Används av 1000+ organisationer i över 100 länder

Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

En modern HR-lösning som ger industriföretagen ett lyft

Personaladministration i industriföretag har ofta särdrag som är unika för just den branschen. Industriföretagen varierar också i storlek från små verkstäder till jätteföretag med tiotusentals anställda. En modern HR-lösning måste därför vara skalbar och kunna tillgodose branschens specifika behov och utmaningar.

Det ultimata målet är att stödja både arbetstagare och arbetsgivare i alla skeden av anställningen. Nöjd personal och välfungerande arbetsförhållanden säkerställer smidig produktion, god kundservice och en lönsam verksamhet överlag.

UPPLÄRNING

Upplärnings- och tillståndskrav

Utöver att ge personalen den upplärning och annan utbildning som krävs måste industriföretagen också dokumentera utbildningen så att den kan följas upp och verifieras i efterhand. Detta är extra viktigt för att trygga arbetsmiljön, för kvalitetssäkring och för efterlevnad av myndighetsföreskrifter.

Ett välfungerande HR-system möjliggör inte bara smidig inmatning och underhåll av data utan också elektronisk signering från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida. Med andra ord innebär det ett steg i rätt riktning mot det papperslösa kontoret samtidigt som datasäkerheten förbättras.

HR DAshboard desktop

UTBILDNING

Utbildningsdata på en central och säker plats

Sympa HR kan användas för att i rätt tid och till rätt personer skicka ut påminnelser om att utgångsdatum för tidsbestämda certifikat och licenser närmar sig. Systemet ger också information om vilken utbildning som finns tillgänglig för förnyelse av viktiga arbetstillstånd, till exempel när det gäller företagets säkerhetspolicy eller certifikat inom specifika områden.

HR-lösningen beräknar dessutom automatiskt eventuella utbildningsrelaterade skatteförmåner som är tillgängliga för arbetsgivaren. Med sökfunktionerna kan du också snabbt få fram vilka medarbetare som besitter rätt kompetens för en specifik uppgift.

SÄKERHETSMILJÖ

Hantering av olyckstillbud och anmärkningar 

Av säkerhetsskäl och för förbättringsarbetet är det viktigt att dra lärdom av mänskliga misstag och olyckstillbud. Med ett modernt HR-system kan du systematiskt registrera avvikelserelaterad information. För att underlätta arbetet erbjuder systemet praktiska förifyllda dokumentmallar som också enkelt kan signeras.

Transparenta och lättillgängliga uppgifter och rapporter om avvikelser gagnar enskilda medarbetare, team och verksamheten som helhet. De gör det också lättare att följa upp de korrigerande åtgärder man har kommit överens om.

ARBETSKRAFT

Varierande roller och personalgrupper 

I industri- och tillverkningsbolag har man ofta många olika medarbetarroller och stor variation i arbetsuppgifterna. Typiska personalgrupper är bland annat tjänstemän, produktionspersonal, ledning och försäljning.

Verktygen varierar också kraftigt mellan olika medarbetargrupper, vilket gör det ännu viktigare att rätt personer får möjlighet till datainmatning. Informationen finns då lättillgänglig i ett enda centralt system istället för att hållas i minnet av enskilda medarbetare.

Vill du testa Sympa?

Vi visar dig gärna. Fyll i formuläret för att boka en demo så hör vi av oss så snart vi kan.

Priser

SKIFT- OCH SÄSONGSARBETARE

Enkel personalplanering 

Inom industrin är det mycket vanligt med skiftarbete. Det är då extra viktigt att systemet är logiskt uppbyggt och enkelt att använda, och att supporttjänster är bekvämt tillgängliga dygnet runt.

En HR-lösning kan vara till stor hjälp vid exempelvis schemaläggning och närvarouppföljning. I Sympa är det också enkelt att lägga till visstidsanställda och praktikanter, och att vid behov kategorisera dem separat i systemet.

Computer analytics view

MÅL OCH BONUS

Målsättning och bonussystem 

Sympa HR har färdiga mallar för målsättning och olika bonussystem som kan anpassas efter det egna företagets behov. Beräkning och uppföljning kan omfatta såväl kvalitets- som kvantitetsaspekter och baseras på personliga mål, mål på teamnivå eller mål som gäller företaget som helhet.