The North Alliance

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

North Alliance (NoA) är ett internationellt nätverk bestående av 13 kreativa digitala byråer i Norge, Sverige, Danmark och Polen. Tillsammans har de cirka 850 medarbetare.

Bättre medarbetarupplevelse med digital HR

För en modern organisation som NoA är de egna medarbetarna kärnan av verksamheten. En positiv medarbetarupplevelse är otroligt viktigt för att locka till sig och behålla den kompetens som krävs för att kunna växa och serva kunderna på bästa sätt.

Som en del av denna bredare strategi har NoA:s chef för People & Process, Marte Alvfalk, och hennes team på HR-avdelningen skyndat på övergången till digital HR genom att investera i Sympa. Överst på önskelistan stod ett system som lätt skulle kunna anpassas efter förändrade omständigheter, som återspeglade NoA:s framåttänkande kultur, var molnbaserat och, framför allt, lätt att använda. Eftersom NoA:s kärnverksamhet har fokus på just IT är medarbetarna en tuff publik med höga förväntningar. Det var därför mycket viktigt för Alvfalk att hitta ett system som kunde leva upp till de höga förväntningarna och tillfredsställa även de mest nogräknade.

”Jag gick noggrant igenom vad som fanns på marknaden och hittade både äldre system av den gamla skolan och nyare system som var onödigt komplicerade”, säger Alvfalk. ”Sympa visade sig vara ett modernt system med bra användarvänlighet utan att vara alltför komplicerat.”

Hon ser nu fram emot att ta systemet i bruk och använda det för att vidareutveckla och förfina medarbetarupplevelsen på NoA – något som mycket väl kan visa sig innebära något helt nytt och annorlunda i post-covid-eran.

”Strategi, branding och människor – att få arbeta i de dimensionerna samtidigt ger verkligt driv i vår tillväxtstrategi och vårt förändringsarbete. Det gör att jag kan utveckla verksamheten som en del av vår bredare strategi. Det är just det som Sympa ger mig möjlighet att fokusera på.”

Beredskap för ”det nya normala”

Föreställningarna om vad som är ”normala” sätt att arbeta har genomgått snabba förändringar i det nya läge vi befinner oss i. Precis som miljontals anställda världen över har NoA:s medarbetare på senaste tiden arbetat hemifrån i betydligt högre utsträckning än vanligt. Sympa kommer att snabba upp NoA:s övergång till digital HR, och systemets omtyckta funktion för e-signering har inte bara eliminerat behovet av papper, utan också gjort det lättare att undvika onödiga fysiska möten.

Entusiasmen över det nya systemet har börjat sprida sig redan innan det har tagits i bruk på riktigt. En särskild hit har varit dashboarden Dear Lucy. I början var det främst HR-avdelningen och enskilda landschefer som såg fördelarna med Sympa, men i och med att det har blivit så enkelt för NoA:s olika system att kommunicera med varandra har Sympa fått anhängare på såväl ekonomiavdelningen som på många andra håll.

Vad Alvfalk framför allt värderar, bortsett från enkel tillgång till all information, är att Sympa i så hög grad automatiserar rutinuppgifterna på HR-avdelningen. Det innebär att hon får tid att koncentrera sig på de områden där hon känner att hon verkligen kan göra skillnad.

”Strategi, branding och människor – att få arbeta i de dimensionerna samtidigt ger verkligt driv i vår tillväxtstrategi och vårt förändringsarbete. Det gör att jag kan utveckla verksamheten som en del av vår bredare strategi. Det är just det som Sympa ger mig möjlighet att fokusera på.”

Vill du se mer av Sympa?

Vi visar dig gärna. Fyll i formuläret för att boka en demo så hör vi av oss så snart vi kan.

Om priser