Fordeler ved å bruke Sympa HR*

396 arbeidsdager

396 arbeidsdager

spart inn per år

700 000 NOK

700 000 NOK

spart inn per år

6,8 %

6,8 %

økt produktiviteten blant ledere

Sympa HR er svært kostnadseffektivt

Sympa leveres som en SaaS-løsning, og prisene våre tar utgangspunkt i antall ansatte i organisasjonen din. I tillegg til den månedlige SaaS-kostnaden, kommer et engangsbeløp for implementering og konfigurering av systemet. Våre erfarne systemspesialister har utført hundrevis av implementeringsprosjekter til avtalt tid og budsjett. Til sammen betyr dette at investeringen er så godt som risikofri.

Tjen inn investeringen på bare ti måneder

Sympa HR automatiserer mange tidkrevende HR-oppgaver og gir dermed lavere arbeidskraftkostnader. Det betyr at kundene typisk oppnår positiv avkastning på investeringen på bare ti måneder. Tallene ovenfor gir en indikasjon på hvilke besparelser og produktivitetsøkninger kundene våre gjennomsnittlig oppnår.

Få et prisoverslag og investeringsavkastning for bedriften din

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor, så sender vi deg et foreløpig kostnadsoverslag med tilhørende beregning av investeringsavkastning.*Beregningene er basert på en gjennomsnittsbedrift med 250 ansatte, 25 ledere og en årlig utskiftning av ansatte på 8 %. Tallene er basert på studier utført av Capgemini, Talentree og Sympa. Vi gir deg gjerne et overslag basert på data fra din organisasjon.

"Sympas HR løsning møtte våre spesifikasjoner for funksjoner, språk og kostnader, og løsningen er pent skreddersydd for å passe behovene til en moderne, nordisk virksomhet."

Anne-Christine Silander
Senior HR Manager, Alandia

Capterra-rating