HR og EU's whistleblowing-direktiv

Det er afgørende, at HR-teams forstår og overholder whistleblowing-direktivet. Her deler vi konkrete tips.

Siden EU-direktivet om whistleblowerordningen trådte i kraft i december 2021, har virksomheder, der opererer i EU, ændret deres måde at håndtere whistleblowing på betydeligt. Det er afgørende, at HR-teams både forstår disse nye regler, men også implementerer konkrete tiltag for at sikre fuld compliance. Lad os dykke ned i direktivet og skitsere nogle handlingsorienterede tiltag, dit HR-team kan implementere.
   

Hvem påvirkes af EU's whistleblowerdirektivet?

  • Privatsektoren: Alle enheder i den private sektor med 50 eller flere medarbejdere skal overholde direktivet.

  • Offentlig sektor: Direktivet gælder også for offentlige enheder, uanset deres størrelse (kommuner med færre end 10.000 indbyggere eller færre end 50 medarbejdere er undtaget).

  • Datterselskaber og leverandører: Direktivet kan også påvirke datterselskaber og leverandører til større virksomheder - især hvis de er en del af forsyningskæden for en organisation, der er forpligtet til at overholde reglerne.

Hvordan kan dit HR-team sikre compliance?

Udvikling og revidering af politikker

Selvom direktivet er omfattende, giver det mening at skræddersy whistleblower-politikker, så de passer til din virksomheds størrelse og karakter. Sørg dog for, at dine politikker overholder både direktivet og lokale love, og gør disse politikker lettilgængelige for alle medarbejdere. 

Etablering af robuste rapporteringskanaler

Opsæt interne rapporteringskanaler, der garanterer fortrolighed og anonymitet - overvej at bruge specialiserede værktøjer som WhitsleLink til rapportering og håndtering af klager. Du kan også overveje at fortælle medarbejderne, hvordan de kan indrapportere til eksterne organer, hvis de foretrækker det.
   

Omfattende beskyttelsesforanstaltninger

Støt tydeligt dem, der foretager whistleblowing, ved at skitsere og håndhæve politikker mod repressalier. Du kan også overveje at etablere støttemekanismer for whistleblowere, herunder rådgivning og retshjælp, hvis det er nødvendigt. 

Kommunikation, træning og bevidsthed

Gennemfør regelmæssige interne oplysningskampagner om vigtigheden af whistleblowing. Sørg også for at oplære medarbejdere i, hvordan de rapporterer problemer, og lære lederne hvordan de håndterer disse rapporter.

Registrering og databeskyttelse

Sørg for at føre detaljerede registre over alle modtagne rapporter, trufne foranstaltninger og deres resultater, samtidig med at du overholder GDPR og andre relevante databeskyttelsesregler.

Periodiske audits og løbende forbedring

Gennemfør regelmæssige audits for at vurdere effektiviteten af dine whistleblowerprocedurer og for at forbedre whistleblowing-processen.

Juridisk og lovgivningsmæssig overvågning

Hold øje med ændringer i lovgivningen og best practices inden for whistleblowerpolitikker – regelmæssig konsultation med juridiske eksperter vil hjælpe dig med at sikre løbende compliance.

   

Til sidst…

Overholdelse af EU's whistleblowerdirektiv handler ikke kun om juridisk compliance; det handler om at dyrke en kultur af integritet og gennemsigtighed. For HR-teams i EU ligger udfordringen i at implementere disse regler på en måde, der passer til deres organisatoriske opbygning, processer og kontekst. Ved at følge disse praktiske trin kan virksomheder sikre compliance, beskytte deres medarbejdere og fremme et mere etisk arbejdsmiljø.

 

 

Hvilke eu-direktiver er vigtige for hr?

Store dele af EU-lovgivningen træder i kraft i EU-landene. Vi har identificeret de vigtigste områder for HR-medarbejdere, der ønsker at forbinde mennesker og strategi.