Dustin er en ledende nettbasert IT-partner med over 1500 ansatte og virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Selskapet har mer enn femdoblet størrelsen de siste tolv årene, gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp.

Nå er tiden for modernisere HR

“Det eneste som er konstant, er endring,” sier Morten Jakobi, Executive Vice President, People and Culture, i Dustin. “Verden endrer seg raskt, og det samme gjør kundenes ønsker. Bedrifter og HR må klare å henge med,” sier han.

Jakobi har også sett hvordan endringer påvirker de ansatte. “Dagens arbeidstakere kan velge blant en rekke karriereveier, og det gjennomsnittlige ansettelsesforholdet i en bedrift blir stadig kortere etter hvert som nye generasjoner entrer arbeidsmarkedet. Samtidig blir folk mer stresset,” sier han.

Da Dustin startet samarbeidet med Sympa i 2016, hadde de ikke noe HR-system. Jakobi hadde derimot en klar visjon: “Jeg tror at det første steget når HR skal gjennomføre endringer eller utviklingsprosjekter, er å definere hva som skal utvikles. Først da kan du gå videre med måten du skal utvikle på, og hvilke aspekter som skal prioriteres – med andre ord hvordan.”

For å fremme trivsel blant de ansatte og hjelpe dem å utvikle seg, engasjere seg og føle forpliktelse overfor bedriften er det nødvendig å modernisere HR.

Lagde et solid grunnlag med Sympa HR

Dustin har klart å løse disse utfordringene ved å etablere tydelige verdier og bygge sterke prinsipper for lederskap i organisasjonen. “Du må gi dine ansatte og dine team et solid grunnlag å jobbe ut fra. Når grunnlaget er lagt, skaper du rom for at dine ansatte kan utvikle seg og blomstre,” fortsetter Jakobi.

Det er her Sympa HR, eller ‘Worklife’, som Sympa HR-løsningen kalles i Dustin, utgjør en enorm forskjell. Løsningen er i dag ryggraden i Dustins solide struktur for å støtte HR og ledere når de skal styre endringer og gjennomføre initiativer.

Det å få nøkkeltall for beslutningstaking og kunne skalere HR-operasjoner er stort for oss – særlig fordi vi er etablert i flere land og kjører prosjekter og prosesser parallelt.

Sympa HR sporer all menneskelig kapital i Dustin og gir en tydelig oversikt. “Før vi fikk Sympa HR, kunne det til og med være vanskelig å telle nøyaktig hvor mange ansatte vi hadde,” minnes Jakobi. “Et så grunnleggende spørsmål! Vi måtte faktisk ringe regnskapsførerne og HR på hver arbeidsplass for å få det totale antallet.”

Sympa HR støtter også både globale og landsspesifikke prosesser, noe som gjør det mye enklere å bruke, spore og kvantifisere dem.

Lærte fra hverandre

Implementeringen av Sympa HR presset teamene i både Dustin og Sympa til det ytterste da de startet å utforske nytt territorium. “Sympa og Dustin har hatt en fantastisk reise sammen, og begge parter har lært mye,” sier Jakobi. Den gangen hadde ikke Dustin noen erfaring med å implementere HR-systemer, og Sympa hadde på sin side begrenset erfaring med komplekse, multinasjonale organisasjoner som Dustin.

“Vi har påvirket hverandre positivt og alltid hatt en god dialog, noe som har vært ekstra verdifullt når vi har møtt hindringer på veien – og med et utviklingsprosjekt av dette formatet vil det alltid være hindringer på veien,” sier Jakobi.

Kan ikke leve uten Sympa HR

Jakobi understreker hvor viktig et HR-system er for verdiskapende prosesser og initiativer. “Jeg vil si det slik: Vi kan ikke leve uten HR-systemet vårt,” sier Jakobi. “Det er grunnlaget for all annen utvikling. Å ha en smidig HR-løsning som lett kan tilpasses, og som kan fungere på tvers av flere land og være fleksibel nok til å gjenspeile nye arbeidsmåter, har vært avgjørende.”

Lurer du på hvordan Sympa HR fungerer i praksis?

Kontakt oss, så viser vi deg mer enn gjerne hvordan Sympa HR kan bidra til din organisasjon!