Slik kan HR strategisk utnytte CSRD-beregninger

EUs CSRD gir HR en mulighet til å integrere strategi og personalledelse for å fremme organisasjonens suksess og bærekraft. 

Mye er allerede skrevet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering for foretak (CSRD), dets konsekvenser for forretningslandskapet i Europa og den kritiske rollen HR kommer til å spille for å sikre samsvar. Men foruten rapporterings- og samsvarskravene representerer CSRD faktisk en mulighet for HR-ledere til å bygge broer mellom mennesker og strategi. Her utforsker vi hvordan du kan se på CSRD-beregninger gjennom en strategisk linse, slik at du kan fremme reell suksess og bærekraft i organisasjonen.  

CSRD: en ny verden av bærekraftsrapportering  

CSRD representerer en ny æra av transparens og ansvarlighet innen ESG-rapportering (miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk). Den krever omfattende og presise standarder, med fokus på prinsippet om dobbel materialitet. Dette prinsippet krever at organisasjoner vurderer hvordan bærekraftspørsmål påvirker virksomheten og hvordan driften i sin tur påvirker bærekraftspørsmål. 


Dette betyr at HR-avdelinger er perfekt posisjonert for å påvirke en organisasjons CSRD-reise. Dette direktivet kommer til å utvide HRs rolle i å forme organisasjonens sosiale og forretningsetiske rapportering, spesielt når det gjelder følgende: 
 

  • Arbeidsstyrkens forhold og velvære: HR kan spore og rapportere om medarbeidernes fysiske, mentale og sosiale velvære. Dette inkluderer balanse mellom arbeid og privatliv, helse- og sikkerhetsforhold og nivået av medarbeiderengasjement. 

  • Mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI): Beregninger om mangfold i ansettelser, forfremmelsesrater, rettferdig lønn og inkluderende retningslinjer kan vise en bedrifts forpliktelse til å skape et rettferdig arbeidsmiljø. 

  • Etisk forretningspraksis: HR kan rapportere om overholdelse av etiske standarder, inkludert retningslinjer mot korrupsjon, personvern og rettferdig arbeidspraksis. 

  • Utdannelse og utvikling: Dette fremhever en organisasjons investering i medarbeiderne, i samsvar med bærekraftig forretningsvekst. 

Et HR-system som del av kjernestrategien  

Enhver HR som støtter disse kritiske HR-funksjonene i samsvar med CSRD vil gjøre det mulig for HR-ledere å: 

  • følge med på arbeidsstyrkens forhold og velvære: 
  • forbedre DEI-initiativer ved hjelp av datadrevne strategier 
  • sikre etisk forretningsatferd ved å spore samsvar og utdannelse 
  • tilrettelegge for strategisk beslutningstaking og fremtidsplanlegging ved hjelp av handlingskraftig innsikt  

Ved å gjøre det vil HR-ledere endelig være i stand til å tilpasse medarbeiderstrategien til bredere organisatoriske mål. På overflaten kan samsvar og å unngå straff virke som hovedansvarsområdene for HR. Men når vi ser nærmere på det, kommer HR, sammen med de riktige verktøyene og målene, til å drive strategiske initiativer som fremmer et bærekraftig, inkluderende og etisk forsvarlig forretningsmiljø.  
  
Det er på tide at HR-ledere redefinerer rollen sin og posisjonerer seg i hjertet av virksomheten, bindevevet mellom mennesker og strategi. 

Hvilke EU-direktiver er viktige for HR?

Deler av EU-lovgivningen trer i kraft i mange EU-land. Fra samsvar til konkurransefortrinn har vi identifisert de viktigste fokusområdene for HR-ansvarlige som vil koble mennesker med strategi.