6 grundlæggende HR-metrikker til måling af medarbejdermotivation

Medarbejdernes motivation opstår ved at have en følelse af relevans og tilstrækkelig støtte og sikkerhed til at få det daglige arbejde til at virke meningsfyldt.

De mest succesrige virksomheder har de mest motiverede medarbejdere. Men hvordan kan du vide, om du har skitseret en vision, der er stor nok, og om dine medarbejdere er motiveret til at gøre deres bedste?

Det kan somme tider være hårdt at vurdere, hvor motiverede dine medarbejdere er, navnlig hvis lederne ikke er i daglig eller i det mindste i ugentlig kontakt med alle deres medarbejdere. Det kan også være svært at tage pulsen på det reelle motivationsniveau i din virksomhed, da menneskers mening ændrer sig dag for dag. Det er også årsagen til, at eksempelvis spørgeskemaer skal tages med et gran salt. Ved at overvåge seks grundlæggende tal, har vi dog konstateret, at du kan få en relativ god indikation på pulsen i din virksomhed.

Hvordan måler man medarbejdermotivation?

1. Antal hjemmearbejdsdage

Det er ikke noget problem, at medarbejdere lejlighedsvis arbejder hjemme, da der er mange eksempler på, hvornår det er en fordel for både virksomheden og medarbejderen. Du skal dog kigge efter, om der er ændringer i mønstrene? Er antallet af hjemmearbejdsdage steget betydeligt uden en specifik årsag?

Du har naturligvis brug for historiske data for at se ændringer i mønstre. Stigninger i antallet af hjemmearbejdsdage kan være et tegn på problemer i holdånden, i relationen mellem de enkelte medarbejdere eller ganske enkelt på arbejdspladsen.

2. Antal fraværsdage

En stigning i fraværsdage er et andet tegn på et dårligt miljø i virksomheden. Endnu engang må det understreges, at det godt kan betale sig at justere antallet af fraværsdage efter sæsonmæssige tendenser (et eksempel er en influenzaepidemi om efteråret) for at hjælpe med at afgøre, hvordan man kan løse problemet (dvs. om man blot skal administrere influenzavaccinationer eller dykke dybt ned i diskussioner og analyser med medarbejderne).

3. Antal kortere arbejdsdage

Arbejder medarbejderne regelmæssigt færre timer end ordlyden i deres ansættelseskontrakt foreskriver? Hvis ja, kan der være en grund til at bekymre sig, især hvis de næste tre målinger også begynder at vise en nedadgående spiral.

4. Skødesløshed

Når din motivation er i top, er du også tilbøjelig til at pløje dig igennem hver eneste detalje, og kun levere det allerbedste arbejde. Det modsatte er dog også tilfældet, og der skal lægges særlig vægt på at vurdere medarbejdernes skødesløshed (eller omhyggelighed). Det bedste scenarie ville naturligvis være at gøre det regelmæssigt, på en måde der gør det muligt for hele virksomheden at analysere og sammenligne de dårlige bedømmelser.

5. Asocial adfærd

Selvom der er en klar vision og langsigtede mål, der udstikker retningslinjerne, er medarbejderne mindre motiverede til at gøre deres bedste, hvis der er et dårligt arbejdsmiljø. Desværre kan en medarbejders asociale adfærd have en dramatisk og uforholdsmæssig stor indvirkning på miljøet. Derfor skal asocial adfærd – når den ikke er et harmløst personlighedstræk – overvåges og bedømmes af teamlederen og dennes fagfæller. Somme tider kan en medarbejder, der kan have en negativ indvirkning på miljøet i en afdeling, ændre sig til en positiv ressource i en anden afdeling eller filial.

6. Manglende vilje til at tage ansvar eller påtage sig nye projekter

Højt motiverede medarbejdere springer til ved nye opgaver og sørger personligt for, at projekter leveres, og kunderne får en førsteklasses service. Der kan være mange årsager til, hvorfor enkeltpersoner undgår ansvar (som eksempelvis manglende erfaring eller uddannelse), men hvis man undgår ansvar eller nye roller indikerer det, at en medarbejder allerede er på vej væk fra virksomheden.

Disse seks grundlæggende metrikker giver dig et udgangspunkt og en generel idé om, hvordan dine medarbejdere og din organisation klarer sig. De første tre metrikker kan normalt gøres synlige ved hjælp af en HR-løsning og/eller et godt tidsregistreringssystem. De sidste tre nævnte metrikker kræver et omfattende HR-system, der også samler feedback fra teamledere og fagfæller.

Hvis du ønsker at tegne et klart og upartisk billede af dine medarbejdere, bør du tage udgangspunkt i korrekte HR-data (både nuværende og historiske) og en pålidelig løsning til indsamling og måling af dem, og ikke blot tage udgangspunkt i din mavefornemmelse.