Technopolis

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Technopolis erbjuder den bästa adressen för framgång i sex länder i Norden och Baltikum. Företaget utvecklar, äger och driver en kedja av 21 smarta företagsparker som kombinerar tjänster med flexibla och moderna kontorslokaler.

Technopolis Oyj ville ha ett smidigt, kostnadseffektivt och modernt HR-system för sin internationella verksamhet. Valet föll på Sympa som svarade mot Technopolis behov och resultatet blev ett effektivitetslyft på alla nivåer inom organisationen.

”Vi skaffade ett HR-system för att personuppgifter ska vara lätt tillgängliga från ett ställe som kan nås från både Finland och våra internationella enheter. En av bakgrundsfaktorerna var också att vi ville göra rapporteringen snabbare och exaktare, underlätta arbetet för chefer och medarbetare och effektivisera processerna genom att reducera mängden manuellt arbete”, berättar Hanna-Leena Pöyliö, HR Manager på Technopolis Oyj.

Sympa svarade mot Technopolis behov. ”Vi valde Sympa, eftersom det uppfyllde alla kriterier som vi hade ställt för systemet. Överlag ger Sympa oss ett effektivitetslyft på alla nivåer inom organisationen”, säger Hanna-Leena.

Technopolis Oyj använder Sympa för hantering av person-, anställnings- och löneuppgifter, semestrar och frånvaro, arbetsbeskrivningar, utvecklingssamtal och målsättning.

Jag är mycket nöjd med vårt nya HR-system. Projektet har överträffat mina förväntningar – systemet fungerar bra och jag ser fram emot att användningen av det breddas.

Keith Silverang, vd
Technopolis

Systemkonsult Tuomas Makkonen på Sympa var glad över att få genomföra ett implementeringsprojekt hos ett globalt börsbolag.

“Projektet har löpt som smort och det har varit kul att samarbeta med ett HR-team som är jätteaktivt och fullt av idéer. Vi beslutade att dela upp projektet i flera etapper utifrån Technopolis implementeringsbehov och kunde på så sätt också jämna ut arbetsbördan för projektteamet. Projektet pågår fortfarande, och vi har inte låtit långa geografiska avstånd störa det smidiga och flexibla arbetet i projektet. Vi har varit kostnadseffektiva och ofta utnyttjat möjligheten till videomöten och online-chatt”, berättar Tuomas.

Hanna-Leena är mycket nöjd med implementeringsprojektet. ”Samarbetet har löpt smidigt, med lyhördhet för kunden, och vi behöver aldrig vänta på svar. Ypperlig projekthantering!”, berömmer hon.

Även Keith Silverang, vd för Technopolis, har följt valet och driftsättningen av Sympa. ”Jag är mycket nöjd med vårt nya HR-system. Projektet har överträffat mina förväntningar – systemet fungerar bra och jag ser fram emot att användningen av det breddas,” säger han.

Är du nyfiken på att prova systemet själv?

Att testa är det bästa. Beställ en inloggning till vår demo-miljö så återkommer vi med inloggningsuppgifter så snart vi kan.