EU's direktiv om tidsregistrering:

En mulighed for at styrke employer brandet og medarbejdertrivslen.

EU's tidsregistreringsdirektiv fra 2019 er en markant ændring i måden, arbejdstimer bliver registreret og håndteret på tværs af medlemslandene. Direktivet er et spørgsmål om compliance, men det er også en mulighed for virksomheder og HR-afdelinger at forbedre deres employer brand og styrke medarbejdertrivslen. Dette udforsker vi yderligere nedenfor.

Hvad er EU's direktiv om tidsregistrering?

Direktivet kræver, at arbejdsgivere i EU skal have et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til at registrere deres medarbejderes arbejdstimer. Systemet er designet til at sikre at arbejdslovgivningen overholdes - især lovene, der vedrører arbejdstimer, hvilepauser og overarbejde. Målet er at beskytte medarbejdere mod overarbejde og sikre, at de modtager retfærdig kompensation for deres tid.

Vigtige rapporteringstal

Virksomheder forventes at følge og rapportere flere nøgletal, herunder:

  • Totale arbejdstimer: det præcise antal timer, som hver medarbejder har arbejdet.
  • Overarbejdstimer: timer arbejdet ud over den normale arbejdsuge.
  • Hvilepauser: varighed og frekvens af pauser taget af medarbejderne.
  • Ferie og fravær: registrering af fravær, herunder sygefravær, omsorgsdage og feriedage.

Hvordan alt dette relaterer sig til medarbejdertrivsel og employer brand

I første omgang kan det virke som om tidsregistrering blot er top-down overvågning - uden positive effekter for medarbejderen - med det er ikke tilfældet. Graver man et lag dybere, bliver følgende fordele tydelige:

  • Transparens og tillid: Et klart og retfærdigt tidsregistreringssystem forbedrer virksomhedens ry som en etisk og transparent arbejdsgiver. Denne transparens skaber tillid og styrker employer brandet.
  • Medarbejderens magt over egen tid: Medarbejderne har klar indsigt i deres arbejdstimer, hvilket giver dem mulighed for at håndtere deres tid mere effektivt og advokere for en bedre work-life-balance.
  • Reducering af udbrændthed: Ved at registrere arbejdstimer og sikre overholdelse af arbejdslovgivningen kan virksomheder betydeligt reducere tilfælde af overarbejde og udbrændthed. Dette fører til et sundere og mere bæredygtigt arbejdsmiljø.
  • Programmer for medarbejdertrivsel baseret på data: De indsamlede data kan bruges til at identificere mønstre, der kan indikere en risiko for udbrændthed eller stress – for eksempel i bestemte afdelinger eller under ekstraordinære omstændigheder. Virksomheder kan derefter tilpasse deres programmer for medarbejdertrivsel, så de tager højde for disse risici og dermed støtter deres medarbejdere endnu mere.
  • Tiltrækning af talent: Fokus på velbefindende og work-life-balance er en betydelig fordel, som hjælper virksomheden med at tiltrække dygtige talenter, der værdsætter disse værdier.

Til sidst...

Selvom det er et compliancekrav, giver EU's tidsregistreringsdirektiv virksomheder og HR-afdelinger en unik mulighed for at skabe en positiv arbejdskultur. Ved at fokusere på transparens, medarbejdertrivsel og et bæredygtigt arbejdsmiljø, kan virksomheder forbedre deres employer brand og skabe en glad og engageret arbejdsstyrke. Denne proaktive tilgang til medarbejdertrivsel er ikke bare en juridisk forpligtelse – det er en strategisk fordel i dagens konkurrenceprægede kamp om talenterne.

 

Hvilke EU-direktiver er vigtige for HR?

Store dele af EU-lovgivningen træder i kraft i EU-landene. Vi har identificeret de vigtigste områder for HR-medarbejdere, der ønsker at forbinde mennesker og strategi.