HR-trender 2021

Hvilke trender og HR-innsikter er spesielt verdifulle for HR å vite i 2021? Vi har vendt oss til våre egne tankeledere, våre Sympaticans, og samlet sammen alt fra akademiske artikler til praktiske tips om personlig utvikling for deg som jobber med HR og ønsker å være i forkant av ditt felt.

Hendelsene det siste året har overrasket mange av oss. Bedrifter sliter med å ta igjen, og mange står fortsatt overfor usikkerhet i den nye normale hverdagen. Dette påvirker trender og prioriteringer og HR er ikke noe unntak. Mange av trendene vi skriver om i vår rapport om Topp HR-trender på 2020-tallet gjelder fremdeles, men de siste utviklingene har endret samtalene og prioriteringene for HR når 2021 nærmer seg.

Her er en utvalgt liste med ressurser som tar for seg noen av de mest populære HR-trendene og temaene i 2021. Vi håper at du blir inspirert av ressursene og at de kan hjelpe deg til å utforske de ulike trendene på egen hånd. Å holde seg oppdatert og søke etter ny informasjon er viktigere enn noen gang. God lesing!

HR som den pålitelige forretningsrådgiveren

Når virksomheter navigerer seg gjennom usikre tider, bør HR være den pålitelige rådgiveren som leder organisasjonen din fremover. Ved å være på toppen av det som skjer både innenfor og utenfor organisasjonen din, har du den innsikten du trenger for å håndtere det endrede forretningslandskapet.

Tips til ressurser
 • PODCAST │ Unlocking us (Brené Brown)
  “Dette er uten tvil min favoritt HR-podcast. Den har både hjerte og sjel og tar for seg temaer som er aktuelle og relevante globalt. Kort sagt handler det om den forandrede verdenen rundt oss.”
  Anna Aarnisalo, People & Culture Director
 • ARTIKKEL│ How to be an inclusive leader through a crisis (Harvard Business Review)
  “HBR har gjort sine COVID-relaterte artikler tilgjengelig for alle. Jeg liker hvordan de i denne artikkelen minner oss på å prioritere spørsmål om inkludering og mangfold, spesielt med tanke på den nye normale hverdagen. Denne artikkelen snakker om en spesifikk taktikk for ledere for å fremme mangfold blant ansatte og sikre fremtiden gjennom inkludering.”
  Kati Tammisto, Head of CX
 • BLOGG │ HRs rolle i en verden under lockdown  (Sympa)
  “Dette er verken den første eller den siste globale krisen vi kommer til å oppleve, og endringstakten kommer til å øke i fremtiden. Dette er et avgjørende tidspunkt for å utvikle HR-prosesser som tåler fremtidens skiftende forhold.”
  Michael Bjerrum, Director, Consulting & Development

Digitale arbeidsmåter

Det økende fjernarbeidet forutsetter at egnede og fungerende prosesser og arbeidsmetoder er på plass og at de tjener både organisasjonen og dens ansatte. Dette stiller nye krav til HR-prosesser, prosesser for intern kommunikasjon og fjernledelse.

Tips til ressurser
 • ARTIKKEL │ Strategies for building effective virtual teams (Business Horizons)
  “Mange av oss gjennomgikk en stor forandring da vi begynte å samarbeide digitalt og jobbe fulltid hjemmefra. Denne artikkelen presenterer forskjellige strategier for å ta vare på team som jobber online. Forfatteren uttrykker det på denne måten (med referanse til Microsofts statistiske rapport om fjernarbeid): virtuelle team er her for å bli. Det er virkelig et tema som er mer relevant enn noen gang.”
  Linda Liljeström, Product Marketing Manager
 • ARTIKKEL │ How to combat Zoom fatigue (Harvard Business Review)
 • TOOLBOX │ Toolbox for working remotely (Hyper Island)
  “Det er veldig verdifullt å lære mer om praktiske tips for hvordan man skal lykkes med online møter og fjernarbeid, og det vil fortsette å være verdifullt i fremtiden når måten vi jobber på fortsetter å utvikle seg.”
  Nora Laakso, Head of Marketing

Fokuser på det indre

Å utvikle ferdigheter innenfor selvledelse for å håndtere raske endringer er avgjørende for HR-ledere. Personlig utvikling er en livslang reise, men selvrefleksjon og identifisering av områder som trenger oppmerksomhet i disse tider er et godt utgangspunkt for å håndtere dagens situasjon.

