Fem trin til en vellykket udviklingssamtale

Effektive udviklingssamtaler gør underværker for relationen mellem leder og medarbejder. Ifølge forskning fra Society for Human Resource Management er medarbejdere, som har regelmæssige møder med deres ledere, tre gange mere sandsynlige for at være tilfredse med deres arbejde. For at hjælper medarbejdere og virksomheder har vi sammensat en guide med fem trin til at afholde vellykkede udviklingssamtaler.

Medarbejdere, som har regelmæssige møder med deres ledere, er tre gange mere sandsynlige for at være tilfredse med deres arbejde. 

1. Feedback bør gå begge veje

En udviklingssamtale er en enestående mulighed for, at ledere og medarbejdere kan tale om jobpræstation, tilfredshed og mål. En udviklingssamtale er vellykket, hvis begge parter giver og modtager feedback og samtidigt motiverer hinanden til at opnå bedre resultater igennem en åben dialog. Positiv feedback er det ideelle udgangspunkt, da det gør det nemmere at tackle udfordringer, der skal forbedres, efterfølgende.

2. Vær konsekvent

Ved at bruge det samme spørgeskema til udviklingssamtalerne igennem hele virksomheden, kan virksomheden indsamle og lagre vigtige HR-oplysninger. Det hjælper eksempelvis med at identificere, hvilke ekspertiser virksomheden har og til at fastsætte, hvilke ekstra kompetencer der er behov for. Skemaerne bør dog ikke følges alt for slavisk. Åbne spørgsmål fra leder og medarbejder – dem, der ikke kan besvares med et hurtigt ja eller nej – får samtalen til at glide naturligt hen imod det, der har størst betydning.

Vi har udarbejdet denne skabelon til udviklingssamtaler, så du kan komme i gang med vellykkede udviklingssamtaler. Du kan ændre, tilføje og slette spørgsmål, så den matcher din virksomheds nuværende situation og behov.

3. Målene skal give mening

Medarbejderne bliver mere motiverede, hvis lederen forklarer, hvordan deres personlige mål relaterer sig til den overordnede virksomhedsstrategi. De bedste mål er både ambitiøse og realistiske. Som afslutning på samtalen er det en god idé at sørge for, at der er en fælles forståelse for, hvordan og hvornår de aftalte mål skal nås.

4. Vær fair

Alle medarbejdere skal behandles fair og ens til en udviklingssamtale. De samme krav skal gælde for alle, som har de samme ansvarsområder. I denne kontekst er det også nyttigt at benytte det samme skema i hele virksomheden. Det er dog vigtigt at huske, at alle ledere har deres egen måde at evaluere på – nogle kører hårdt frem, andre blødere – og alle medarbejdere har hver deres unikke behov.

5. Vær systematisk

72 procent af virksomhederne afholder udelukkede udviklingssamtaler en gang om året, hvorimod andre foretrækker en kort ugentlig snak. Årlige samtaler er gavnlige for langsigtet planlægning, hvorimod løbende interaktioner hjælper med at sørge for, at leder og medarbejder er på samme spor. Udviklingssamtaler bør være systematiske, ærlige og konstruktive – uanset, hvor ofte de finder sted.

Nøglen til glæde og produktivitet

En Gallup-undersøgelse indikerer, at teams med medarbejdere, som er meget enige med udsagnet “På jobbet får jeg mulighed for at gøre det, jeg er bedst til hver dag”, sandsynligvis vil få en højere vurderinger i kundetilfredsheds, har lav personaleudskiftning og er mere produktive.
En vellykket udviklingssamtale får medarbejderne til at føle, at deres arbejde er meningsfuldt, og at de har muligheden for at bruge deres ekspertise til at nå delte mål. Når det sker, blomstrer hele virksomheden.

Two women looking at the red ipad

Prøv det selv af ved at downloade vores skabelon til udviklingssamtaler. Du er velkommen til at ændre, tilføje og slette spørgsmål. Ved at bruge de samme spørgsmål igennem hele virksomheden, vil du snart opnå uvurderlige, konsekvente data, som du kan bruge som support til dine HR-beslutninger.

 

Har du læst vores guide til udviklingssamtaler?

Vi ønsker at hjælpe ledere med at videreudvikle deres udviklingssamtaler og give dem tips til at gøre netop det.
E-bogen giver praktiske råd til at afholde vellykkede udviklingssamtaler - både på et individuelt plan og på virksomhedsniveau.