Introduktion
– grundlæggende om Talent Management

Talent Management er en proces, der er værdsat af de fleste HR-medarbejdere i dag. Når det er sagt, mangler Talent Management ofte en struktureret strategi, og det kan være vanskeligt at implementere de rette praksisser, og at gribe alle de chancer og muligheder, der opstår.

En organisations medarbejdere – dens talentmasse – er den vigtigste konkurrencefordel, der differentierer den fra konkurrenterne. Ved at have en solid strategi på plads har du mulighed for at udarbejde processer, der sikrer, at du har det rette talenter nu og i fremtiden.

Virksomheder, der ikke har udviklet deres Talent Management-strategi så meget som de kunne, løber ofte ind i problemer, når de forsøger at rekruttere de mest kvalificerede medarbejdere, og oplever en højere procentdel af opsigelser og lavere produktivitetsniveauer.

En organisations medarbejdere – dens talentmasse – er den vigtigste konkurrencefordel, der differentierer den fra konkurrenterne.

Uanset om du er på udkig efter måder til at forbedre jeres rekrutteringsindsats eller søger nye ideer til, hvordan du håndterer udviklingen af dine medarbejderes kompetencer, vil denne guide hjælpe dig med at udarbejde en vellykket Talent Management-strategi. Læs hele guiden, spring direkte til det emne, der interesserer dig, eller få inspiration til at gå videre med din egen research – vi håber, du finder guiden nyttig!

 

1. Hvad er Talent Management?

Talent Management er et overordnet begreb, der dækker alle medarbejderrelaterede aktiviteter i en organisation og kan bruges til at kortlægge færdigheder, udvikle kompetencer og fremme produktivitet. Det kan betragtes som en omfattende strategisk ramme, der indebærer en bred vifte af HR-processer, HR-løsninger og HR-praksisser. Kort sagt er det en kontinuerlig proces, der kræver konstant opmærksomhed og udvikling.

Talent Management består af fire nøgleområder: at tiltrække, at udvikle, at motivere og at fastholde dygtige medarbejdere. Med andre ord handler det om at investere i at ansætte og fastholde de bedst mulige medarbejdere. De er nøglen til at opnå organisationens strategiske mål, som eksempelvis høj produktivitet, øget kundetilfredshed, hurtigere vækst eller alle tre ting.

Hver medarbejder i organisationen spiller deres egen rolle i processen, men ledere og HR er afgørende for at skabe fundamentet for velfungerende Talent Management-processer. De sikrer, at medarbejderne er motiverede og engagerede i virksomheden ved aktivt at deltage i diskussionerne og udviklingen af strategien for Talent Management.

Helt kort om Talent management
Tiltrækning, udvikling, motivation og fastholdelse af dygtige medarbejdere for at øge virksomhedens performance.

Nogle af de udfordringer, der holder HR-medarbejdere beskæftiget kan sagtens løses ved at have en god strategi på plads. Hvad skal vi gøre for at tiltrække de største talenter til vores organisation? Hvordan kan vi skabe den bedst mulige kandidatoplevelse? Hvordan motiverer vi talenterne, når vi har dem i organisationen? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne forbliver engageret i deres personlige udvikling, udviklingen af deres team og hele organisationen? Det er nogle af de spørgsmål, der kan understøttes af Talent Management.

Når en god strategi bruges systematisk, hjælper den medarbejderne med at nå deres fulde potentiale – noget der naturligvis også hjælper organisationen med at nå sit fulde potentiale.

2. Et hurtigt kig på begrebet

Som vi har skitseret, dækker Talent Management et overordnet framework og strategisk fokus, der består af fire nøgleområder: at tiltrække, at udvikle, at motivere og at fastholde dygtige medarbejdere. Som et overordnet begreb er Talent Management ofte forbundet med mange indbyrdes forbundne udtryk som talentudvikling, håndtering af medarbejdernes performance og kompetencestyring.

Det ovenstående omhandler medarbejderne i din organisation, men de repræsenterer nogle lidt forskellige dele af spektret. Hvordan hænger det hele så sammen?

Forskellen mellem Talent Management og Talentudvikling

Begreberne Talent Management og talentudvikling bruges ofte i flæng, selvom Talent Management er det bredere begreb, der omfatter talent development.

Talentudvikling er en strategi, der specifikt fokuserer på at udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer. Det refererer til løbende lærings- og uddannelsesmuligheder – ikke kun formelle kursusprogrammer, men også læring fra kolleger på arbejdspladsen.