Tips til ressurser
 • BLOGG │ HR self-care: The new norm in the age of COVID-19 (HR Morning)
  “Det er viktig å først ta vare på deg selv – slik at du er i stand til å ta vare på andre. Denne konkrete listen hjelper HR-ansvarlige til å reflektere over hvordan de kan sikre sin egen arbeidsevne, nå og i fremtiden.”
  Anna Aarnisalo, People & Culture Director
 • MOBILAPP │ Headspace
  “Mindfulness og meditasjon har en enorm evne til å roe deg ned i de mest stressende periodene, samtidig som det også gir fordeler på lang sikt. Jeg anbefaler på det sterkeste å integrere mindfulness og meditasjon i din daglige rutine. Den appen jeg velger er Headspace – du har sikkert hørt om den!”
  Bjørnar Johansen, HR System Consultant
 • BLOGG │ 7 steg till självledarskap för ditt team (på svensk)
  “Evnen til å lede seg selv er avgjørende, og utfordringen med å motivere seg selv i usikre tider er ikke lett. Jeg anbefaler dette blogginnlegget som hjelper ledere med å fremme prosessen med selvledelse i organisasjoner.”
  Björn Lorentzon, Business Development Manager

HR-teknologi hjelper deg i vanskelige situasjoner

HR har vært under et enormt press det siste året. Når en krise rammer, er det viktig å se hvor bra organisasjoner og HR-prosesser klarer å håndtere endringer. HR-teknologi er uten tvil helt avgjørende for et selskap å forsvare seg mot kriser.

Tips til ressurser
 • VIDEO │ HR Trends with Tom Haak (HR Trend Institute)
  “Nylig har jeg hørt på lydbøker og podcaster om HR-trender mens jeg sykler. Et populært tema er hvordan HR-teknologi kan brukes til å håndtere krisen. Det er blant annet mye snakk om hjertefrekvensundersøkelser for ansatte som jobber hjemmefra og forbedring av rekrutteringsprosesser der videosamtaler og digital evaluering av kandidater brukes – alt for å minimere fysisk kontakt. Jeg anbefaler virkelig at du er godt kjent med det siste innen HR-teknologi, slik at din organisasjons HR-avdeling holder seg oppdatert i løpet av denne skiftende tiden.”
  – Thomas Nakai, HR System Consultant
 • BLOGG │ Verdien av HR bevises under ekstraordinære omstendigheter (Sympa)
  “Denne usikre tiden er utfordrende, men den gir også en flott mulighet til å reflektere rundt kjernen i selskapet ditt og din nåværende HR-virksomhet – inkludert bruken av HR-teknologi.”
  Terhi Savela, Head of Sales

Konklusjon

Når fremtiden er så usikker for så mange, er det ikke mulig å bare stole på de forutsigbare planene og modellene vi brukte for å utføre våre tidligere strategier.

En måte å håndtere situasjonen på er å skifte fokus til nåtiden og få en riktig forståelse av hva som skjer her og nå – og hvordan din organisasjon og dine ansatte blir påvirket. Jo mer HR vet om sine ansatte, jo lettere er det å sikre at de er fornøyde, motiverte og produktive i deres arbeid.

Med de nødvendige prosessene på plass og med riktig IT-støtte kan du se de viktige signalene i tide, lage givende analyser for fremtiden og dermed få ledere til å raskt tilpasse virksomheten til ulike situasjoner – og benytte anledningen til å dra nytte av nye muligheter.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta en titt på biblioteket vårt med mer HR-innsikt eller gi oss beskjed om hvordan vi kan hjelpe deg med dine HR-utfordringer, både nå og i fremtiden.

Mer HR-innsikt