Ledarskap genom lyssnande

Många av oss är säkert bekanta med företag som en gång om året skickar ut en medarbetarundersökning per mejl. Ett par veckor, ibland t.o.m. månader, senare är undersökningen färdig. Resultatet är en sammanställd rapport som distribueras inom organisationen.

Tyvärr är rapporten kanske en duglig översikt över läget vid tidpunkten då undersökningen utfördes, men organisationer är dynamiska och omformas ständigt. Såväl uppfattningarna hos medarbetarna som sättet vi vill mäta dem på har sannolikt förändrats, och att analysera en retroaktiv rapport är som att vara ute och på jakt efter ett skeppsvrak. Vi vet kanske exakt var skeppet en gång sjönk, men strömmarna och tidvattnen har tyvärr redan hunnit flytta på vraket.

Tacka vet jag modern teknologi! Vi har alla förutsättningar för att kommunicera med våra medarbetare mer ändamålsenligt sätt och att utveckla sättet vi utför undersökningar och mätningar på. För att stöda detta har Sympa har utökat sitt produktutbud med mobilappen Pulse. Med hjälp av Pulse kan du snabbt och enkelt skapa pulsundersökningar för att i realtid ta pulsen på din organisation och dina team, och samtidigt få reda på vad de tycker och tänker. Med Pulse vill vi försäkra oss om att våra kunder kan stå främsta i ledet då det gäller att engagera och lyssna på sina medarbetare.

En nyckelegenskap för Pulse är att diskussionerna förs anonymt. Att säga som det är kan ibland vara tufft, speciellt till dem som sitter högre upp i kedjan. Människor är ofta nervösa för att tala ut, ibland helt utan orsak. Om du istället erbjuder dina medarbetare ett forum där de öppet och transparent kan berätta hur de känner, utan rädslan för att bli nedvärderade, kommer du att få ärliga svar.

Vad vinner företagsledningen på det hela? Först och främst, en möjlighet att välja diskussionsämne och att sätta agendan. Finns det ett behov av att veta hur folk känner för förändringar inom organisationen? Öppna upp för diskussion. Fundersam över hur den nya produkten går hem hos kunderna? Lyssna på snacket. Du kan starta nya diskussioner när du vill för att ta reda på hur dina medarbetare tänker och mår. Utöver detta kan du dessutom sätta upp parametrar och analysera resultaten med Pulses kraftfulla rapporteringsverktyg.

Mer dynamiska medarbetarundersökningar handlar helt enkelt om att minska gapet mellan arbetsgivare och medarbetare. Det finns en helt del att vinna, eftersom ledarskap handlar mer om att lyssna än att tala. Ju snabbare du identifierar problem, desto snabbare kan du ta tag i dem och genomföra de förändringar som krävs för att korrigera situationen. Moderna HR-verktyg, som Sympa Pulse, ger dig möjligheten att ha öronen på skaft och att lyssna med eftertanke för att kunna filtrera ut det som är viktigast – och för att faktiskt ha en chans att reagera.