Formålet med at have en stærk talent development-proces på plads, der er på linje med din overordnede Talent Management-strategi, er at fremme produktivitet og effektivitet i organisationen. At sikre, at medarbejderne besidder de rette kompetencer til at udføre deres opgaver, betyder, at hele virksomheden drager nytte af den opnåede effektivitet i det lange løb. Det sikrer også, at dine medarbejdere føler sig motiverede og engagerede, da de er i stand til at udvikle deres ekspertise i overensstemmelse med deres egne faglige mål.

Kort om Talentudvikling
Løbende læring, uddannelse og muligheder for faglig udvikling.

De fleste mennesker anfører muligheder for udvikling, læring og karriereudvikling som deres topmotivatorer på arbejdspladsen. Ved at skabe et arbejdsmiljø, som både motiverer til læring og hjælper medarbejderne med at udvikle deres fulde potentiale, bevares medarbejdertilfredsheden og deres engagement, hvilket gør Talentudvikling Development til en vigtig del af Talent Management.

Hvad med Performance Management?

Performance Management er en anden vigtig del af Talent Management og beskriver den systematiske måling og udvikling af medarbejdernes performance gennem hele ansættelsesperioden. Velfungerende Performance Management-systemer giver medarbejderne tydelighed og gennemsigtighed i det, der forventes af dem, og hvordan de kan fortsat kan udvikle deres performance.

Kort om Performance Management
Måling og udvikling af medarbejdernes performance på en systematisk måde gennem hele deres ansættelse i organisationen.

Almindelige måder til måling af medarbejdernes resultater omfatter udviklingssamtaler, selvevalueringer og andre feedback-processer samt måleværktøjer og skemaer.

Medarbejder performance management er mere end blot summen af dens elementer. Succesfuld medarbejder performance management kræver systematisk overblik over og forbedring af medarbejdernes performance, samtidig med at der skabes og understøttes et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikle sig gennem kontinuerlig læring.

En velstruktureret performance management-proces understøtter den enkelte medarbejders resultater og øger fastholdelsen af medarbejdere.

Hvad er Kompetencestyring så?

Kompetencestyring er også en del af at identificere og optimere de kompetencer, der er nødvendige for at en organisation kan nå sine mål. I praksis er det en proces med katalogisering, håndtering og udvikling af medarbejderkompetencer og udarbejdelse af en kompetencestruktur. Det centrale i kompetencestyring er at sikre, at du har de rette medarbejdere med de rette kompetencer til et specifikt job.

Definition af Kompetencestyring
Identifikation og optimering af de kompetencer, der er nødvendige for, at en organisation kan nå sine mål.

Kompetencestyring giver en klar forståelse af de kompetencer, der er behov for i organisationen. I modsætning til Talent Management og performance management, der primært beskæftiger sig med at fastholde nuværende medarbejdere, som beskrevet ovenfor, indgår kompetencestyring også i ansættelse og rekruttering.

Det hjælper for eksempel med at skabe nøjagtige jobbeskrivelser og -opslag og er med til at visualisere vigtige kompetencer, der er nødvendige for, at virksomhedens succes er sikret nu og i fremtiden.

3. Vigtigheden af Talent Management i en organisation

Hvor vigtigt er Talent Management i virkeligheden? Som HR-medarbejder er du uden tvivl bevidst om den positive effekt Talent Management kan have, eller allerede har, i din organisation. Her fortæller vi om de største fordele ved at overveje din Talent Management-strategi lidt mere nøje.

De vigtigste årsager til at have en Talent Management-strategi på plads

Forbedret rekruttering og et stærkere employer brand

 • De fleste jobsøgende vil sætte sig ind i virksomhedens omdømme, før de ansøger. Den rette strategi og de rette processer har en positiv indvirkning på dit employer brand og hjælper med at tiltrække selv de mest eftertragtede kandidater.
 • En gennemtænkt strategi har også en nedsivningseffekt og forbedrer kommunikationen med ansøgeren gennem hele rekrutteringsprocessen, hvilket efterlader en positiv indvirkning på hvert skridt på vejen.
 • En tydelig strategi hjælper kandidaterne med at se mulighederne for faglig udvikling i organisationen.
 • Det gør dine ansættelsesprocesser nemmere – uanset om der er tale om en nyansat eller om ansættelse af en intern medarbejder.

Nemmere og hurtigere onboarding

 • De rette praksisser letter medarbejdernes onboaerding i nye roller og sørger for, at de er på linje med virksomhedens mål og strategier.
 • En nem onboarding reducerer den tid, der tager for medarbejderne at blive fuldt produktive medlemmer af teamet.
 • Velfungerende onboarding-programmer øger medarbejdernes fastholdelse og forbedrer generelt medarbejdernes præstationer.

