Ikano bostad | En vinder med viljen til at blive endnu bedre

Siden modtagelsen af prisen Årets HR-systemprojekt 2019 er arbejdet med at udvikle virksomheden og Sympa fortsat. Ikano Bostad og Sympa har altid arbejdet mod samme mål og har haft den samme drivkraft. Det har været et personligt samarbejde med tæt kommunikation.

  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn
  • Share on Twitter
  • Share on Whatsapp

Ikano Bostad er et boligselskab med 480 medarbejdere, der ejes af familien Kamprad. Virksomheden har cirka 1.500 boliger i produktion, 300 plejeboliger og 5.800 lejeboliger, der bidrager til bæredygtige bydele. Med andre ord en samfundsvigtig virksomhed, der kræver førsteklasses processer.

Smidigt siden 2017

I 2017 blev Sympa implementeret under ledelse af Pirjo Unnerstad, der er Head of HR hos Ikano Bostad. I 2019 vandt man udmærkelsen Årets HR-systemprojekt. Juryen fremhævede, at en stor del af projektets succes skyldtes det tætte partnerskab og nære samarbejde mellem Ikano Bostad og Sympa. Pirjo fortæller med egne ord.

"Jeg tror, at vi vandt, bl.a. fordi vi havde en meget tydelig kravsspecifikation, fordi vi havde de rette mennesker med i projektet, og fordi vi havde en realistisk tidsplan. Og fordi vi tidligt i processen involverede IT for at sikre, at integrationer og sikkerhedsaspekter var på plads. Dermed undgår man ubehagelige overraskelser senere i processen. Jeg har selv tidligere implementeret to systemer, og der lavede vi en række fejl, som vi lærte af. Det medførte, at vi forud for denne implementering lavede meget få fejl."

Kvalitetssikring på kravslisten

Tidligere havde Ikano Bostad betydeligt mere begrænsede systemer, der indebar en hel del manuelt arbejde. Det skabte meget ekstra håndtering og tog unødvendigt lang tid. Når man skulle udarbejde en rapport, var det ensbetydende med at klippe og klistre. Nu er rådata som f.eks. personlige informationer og ansættelsesinformationer strukturerede, let tilgængelige og sikre ud fra et GDPR-perspektiv.

"Vi ønskede at kvalitetssikre vores data og have et system, hvor vi kunne samle alle vores HR-processer på sigt. Vi ønskede at kunne opbygge rapportering og få statistikker ud. Samtidig med at vi skiftede til Sympa, valgte vi også at integrere det med lønsystemet Agda."

En lydhør leverandør, man kan stole på

Ikano Bostad og Sympa har altid arbejdet mod samme mål og har haft den samme drivkraft. Det har været et personligt samarbejde med tæt kommunikation, ifølge Pirjo.

"Sympa som virksomhed er meget lydhør over for udvikling og inddrager os. Vi har f.eks. været med i udviklingen af lønrevisionsmodulet sammen med Sympas udviklere."

"Jeg tror, at vi vandt, bl.a. fordi vi havde en meget tydelig kravsspecifikation, fordi vi havde de rette mennesker med i projektet, og fordi vi havde en realistisk tidsplan."

Hårdt arbejde selv efter prisen

Siden modtagelsen af prisen som årets HR-systemprojekt 2019 er arbejdet med at tilføje moduler, udvikle funktioner og inddrage virksomheden fortsat. Implementering af målopfølgning for medarbejdere og efterfølgerplanlægning er seneste skud på stammen. Muligheden for selvstændigt at kunne opskalere systemet i takt med, at virksomheden vokser og udvikler sig, fremhæver Pirjo som en stor fordel.

"Man får lov til selv at sætte tempoet og tage det gradvist. Jeg synes, at det er vigtigt, fordi man først skal arbejde med forretningen og sikre, at den er klar, før man kan implementere en masse moduler og processer."

Pirjo slutter af med lovord om fremtiden med Sympa.

"Jeg synes, de er rigtig gode, de har hjertet med sig i virksomheden og ser deres kunder. Jeg ser helt sikkert et langsigtet samarbejde med Sympa foran mig. Vi har et fantastisk samarbejde, og jeg er overbevist om, at vi kommer til at arbejde sammen i fremtiden.

PIRJOS 3 TIPS TIL AT LYKKES MED PROJEKTET

1. Inddrag tidligt IT
2. Hav en realistisk tidsplan, og opstil de rette forventninger
3. Inddrag de rette roller/personer i projektgruppen