Borde vi skaffa ett HR-system?

Det är inte alls ovanligt att HR-enheterna i företag och organisationer funderar på hur de egentligen disponerar sin arbetstid. På vilket sätt kan de effektivisera verksamheten och hitta mer tid för utvecklingsarbete?

Enligt en undersökning från Duke University använder en HR-enhet bara ungefär en fjärdedel av arbetstiden på utveckling och strategisk partnersupport till verksamheten. Största delen av tiden äts upp av olika administrativa rutiner, som underhåll av data och rapportering. I idealfall har personalförvaltningen ett HR-system som uppfyller affärsverksamhetens behov. Systemet stöder verksamheten, ökar automatiseringen av rutinuppgifter och rapportering och frigör tid för den strategiska partnersupporten till affärsledningen.

HR-arbetet kommer att ställas inför nya och större utmaningar i framtiden. I dag vill Sympas kunder ha ett HR-system som hjälper dem bland annat med att utveckla personalens kompetens, automatisera rekryteringen, öka kostnadseffektiviteten och effektiviteten, underlätta och påskynda HR-rutinerna, hantera data centraliserat (masterdata), bistå cheferna, möjliggöra selfservice (självbetjäning) i dataunderhåll och -sökning, skapa transparens i organisationen, ge bättre HR-rapporter och -analyser och ta fram ekonomifakta som stöd för beslut.

Jag får ofta frågan vilken typ av organisationer som får ut mest av ett HR-system. Självfallet finns det fler än ett rätt svar på frågan. Till exempel under det gångna året har tiotals organisationer gått in för Sympa HR. De flesta av dem har valt vårt heltäckande HR-system, men ett fåtal har valt de systemdelar som de upplever som viktigast, som kompetensutveckling eller rekrytering. Dessa organisationer verkar på inom helt olika branscher och har stora skillnader i personalstyrkan. Gemensamt för dem är dock de kriterier som avgjorde valet av just Sympa HR. En av de mest omtyckta egenskaperna är administratörsbehörigheterna, vilket innebär att kundorganisationen lätt kan göra ändringar i systemet själv. Överlag är Sympa HR lätt att anpassa efter processerna, inte tvärtom. System som är avsedda för företagsbruk har ofta ett trist utseende. Sympa HR utgör ett piggt undantag, vilket i kombination med god användbarhet ofta är ett viktigt kriterium – ett fräscht program är helt enkelt trevligt att använda. På detaljnivå spelar rapporterbara data en nyckelroll, i kombination med kontinuerlig produktutveckling och lyhördhet för kundernas önskemål. I dagens värld är rekommendationer en viktig del av anskaffningsprocessen. Därför fäster vi stor vikt vid att våra kunder är nöjda och också talar om det för andra.

På vilket sätt kan då personalförvaltningen ordna mer tid för sig, med andra ord skaffa ett modernt HR-system? Ofta är det en fråga om att övertyga företagets ledning(sgrupp) om att anskaffningen verkligen lönar sig. Till systemets onekliga fördelar hör att det sparar arbetstid och därigenom kostnader och att det kan betala sig på endast 10 månader! Om vi tar till exempel en organisation med 250 anställda, 25 chefer och en personalomsättning på åtta procent, så ger ett HR-system en besparing på 396 dagsverken per år (dvs. 75 000 euro) och avkastningen från chefernas arbetsinsats ökar med 6,8 procent. Räkna ut en indikativ årlig avkastning med en ROI-kalkylator som finns på Sympas webbplats. Ta kontakt, jag berättar gärna mer!