Glade medarbejdere og lavere medarbejderomsætning

 • Den rette Talent Management-strategi øger gennemsigtigheden, samarbejdet og produktiviteten i organisationen, og er med til at opbygge en støttende og engagerende virksomhedskultur.
 • Muligheden for at udvikle sig er en stærk motivationsfaktor – og ofte en grund til engagement i jobbet. Det hjælper folk med at udvikle sig og reducerer medarbejderomsætningen.
 • Udviklingsprogrammer hjælper medarbejderne med at lave en karrieresti inde i organisationen og hjælper til gengæld virksomheden med at identificere de bedste interne kandidater til at besætte ledige stillinger eller skabe nye roller, hvor det er nødvendigt.
 • Det er med til at skabe motivation og får medarbejderne til at føle, at de er en god investering for virksomheden. Tilfredse medarbejdere er mere engagerede i virksomheden og spreder motivation og entusiasme til omgivelserne.

4. Udarbejdelse af en vellykket Talent Management-strategi

Gennem den rigtige Talent Management-strategi klarer medarbejderne sig bedre, er gladere og hjælper i sidste ende organisationen med at nå sine mål. Det lyder enkelt nok, ikke? For at lykkes med Talent Management, har du dog brug for en solid strategi, der bringer Talent Management på linje med din virksomheds overordnede strategi og mål, definerer ledelseskriterier og fremmer vækst.

En strategi behøver ikke at være alt for kompleks. Det er din handlingsplan for at føre processerne ud i livet, så HR og teamledere kan følge en udpenslet vej mod effektiv Talent Management. Så længe din Talent Management-strategi falder i tråd med din virksomheds overordnede strategi, er du allerede langt. Nogle gange er det nok at besvare disse tre spørgsmål: Hvem skal jeg ansætte, hvordan vil jeg ansætte dem, og hvordan vil jeg udvikle og fastholde dem i organisationen?

Udarbejdelse og implementering af en Talent Management-strategi

Din strategi kan ikke udarbejdes på en rigtig eller forkert måde. Men hvis du kan komme i gang ved at bruge de tips, vi giver nedenfor, er der større sandsynlighed for, at det lykkes for dig.

 • Beslut, hvilke områder, du vil fokusere på. Prioritering er afgørende.
 • Find de rigtige værktøjer og tilgange til din Talent Management-praksis.
 • Kortlæg de kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre din Talent Management-strategi.
 • Find din konkurrencefordel som arbejdsgiver, så din organisation afviger fra konkurrenternes.
 • Identificer og sæt målbare mål, så du kan spore strategiens succes.
 • Mål og forbedr baseret på dine resultater. Valget af det rette HR-system er afgørende for at måle succesen med din Talent Management-strategi.

Det vil hjælpe teamledere og medarbejdere med at engagere sig i din strategiplan. Det er også en hjælp at indsamle feedback tidligt og endelig at oplære medarbejderne i, hvordan de følger den. Betragt din strategi som et dynamisk værktøj, og husk at gennemgå både succeser og fiaskoer.

En ektra hjælp kan være at visualisere den som en præsentation eller en plakat, der viser de vigtigste værktøjer eller aktiviteter på hvert trin af ansættelsesforholdet. Det hjælper dig med at implementere din Talent Management-strategi i hele organisationen, da det giver et fælles sprog for effektiv og problemfri kommunikation mellem interessenter.

5. Før strategien ud i livet: etabler processer for Talent Management

Det er fantastisk at have en strategi på plads, men du skal også sikre, at strategien føres ud i livet. Hvordan sørge du for, at I holder fokus jeres Talent Management-strategi?

Talent Management-modellen

Talent Management-modellen er en model, der sikrer at Talent Management praktiseres konsekvent i hele organisationen. Hver enkelt medarbejder og organisation er unik, så du bør finde og udvikle den Talent Management-model, der fungerer bedst for dig – din egen skabelon til succesfuldt at sikre din organisation er på rette spor.

Når det er sagt, er der nogle nøgleområder for Talent Management, der er inkluderet i de fleste velfungerende Talent Management-modeller.

 

Fire eksempler på elementer i en Talent Management-model

Identificer: Tiltræk og vælg de rigtige kandidater
Fasthold: Engager, motiver og beløn
Udvikl: Gør talenterne endnu mere værdifuldt
Vurder: Mål og spor KPI’er og metrikker

For hvert trin skal du angive alle de specifikke aktiviteter, din organisation skal gennemføre. Hvad skal vi gøre for at tiltrække de største talenter til vores organisation? Hvordan kan vi skabe den bedst mulige kandidatoplevelse? Hvordan motiverer vi talenterne, når vi har dem i organisationen? Hvordan holder vi medarbejderne engageret i deres personlige udvikling, udviklingen af deres team og hele organisationen? Det er nogle af de spørgsmål, din model understøtter.

