Få ett prisförslag av SympaMätbara resultat*

369 arbetsdagar

369 arbetsdagar

sparas varje år

SEK 700 000

SEK 700 000

i besparingar varje år

6.8% per chef

6.8% per chef

i produktivitetsökning

*Beräkningarna är baserade på ett genomsnittligt företag med 250 anställda, 25 chefer och 8% årlig personalomsättning. Siffrorna utgår från forskning som utförts av Capgemini, Talentree och Sympa.