Sympa växlar upp och fortsätter sin expansion

Sympa erbjuder idag en flexibel och moln-baserad helhetslösning inom personaladministration, som används av över 550 organisationer i över 50 länder. Nu tar bolaget in ytterligare finansiering från den befintliga investeraren, Alfvén & Didrikson, för öka tillväxttakten ytterligare.

”Vår höga tillväxthastighet är ett bevis på att vi utvecklar lösningar som uppskattas. Företag ser ett allt större behov av effektiva HR system, både som ett verktyg för bolagsstyrning men också för att kunna ta hand om och förvalta en av sina allra viktigaste tillgångar, dvs. de anställda i bolagen”, säger Keijo Karjalainen, Sympas VD.

Företag vill kunna ta hand om och förvalta en av sina allra viktigaste tillgångar – de anställda i bolagen.

Keijo Karjalainen
Keijo Karjalainen, VD

Trots att Sympas tjänster redan används globalt, är Norden fortfarande i fokus. Under 2018 vill bolaget bland annat rekrytera minst 10 personer till sitt produktutvecklingsteam och i Stockholm vill Sympa mer än dubbla antalet anställda. Sympa kommer även att öppna ett nytt kontor i Oslo, där det tidigare endast funnits återförsäljare av systemet, och i Danmark har Sympa stärkt sin närvaro genom att förvärva en återförsäljare.

Satsningen kommer att bidra till att Sympas lösning nu får en starkare lokal förankring. De lokala kontoren är en viktig del av tillväxtstrategin och att hitta nya talanger till Sympas Nordiska team blir ett viktigt första steg.

Modern HR handlar om så mycket mer än bara löneberäkningar och schemaläggning. Vi letar därför efter personer som delar Sympas passion för att förenkla och förändra HR-arbetet. Vi vill bidra till att personalansvariga och rekryterare kan vara fullt fokuserade på individerna, istället för på systemet de arbetar i”, sammanfattar Karjalainen.