokuserade bolag tvingas skifta strategi mot lönsamhet. Förändring och osäkerhet är inga undantag längre – det är normen. Och på grund av all denna osäkerhet är ledare inom HR kanske mer betydelsefulla än någonsin för organisationer av alla storlekar. 

Människor som upplever att de har ett meningsfullt och produktivt arbetsliv kommer alltid vara den viktigaste resursen för vilken organisation som helst. Oavsett om det handlar om att hitta kvalificerad arbetskraft, anställa och introducera, utbilda och vidareutbilda, planera skift, hantera certifieringar och kontrakt, löner eller andra processer så är HR-chefer redan i full gång med att undersöka vägar till att omdefiniera arbetsplatser för att säkra kontinuitet och produktivitet. 

Låt oss titta närmare på några viktiga HR-trender och industrispecifika faktorer som formar hur vi arbetar inom industrin: 

Positiva utsikter

44% av de största 200 exportföretagen i Sverige tror på ökad efterfrågan det kommande året – bara 11% tror på en minskning enligt en undersökning genomförd i maj 2023. Det är en stor skillnad mot tidigare mätning under Q4 2022 då förhoppningarna var betydligt lägre ställda. 

Den gröna omställningen, nya jobbtillfällen och kompetensförsörjning

Enligt Industriarbetsgivarna kan den gröna omställningen och de insatser som är planerade leda till så mycket som 43 000 nya jobb, främst inom gruvnäringen och batteriproduktion men även andra industrier. 

Detta är förstås positiva nyheter för Sverige, men industrin kämpar redan med kompetensförsörjningen – att rekrytera, behålla och vidareutbilda sin arbetsstyrka så att den matchar dagens och framtida behov. Här är det förstås många faktorer som spelar in: att skapa attraktiva platser att bo och leva på i områden där industrin finns, att erbjuda relevant utbildning till unga och att hitta effektiva sätt att vidareutbilda den egna personalen. 

Hur påverkas HR:s arbete?

Kompetensförsörjning är ingen enkel utmaning som kan lösas genom en smidig mall eller modell. Det gäller att jobba på många fronter – både på ett samhälls- och organisatoriskt plan. För arbetsplatser kan det till exempel handla om att fokusera på medarbetarnas välmående och engagemang, vilket ofta leder till att fler väljer att stanna kvar längre.  

Att skapa prognoser över personalomsättning kan vara ett effektivt sätt för att få en lägesbild men också för att se över tid hur förändringar och initiativ påverkar i positiv eller negativ riktning. Med hjälp av data blir det enklare att förstå vad vilka satsningar som ger mest och att planera åtgärder för att få fler att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. 

Mångfald och inkludering

Mångfald är en välkänd utmaning inom tillverkningsindustrin – till exempel är bara en fjärdedel som arbetar inom industrin kvinnor. När det gäller ålder finns det många industriföretag som gör sitt bästa för att öka mångfalden, men utmaningen är ofta omvänd från andra branscher där det är vanligt att arbetssökande upplever att de väljs bort på grund av sin ålder. 

En undersökning från TNG visar dock att människor som arbetar inom industrin är mer nöjda med mångfalden på sin arbetsplats än inom andra sektorer.  

Lyckade satsningar på mångfald och inkludering har visat sig ge fördelar som ökad produktivitet, konkurrensfördelar, förbättrat resultat och mer balanserat beslutsfattande. 

Ny teknik och AI

Digitalisering och automatisering är fortsatt en enormt viktig faktor för många tillverkningsföretag – och i och med att ny teknik introduceras ställs också nya kompetens- och utbildningskrav. 

AI kommer med många möjligheter, men också viktiga säkerhetsmässiga och etiska ställningstaganden.  

Även inom HR sker utvecklingen i snabb takt med nya hjälpmedel och verktyg anpassade för precis de behoven som finns inom industrin. Till exempel kan det handla om smidig registrering av avvikelser och olyckor, skapa sig en bild över utbildningsbehov och att ta stöd i data för att få viktiga insikter kring personalstyrkan som kan guida strategiska beslut. 

Säkerhet

En ständigt aktuell fråga inom tillverkningsindustrin är säkerhet – hur man som arbetsgivare kan minimera antalet olyckor och skapa en säker arbetsmiljö.  

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har antalet olyckor minskat de senaste åren med en stor naturlig dipp under pandeminåret 2020, men också en generell nedåtgående trend. 

 

Antal arbetsplatsolyckor inom tillverkningsindustrin 

Antal arbetsplatsolyckor 2018-2022

Källa: Arbetsmiljöverket 

 

Den absolut vanligaste orsaken till olyckor är hala golv, följt av maskinrelaterade olyckor, trappor och spån och splitter. 

Att ha möjlighet att registrera olyckor och avvikelser digitalt, till exempel i ett HR-system, kan hjälpa till med att skapa en tydlig bild över vad som behöver åtgärdas för att skapa en tryggare arbetsplats.  

HR-system anpassat för industrins behov 

Sympas HR-system är rustat för att hantera de vanliga utmaningarna inom industrin, oavsett om det handlar om att skapa en plats med tillförlitliga medarbetardata med integration till dina befintliga system, hantera utbildningar och certifikat, ta fram och visualisera medarbetardata eller identifiera och följa viktiga HR-KPIer. Här kan du läsa mer.

HR-trenderna 2023

Läs vår spaning över de främsta trenderna inom HR just nu.