Trin-for-trin proces for Talent Management

I lighed med Talent Management-modellen ser Talent Management-processen anderledes ud for organisation til organisation. Organisationen skal finde de rette processer, der matcher deres strategi. Med dette i baghovedet kommer her nogle konkrete eksempler på processer, der skal indgå i din Talent Management-strategi.

Din strategi for employer branding. Du vil gerne være en attraktiv arbejdsgiver. Det er det grundlag, som alle de næste trin er bygget på. Et stærkt brand tiltrækker de bedste kandidater på markedet og gør det muligt for din organisation at vokse sig stærk og skille sig ud fra konkurrenterne.

Identificer jobkriterier. Tænk meget over de nøglekvalifikationer, der er nødvendige for hvert job for at understøtte den overordnede strategi. Kompetencestyring er en nyttig måde til katalogisering, håndtering og udvikling af medarbejderkompetencer. Ved hjælp af kompetencestyring har du en klar idé om de kompetencer, der er nødvendige i din organisation, og om du har de rette medarbejdere det rette sted.

Tiltræk kandidater. Find det rigtige sted til jobannoncen. Ud over at tiltrække kandidater omfatter dette trin ofte også headhunting, hvilket betyder aktivt at komme i kontakt med personer, der ikke aktivt leder efter nye jobmuligheder.

Vælg den rigtige medarbejder. Interviews, tests, vurderinger, referencekontrol – der er masser af værktøjer. Husk at bruge tilgængelige HR-data til at tage en beslutning, der understøtter din nuværende kompetencestyringsstrategi.

Onboarding-program. Trinvise programmer gør onboarding problemfri, gør nye medarbejdere bekendte med virksomhedens mål og gør dem til produktive teammedlemmer hurtigst muligt. Succesfulde onboarding-programmer får også medarbejderne til at føle sig mere velkomne, hvilket gør dem engagerede og motiverede, noget der igen øger sandsynligheden for, at de bliver i virksomheden i det lange løb.

Træning og udvikling. Læring gør det muligt for medarbejderne at præstere bedre og dermed hjælpe virksomheden med at nå sine mål, samtidig med at medarbejderne forbliver motiverede. Invester i løbende træning- og udviklingsprogrammer.

Løn. Løn er et vigtigt aspekt i, at motivere folk til at udføre deres arbejde og forblive engageret i virksomheden. Det rette lønniveau og de rette personalegoder er stadig en af de primære motivationsfaktorer for medarbejdere. Når du tænker på din lønpraksisser, kan du fastsætte en klar og gennemsigtig lønmodel.

Opbygning af engagement og kultur Virksomhedskultur er vanskeligt at beskrive og endnu vanskeligere at opbygge. Vær selv et godt eksempel og hold fast i de vaner, der bringer dig tættere på en motiverende arbejdskultur med høj performance.

Sådan måles performance. Performance management har til formål at måle og forbedre medarbejdernes performance, hvilket gør dem så værdifulde som muligt. Performance management giver medarbejderne de rigtige værktøjer i hele ansættelsesperioden, så de kan udvikle deres kompetencer og nå deres fulde potentiale.

Forfremmelse og efterfølgerplanlægning. Det er vigtigt at identificere og forfremme medarbejdere, der vil tilføre værdi, når de får mere ansvar. Det er efterfølgerplanlægning er en del af. Du skal have medarbejdere klar til at påtage sig vigtige ansvarsområder, hvis og når det er nødvendigt.

Fastholdelse. Når det gøres rigtigt, er fastholdelse summen af alle de andre trin. Forudsigelser om medarbejderomsætning og andre statistiske modeller har også vist sig at være effektive. Følg løbende tallene for medarbejderomsætning, så du kan definere hvad, der får medarbejderne til at forlade virksomheden og for at planlægge handlinger, der øger fastholdelsesniveauerne.

Lær af fratrædelser. Nogle fratrædelser er uønskede, andre ønskelige. Men det er dog helt sikkert, at de vil finde sted. Prøv at lære af fratrædelser gennem exit-samtaler, så du bliver bedre i fremtiden. Erfaringer fra fratrædelser er en vigtig del af fastholdelsesstrategi.

Konklusion

Medarbejderne skaber virksomheden, og Talent Management er det bedste redskab til at ansætte og fastholde de dygtigste medarbejdere. Vi håber, at denne guide hjælper dig med at komme i gang med at udarbejde en Talent Management-strategi eller forstå, hvilke elementer i din nuværende Talent Management-strategi, der skal udvikles.

Med velfungerende Talent Management-praksis vil medarbejderne i din organisation trives og være mere produktive i en verden, hvor det er vigtigere end nogensinde at sikre de bedste talenter. Held og lykke!