Används av 800+ organisationer i över 100 länder

Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners
Partners

Kompetensanalys och successionsplanering

Laptop + mobile training history view

KOMPETENSANALYS

Företagsomspännande kompetensanalys

Teckna en helhetsbild av alla individuella färdigheter och styrkor i organisationen. Använd insikterna för att avgöra var det krävs rekrytering och utbildning. Det är lika enkelt som det låter. Sympa HR:s kraftfulla verktyg för kompetensanalys hjälper dig att identifiera rätt personer för rätt uppgifter och se till att individuella prestationer och mål anpassas till organisationens övergripande vision.

SUCCESSIONSPLAN

Framtidssäkra din organisation

Ha koll på framtida behov så att du inte tas på sängen av förändringar i verksamheten eller organisationen. Med Sympa HR kan du identifiera nuvarande och framtida kompetensluckor och brist på arbetskraft, och förbereda dig i tid. Du kommer alltid att veta när du ska skicka folk på vidareutbildning eller certifieringskurser, vilket håller budgetarna för bemanning och utbildning under kontroll.

Training history view Sympa

Sympa har ett av de högsta betygen i kundnöjdhet inom HR-teknologi i Europa

Priser