HR er en strategisk partner

I gode gamle dager var HR-avdelingens viktigste ansvarsområder ofte administrative oppgaver og motivasjon av de ansatte. HR-funksjonen har imidlertid blitt en stadig mer strategisk ressurs, som effektiviserer prosesser og bidrar til å unngå potensielle trusler – ikke minst når bedriften skal tilpasse seg et nytt regelverk som GDPR.

Historisk har HR spilt en reaktiv rolle, og fulgt bedriftens regler eller utført administrative oppgaver som registrering og lønnsadministrasjon. Tidligere ble det ikke forventet at HR skulle forutse potensielle problemer, rent bortsett fra å sørge for at de ansatte fikk sine daglige behov oppfylt. Snarere enn å være en pådriver var personalsjefens rolle å utføre oppgavene som kom fra toppledelsen.

Selv om de daglige rutinene fortsatt må utføres, er forventningene til HR atskillig større i dag. Bedriftene begynner å innse hvilken strategisk verdi HR kan tilføre ved forretningsbeslutninger. I takt med at HR er i ferd med å bli en strategisk partner for ledelsen, forventes det at HR i større grad bidrar til samlet konkurranseevne, prestasjoner og lønnsomhet i organisasjonen.

HRs rolle har altså gått fra å være reaktiv til proaktiv. Det er for eksempel avgjørende å kunne analysere en ansatts tidligere prestasjoner, og vurdere hvordan disse kan utvikles og forbedres. Fokuset blir stadig mer fremtidsrettet: hvor går bedriften, hva slags kultur og kompetanse trengs for å komme dit og hvilke potensielle trusler står bedriften ovenfor? Det forventes med andre ord at HR også planlegger og muliggjør langsiktige strategier.

Veiled bedriften din gjennom GDPR

Langsiktige strategier omfatter alltid en analyse av potensielle trusler. GDPR er et godt eksempel. Selv om vi anbefaler at du skal se på GDPR som en mulighet og ikke en trussel, må HR være grundig forberedt på den nye forordningen. I tillegg til å informere ledere og ansatte om endringen må HR-avdelingen sørge for samsvar med GDPR for å unngå søksmål og massive bøter.

Og det er ikke nok å sørge for at din egen organisasjon er i samsvar med GDPR. Minst like viktig er det å velge en HR-systemleverandør som faktisk er i samsvar med GDPR og holder dataene dine trygge til enhver tid. Etter at GDPR ble innført, er det ikke lenger nok å velge en hvilken som helst leverandør – du må finne en samarbeidspartner som tilbyr et sikkert produkt som er i samsvar med GDPR. Med en god HR-løsning kan HR oppfylle sin strategiske funksjon ved å utarbeide rapporter og analyser som gjør bedriften mer effektiv, noe som ytterligere støtter HRs strategiske rolle.

Rent bortsett fra å beskytte bedriften mot dårlig omdømme og massive bøter kan GDPR også brukes som et utgangspunkt for langsiktige diskusjoner. GDPR kan øke bevisstheten om personvern og hvordan personopplysninger behandles i bedriften, det vil si hvem som har tilgang til hvilken informasjon, og hvorfor. Slike diskusjoner kan og bør komme fra HR, og de har stor innvirkning på den øvrige virksomheten. GDPR er med andre ord et glimrende eksempel på hvordan HR kan støtte og utvikle organisasjonen og dens langsiktige strategi.