Hvordan HR-metrikker styrer virksomheder mod succes

Det er mennesker, der gør deres virksomheds succes mulig: Salgs-, overskuds- og vækstmål kan kun opfyldes, hvis talentfulde mennesker er motiveret til at opfylde dem. Mennesker er ikke kun vigtige, de er uundværlige.

Der findes en meget stor mængde forretningskritiske data, der vedrører alle virksomheders medarbejdere. Antallet af medarbejdere, deres præstationer, viden, karriereudvikling, kompetencer, tilfredshed samt medarbejderomsætning og ikke mindst vigtigheden af ​​at motivere både enkeltpersoner og teams – disse er kritiske faktorer, der kan have direkte indflydelse på virksomhedens forretning.

Traditionelt set har virksomheder målt KPI’er, som salgs- og produktionstal, men moderne virksomheder sporer også nøgleindikatorerne til håndtering af vigtige menneskelige ressourcer. HR-data er blevet en stadig vigtigere ressource til strategisk beslutningstagning.

Når en virksomhed har valgt de vigtigste metrikker for deres HR-indsatser, og fastlagt de tilhørende mål, skal virksomhedens nøglemedarbejdere have et klart overblik over disse indikatorer. Kun ved tidligt at forstå udfordringer og muligheder er bedre beslutningstagning og reaktion muligt. I stedet for ufleksible og langsomme månedlige rapporteringer, indeholder moderne og innovative HR-systemer agile rapporteringsværktøjer og HR-dashboards. De komprimerer enorme datamængder til letforståelige indikatorer i realtid (sammen med andre KPI’er), som vises direkte til ledelsen gennem en række kanaler, herunder mobile enheder.

Disse HR-indikatorer, der er klart fastlagt på et dashboard, gør HR-direktører og HR-teams i stand til at overvåge ændringer i virksomhedens præstationer og trivsel i realtid. Og de kan automatisere rapportering til at understøtte virksomhedsdriften og ledelsen bedre. De valgte metrikker, og de oplysninger, der udledes af dem, skal understøtte medarbejdernes arbejde og bane vejen for de vigtige forretningsmål. Det vigtigste bør være at fokusere på at forbedre forretningskritiske aktiviteter, samtidig med at nøglemedlemmerne i ledelsesgruppen bliver gjort opmærksomme på, hvis indikatorer ikke lever op til forventningerne. Det er nemmere at afdække styrker og svagheder, hvis vigtige HR-data er let tilgængelige, kan vises og er sammenlignelige. Disse sammenligninger kan være mellem eksempelvis forretningsenheder eller mellem kundetilfredshed og medarbejdertrivsel.

God forretningsledelse og lederskab hvilede traditionelt på at kunne holde styr på en bred vifte af KPI’er, som salg, markedsføring, produktion og økonomi. Moderne målinger af HR-indsatser er ikke mindre væsentlige end deres veletablerede sidestykker. En succesrig personaleledelse hjælper virksomhederne med at få succes. Det er vigtigt, fordi det kun er gennem menneskers succes, at virksomheder kan lykkes i alle henseender.