Sådan kan HR bruge CSRD-data strategisk

EU's CSRD giver HR mulighed for at integrere strategi og personaleledelse, hvilket fremmer forretningens succes og bæredygtighed.

Der er allerede skrevet masser af indhold om EU’s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dets konsekvenser for erhvervslivet i Europa og den afgørende rolle, som HR kommer til at spille for at sikre compliance. Med direktivet følger der rapporterings- og complianceskrav, men også en mulighed for HR-ledere til at bygge bro mellem mennesker og strategi. Nedenfor undersøger vi, hvordan du kan se på CSRD-nøgletal gennem en strategisk linse, så du kan skabe reel succes i virksomheden og bæredygtighed.

CSRD: en ny verden af bæredygtighedsrapportering 

CSRD repræsenterer en ny æra af transparens og ansvarlighed inden for miljø-, social- og governance (Environmental, social and governance; ESG) rapportering. Det kræver omfattende og præcise standarder, med fokus på dobbelt materialitetsprincippet. Dette princip kræver, at organisationer overvejer, hvordan bæredygtighedsproblemer påvirker deres drift, og hvordan deres drift til gengæld påvirker bæredygtighedsspørgsmål.


Dette betyder, at HR-afdelinger er perfekt positioneret til at påvirke en organisations CSRD-rejse. Dette direktiv kommer til at udvide HR's rolle, da HR kommer til at være med til at forme virksomhedens sociale og governance rapportering, især når det kommer til følgende:

  • Arbejdsforhold og velvære: HR kan følge og rapportere om medarbejdernes fysiske, mentale og sociale velbefindende. Dette inkluderer work-life-balance, sundheds- og sikkerhedsforhold og medarbejderengagement.

  • Diversitet, lighed og inklusion (DEI): Nøgletal om mangfoldighed i ansættelser, forfremmelsesrater, ligeløn og inkluderende politikker kan vise en virksomheds engagement i at skabe et retfærdigt arbejdsmiljø.

  • Etiske forretningspraksisser: HR kan rapportere om overholdelse af etiske standarder, herunder anti-korruptionspolitikker, databeskyttelse og fair arbejdspraksisser.

  • Uddannelse og udvikling: Dette fremhæver en organisations investering i sine medarbejdere og giver bæredygtig vækst.

Et HR-system som en central strategisk drivkraft 

HR der understøtter disse kritiske HR-funktioner i overensstemmelse med CSRD gør det muligt for HR-ledere at: 

  • Monitorere og forbedre arbejdsforhold og rettigheder

  • Forstærke DEI-initiativer gennem datadrevne strategier

  • Sikre etisk forretningsførelse ved at tracke compliance og uddannelse 

  • Facilitere strategisk beslutningstagning og fremadrettet planlægning gennem handlingsorienterede indsigter 

På den måde kan HR-ledere endelig være i stand til at tilpasse deres HR-strategier til virksomhedens mål. Compliance og undgåelse af straf kan virke som HR’s primære ansvarsområder. Men ser man lidt dybere, vil HR med de rigtige værktøjer og mål kunne drive strategiske initiativer, der fremmer et bæredygtigt, inkluderende og etisk forsvarligt forretningsmiljø.


Det er på tide, at HR-ledere omdefinerer deres rolle og placerer sig i hjertet af virksomheden, som bindevævet mellem Mennesker og Strategi.

Hvilke EU-direktiver er vigtige for HR?

Store dele af EU-lovgivningen træder i kraft i EU-landene. Vi har identificeret de vigtigste områder for HR-medarbejdere, der ønsker at forbinde mennesker og strategi.