Vilken sorts arbetsmiljö tar fram det bästa hos en introvert förklädd som extrovert?

Skriven av Merita Mattila
09.05.2017
Business & ledarskap, HR innovation,

Dela

Benämningen introvert förklädd till extrovert myntades av min eminenta före detta kollega, som jag har pratat mycket om inåtvändhet med. Introvertas hänsynsfullhet har sina för- och nackdelar. Du kan till exempel sällan kompensera en avsaknad av gedigen erfarenhet med enbart snack. En välfungerande organisation behöver därför både introverta och extroverta, och en bra ledare inspirerar bägge personlighetstyper att frodas.

Att vara en introvert eller extrovert utgör en stor del av din identitet. I västerländsk kultur ser vi det extroverta som det ultimata. Vi ska alla vara utåtriktade och pratsamma. Samtidigt ser vi ofta introverta som blyga, kanske till och med som något utanför normen.

En tillbakadragen introvert personlighet stämmer inte överens med den moderna synen på en perfekt ledare eller chef. Vi tenderar att tolka en tyst och eftertänksam anställd som likgiltig, eftersom vi lätt misstar de mest synliga medarbetarna för de mest effektiva.

Ändå sägs det att introverta är mer beslutsamma och fokuserade. Det är utan tvekan oumbärliga egenskaper i alla organisationer och på alla organisationsnivåer. Med andra ord innebär en introvert personlighet inte att du saknar ambition eller passion.

Vilken sorts arbetsmiljö låter en introvert blomstra?

En introvert älskar att arbeta på egen hand, utan att bli distraherad av vad de extroverta kallar social interaktion. De prestationsorienterade introverta behöver ha möjlighet att koncentrera sig helt på den aktuella uppgiften. Tydliga deadlines underlättar också deras arbete, eftersom framgång för den introverta är likställt med att hålla det överenskomna schemat eller till och med ligga steget före.

Den introverta känner sig inte nödvändigtvis som hemma i kontorets lunchrum eller på ett möte babblandes om saker, när de känner att de har riktigt arbete att göra. Det är därför nödvändigt att stödja en introverts självständighet och engagemang genom att ordna organiserade och effektiva möten.

Även introverta kan vara sociala när han eller hon känner för det. Så benämningen introvert maskerad som extrovert är en riktigt passande beskrivning.

Då och då är många introverta är precis lika pratsamma och sociala som deras extroverta motsvarigheter. Men för att balansera saker och ting behöver de även tid för sig själva. Extroverta får en energikick av att vara bland andra människor, umgås och få mycket uppmärksamhet, medan det dränerar introverta på energi.

Det är en bra idé att ha det här i åtanke vid design av arbetsutrymmen, uppgifter och arbetslag. Introverta är bekvämast och mest produktiva när de enkelt kan dra sig undan och arbeta i lugn och ro.

Kan en introvert vara en ledare?

Introverta, extroverta och allt däremellan kan finnas i varje företag, på samtliga organisationsnivåer. Några bevis för att introverta skulle vara bättre eller sämre ledare än någon annan finns inte. Enligt studier är en introvert personlighet lika mycket av en fördel som en extrovert, även för ledare.

Till introvertas styrkor hör bland annat engagemang, ambition, motivation, kreativitet och passion. De här egenskaperna kommer väl till hands betydligt oftare än omåttlig sällskaplighet. En introvert ledare tenderar att inspirera sina anställda med sitt eget hårda arbete och envishet snarare än häpnadsväckande tal.

När det kommer till att delegera ansvarsområden kan den introverta ändå behöva vägledning. Eftersom introverta alltid strävar efter perfektion gillar de ofta att ta hand om saker själva snarare än att säga till andra vad de ska göra. Exemplariskt, men inte alltid effektivt när det ses från hela organisationens perspektiv.

Den introverta kan absolut vara en fantastisk ledare. Låt oss tänka på historiska ikoner som Martin Luther King eller Mahatma Gandhi. Båda var introverta och i högsta grad framgångsrika ledare.

 

Författare

Merita Mattila
PhD in organisational values and ehtics

Merita Mattila has a PhD in organisational values and ehtics from the University on Lappeenranta, Finland. For the past eight years, she has lived in Ghana, West Africa, working as a professor in local university and leader of a local philanthropy.
Merita Mattila
Dela

Vidare läsning

5 enkla sätt att motivera dina medarbetare

Motivation är viktigare för framgång än både intelligens, förmåga eller lönenivå enligt flera studier. En motiverad medarbetare får saker gjorda – och mår dessutom bra. Att motivera sina medarbetare är därför den absolut viktigaste uppgiften för en ledare.

Läs mer

6 grundläggande HR-mätvärden för att identifiera motivationen hos dina anställda

Ibland kan det vara svårt att utvärdera hur motiverad din personal är. Genom att övervaka dessa sex grundläggande siffror kan du få en ganska bra indikation på pulsen i din organisation.

Läs mer

iso9001
iso27001
Deloitte
Microsoft Silver